Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Czas pracy a opuszczenie stanowiska pracy

Mój czas pracy wskazuje, że pracuje w godzinach 7:00 -15:00. Jednak przed i po pracy muszę przebrać się w strój służbowy. Ostatnio pracodawca zwrócił mi uwagę, że powinnam przychodzić do pracy wcześniej żeby się przebrać i że stanowisko pracy mogę opuścić dopiero punktualnie o 15. Czy to jest zgodne z prawem?

Monika, Krzeczyn

 

Tak, pracodawca ma prawo wymagać przyjścia do pracy odpowiednio wcześniej w celu przebrania się w odzież roboczą. Czas na przygotowanie się do wykonywania pracy nie zalicza się czasu pracy, pod warunkiem, że wewnętrzny regulamin zakładu pracy nie określa tego inaczej.

Art. 128 §1 Kodeksu pracy
Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Na podstawie powyższego zapisu należy przyjąć, że pracodawca ma prawo zażądać, aby pracownik stawił się do pracy wcześniej w celu odpowiedniego przygotowania do pracy. Zapis w Kodeksie pracy o pozostaniu w dyspozycji pracodawcy oznacza, że do czasu pracy zaliczamy moment gotowości do wykonywania pracy.

Czas pracy a przyjście do pracy

Jeśli wewnętrzny regulamin zakładu pracy nie wskazuje inaczej, to pracownik jest zobowiązany przyjść do pracy na tyle wcześnie, aby do chwili rozpoczęcia pracy był do niej odpowiednio przygotowany. Oznacza to dokładnie to, że pracownik powinien zjawić się w zakładzie na tyle wcześnie aby zdążyć się przebrać w odzież roboczą i o godzinie rozpoczęcia pracy, np o 7:00 być obecnym przy stanowisku pracy w gotowości psychofizycznej do wykonywania obowiązków.

Czas pracy a wyjście z pracy

Podobnie jest w sytuacji wyjścia z pracy. Pracownik powinien pozostać w dyspozycji pracodawcy do ostatniej minuty czasu pracy. W związku z tym czas na przebranie odzieży czy umycie się, powinien być już po zakończonej pracy, czyli np. o 15:01. Oczywiście również w tej kwestii nadrzędne będą ustalenia zapisane w wewnętrznym regulaminie pracy. Jeśli pracodawca pozwoli pracownikom odejść z miejsca pracy 15 min przed końcem czasu pracy w celu przebrania się to nie ma przeciwwskazań, żeby to podważyć.