Poradnik Pracownika

Kalendarz dni wolnych oraz wymiar czasu pracy w 2018 r

W roku 2018 przypada 13 dni ustawowo wolnych od pracy. Ile dni pracownik będzie musiał przepracować? Które święta wypadną w weekendy? W artykule znajdziesz jak będzie wyglądał kalendarz dni wolnych od pracy w 2018 roku.

Wymiar czasu pracy 2018 roku

W 2018 roku będziemy wykonywać swoją pracę przez 251 dni - jest to o jeden dzień mniej niż w roku poprzednim. O tym jak należy obliczać wymiar czasu pracy mówią przepisy Kodeksu pracy.

Dni wolne i wymiar czasu pracy w art. 130 Kodeksu pracy

§1. Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, ustalany zgodnie z art. 129 § 1, oblicza się:

  1. mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie

  2. dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

§ 2. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Oznacza to, że w tym roku wymiar wyniesie 2008 godzin (251 dni x 8 godz).  

Kalendarz dni wolnych od pracy w 2018 roku

Poniższa tabela prezentuje wykaz dni wolnych przypadających w 2018 roku:

Święto

Data

Dzień tygodnia

Nowy rok

1 stycznia

poniedziałek

Trzech Króli

6 stycznia

sobota

Niedziela Wielkanocna

1 kwietnia

niedziela

Poniedziałek Wielkanocny

2 kwietnia

poniedziałek

Święto Pracy

1 maja

wtorek

Święto Konstytucji 3 maja

3 maja

czwartek

Pierwszy Dzień Zielonych Świątek

20 maja

niedziela

Boże Ciało

31 maja

czwartek

Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

15 sierpnia

środa

Wszystkich Świętych

1 listopada

czwartek

Dzień Niepodległości

11 listopada

niedziela

Boże Narodzenie

25 grudnia

wtorek

Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia

26 grudnia

środa

Dni wolne w sobotę i niedzielę

Rok 2018 przyniesie trzy dni wolne od pracy, które wystąpią w niedzielę. Dwa z nich są świętami, które nie mają konkretnej daty ale zawsze przypadają w tym dniu tygodnia (Niedziela Wielkanocna i Pierwszy Dzień Zielonych Świątek). Za dni wolne wypadające w niedzielę pracodawca nie ma obowiązku oddania dnia wolnego w innym terminie. Inaczej jest natomiast ze świętami przypadającymi w sobotę -  za nie przysługuje już dzień wolny od pracy i pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. W roku 2018 jedno święto wypada w sobotę (Trzech Króli - 6 stycznia). Pracodawca będzie musiał udzielić za nie innego, dodatkowego dnia wolnego w tygodniu pracy.

Dni wolne a długie weekendy

W roku 2018 jest możliwość przedłużenia sobie odpoczynku. Święta wypadające w poniedziałek i piątek automatycznie przedłużają nam weekend o jeden dzień. Aby wydłużyć okres odpoczynku, można wnioskować o urlop wypoczynkowy na dni 30 kwietnia (poniedziałek), 24 grudnia (poniedziałek), 04 maj (piątek), 01 czerwiec (piątek), 02 listopada (piątek),  - wtedy otrzymamy cztery dni wolnego.