Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Orzeczenie o niepełnosprawności a czas pracy

Jestem osobą niepełnosprawną z grupą i posiadam orzeczenie o niepełnosprawności z umiarkowanym stopniem. Mam wątpliwości jak powinien wyglądać czas pracy osoby niepełnosprawnej. Dokładnie chodzi mi o to, że pracuję faktycznie po 7 godzin dziennie, jednak zdarza się, że pracuję nawet 8 dni z rzędu. Czy to zgodne z prawem? Proszę o opinię.

Aurelia, Bytom 

 

Od 10 czerwca 2014 roku czas pracy osoby posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności  ma stały wymiar i wynosi 7 godzin dziennie oraz 35 godzin tygodniowo. Ponieważ w art. 15 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie używa się określenia przeciętny, czas pracy osoby niepełnosprawnej jest sztywny. Oznacza to, że w przeciwieństwie do Kodeksu pracy, w stosunku do czasu pracy osób posiadających stopień niepełnosprawności nie stosuje się określenia przeciętnie na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Niższy wymiar czasu pracy osoby posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności nie powoduje obniżenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości.

Czas pracy osoby posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności 

Wymiar  czasu pracy zależy od stopnia niepełnosprawności, jaki ma orzeczony pracownik:

  • lekki stopień niepełnosprawności - 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo,
  • umiarkowany stopień niepełnosprawności - 7 godzin dziennie, 35 godzin tygodniowo,
  • znaczny stopień niepełnosprawności - 7 godzin dziennie, 35 godzin tygodniowo.

Bez względu na posiadany stopień niepełnosprawności, wymiar czasu jest stały - i nie może być przeciętny - w okresie rozliczeniowym.

Praca w porze nocnej i w nadgodzinach

Osoba posiadająca niepełnosprawność nie może wykonywać pracy w porze nocnej. To znaczy, że jej czas pracy nie może przypadać w godzinach między 21.00 a 7.00. Ponadto osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności, bez względu na stopień, nie może pracować w nadgodzinach, czyli w godzinach przekraczających wymiar 40/35 godzin tygodniowo.

Za zgodą lekarza

Powyższe regulacje czasu pracy osób niepełnosprawnych nie maja zastosowania w dwóch przypadkach:

  1. Do osób zatrudnionych przy pilnowaniu (tj. wykonujących czynności bezpośrednio związane z pilnowaniem lub monitorowaniem mienia) oraz
  2. Gdy na wniosek osoby zatrudnionej lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników, lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą, wyrazi na to zgodę.

Jeżeli zatem pracownik niepełnosprawny posiada określoną powyżej zgodę lekarza na niestosowanie wobec niego szczególnych regulacji dotyczących czasu pracy osób niepełnosprawnych, pracodawca może polecać mu pracę według kodeksowych norm czasu pracy, w tym również w ramach równoważnego systemu czasu pracy według rozkładu czasu pracy wskazanego w pytaniu. W takim przypadku pracodawca powinien tak zaplanować pracę, aby w okresie rozliczeniowym pracownik wypracował tyle godzin, ile powinien. Może pracować np.: 7 dni ciągiem, ale musi być to zrekompensowane czasem wolnym w inne dni.