Poradnik Pracownika

System równoważnego czasu pracy - zasady

Aktualnie jestem zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony na pełny etat. Przychodzę do pracy od poniedziałku do piątku od 08:00 do 16:00. Pracodawca jednak zapowiedział, że ma zamiar wprowadzić system równoważnego czasu pracy. Proszę o informację, co to dla mnie oznacza, boję się, że będę musiał pracować więcej, czy pracodawca nie musi dać mi podwyżki?

Kamil, Zgierz

 

System czasu pracy to zbiór norm regulujący czas pracy w zakładzie.  System równoważnego czasu pracy jest uważany za jedną z najbardziej elastycznych form regulowania czasu pracy. Może być stosowany w zakładzie pracy wtedy, gdy jest to podyktowane rodzajem pracy lub jej organizacją.

System równoważnego czasu pracy pracy w świetle przepisów

Równoważny system czasu pracy pozwala pracodawcy na wydłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę. Nie oznacza to oczywiście, że pracownik będzie musiał więcej pracować. Przedłużenie to odbywa się kosztem skróconego lub wolnego dnia pracy w innym dniu, który pracownik może sobie “odebrać”. Równoważny czas pracy pozwala również na wydłużenie okresu rozliczeniowego, który przeważnie wynosi 1 miesiąc, lecz w przypadkach uzasadnionych może wynieść nawet do 4 lub do 12 miesięcy. Dla pracownika oznacza to tyle, że to co np. w lutym wypracował powyżej normę, pracodawca może oddać mu dopiero w maju (przy czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym).

Wydłużony czas pracy

Dobową normę czasu pracy pracodawca, wprowadzając system równoważnego czasu pracy, może wydłużyć nawet do 16 godzin w przypadku pracowników pracujących przy dozorze urządzeń bądź do 24 godzin pracy na dobę, jeżeli przedmiotem umowy o pracę jest pilnowanie mienia lub ochrona osób, jednak w tym przypadku okres rozliczeniowy nie może być dłuższy niż 1 miesiąc. Wprowadzenie równoważnego czasu pracy nie oznacza, że pracownicy nie mogą pracować 8 godzin. Zdarza się tak, że pomimo wprowadzenia tego systemu, praca nadal odbywa się po 8 godzin dziennie, a pracodawca jedynie zabezpiecza się na wypadek sytuacji wymagającej wydłużenie czasu pracy.

Wprowadzenie równoważnego systemu czasu pracy

Pracodawca może wprowadzić system równoważnego czasu pracy właściwie w każdym terminie i nie potrzebuje na to zgody pracowników, chyba że w organizacji działają związki zawodowe. W takim przypadku należy uzgodnić z organizacją związkową zmianę, tak jak każdą zmianę w regulaminie pracy, gdyż właśnie w tym dokumencie pracodawca zapisuje, jaki system czasu pracy obowiązuje w zakładzie pracy. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia ich pracownikom, w sposób przyjęty zwyczajowo w zakładzie pracy. Wprowadzenie równoważnego czasu pracy nie łączy się z koniecznością dodatkowego wynagradzania pracowników, ponieważ nie generuje większej liczby godzin pracy, wpływa jedynie na jej organizację.