Poradnik Pracownika

Kalendarz dni wolnych oraz wymiar czasu pracy w 2022 r.

W roku 2022 przypada 13 dni ustawowo wolnych od pracy. Ile dni pracownik będzie musiał przepracować? Które święta wypadną w weekendy? W artykule znajdziesz jak będzie wyglądał kalendarz dni wolnych od pracy w 2022 roku.

Wymiar czasu pracy w 2022 roku

W 2022 roku będziemy wykonywać swoją pracę przez 251 dni - czyli o 1 dzień mniej niż w ubiegłym roku. O tym jak należy obliczać wymiar czasu pracy mówią przepisy Kodeksu pracy.

Dni wolne i wymiar czasu pracy w Kodeksie pracy

Art. 130 §1. Kp Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, ustalany zgodnie z art. 129 § 1, oblicza się:

  1. mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
  2. dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

§2. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Oznacza to, że w tym roku wymiar wyniesie 2008 godzin.

Kalendarz dni wolnych od pracy w 2022 roku

Poniższa tabela prezentuje wykaz dni wolnych przypadających w 2022roku:

Święto

Data

Dzień tygodnia

Nowy rok

1 stycznia

sobota

Trzech Króli

6 stycznia

czwartek

Niedziela Wielkanocna

17 kwietnia

niedziela

Poniedziałek Wielkanocny

18 kwietnia

poniedziałek

Święto Pracy

1 maja

niedziela

Święto Konstytucji 3 maja

3 maja

wtorek

Pierwszy Dzień Zielonych Świątek

5 czerwca

niedziela

Boże Ciało

16 czerwca 

czwartek

Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

15 sierpnia

poniedziałek

Wszystkich Świętych

1 listopada

wtorek

Dzień Niepodległości

11 listopada

piątek

Boże Narodzenie

25 grudnia

niedziela

Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia

26 grudnia

poniedziałek

Kalendarz dni wolnych świątecznych przypadających na weekend

Rok 2022 przyniesie aż cztery dni wolne od pracy, które wystąpią w niedzielę. Dwa z nich są świętami, które nie mają konkretnej daty, ale zawsze przypadają w tym dniu tygodnia (Niedziela Wielkanocna i Pierwszy Dzień Zielonych Świątek). Za dni wolne wypadające w niedzielę pracodawca nie ma obowiązku oddania dnia wolnego w innym terminie. Inaczej jest natomiast ze świętami przypadającymi w sobotę - za nie przysługuje już dzień wolny od pracy i pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. W roku 2022 w sobotę przypada jedynie 1 stycznia.

Dni wolne a długie weekendy

W 2022 roku czekają na nas trzy długie weekendy. Pierwszy przypada w sierpniu - od 13go do 15go, drugi w w listopadzie od 11 do 13, a trzeci w grudniu od 24 do 26. Oprócz tego dobrze planując urlop będziemy mieć możliwość przedłużenia sobie odpoczynku wynikającego z dni ustawowo wolnych od pracy. Aby wydłużyć okres odpoczynku można wnioskować o urlop wypoczynkowy na 7 stycznia, 2 maja, 17 czerwca 31 października, dzięki czemu zyskamy dodatkowy długi weekend.