Poradnik Pracownika

Kalendarz dni wolnych oraz wymiar czasu pracy w 2019 r.

W roku 2019 przypada 13 dni ustawowo wolnych od pracy. Ile dni pracownik będzie musiał przepracować? Które święta wypadną w weekendy? W artykule znajdziesz jak będzie wyglądał kalendarz dni wolnych od pracy w 2019 roku.

Wymiar czasu pracy 2019 roku

W 2019 roku będziemy wykonywać swoją pracę przez 251 dni - czyli tyle samo co w ubiegłym roku. O tym jak należy obliczać wymiar czasu pracy mówią przepisy Kodeksu pracy.

Dni wolne i wymiar czasu pracy w art. 130 Kodeksu pracy

§1. Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, ustalany zgodnie z art. 129 § 1, oblicza się:

  1. mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie

  2. dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

§2. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Oznacza to, że w tym roku wymiar wyniesie 2008 godzin (251 dni x 8 godz).  

Kalendarz dni wolnych od pracy w 2019 roku

Poniższa tabela prezentuje wykaz dni wolnych przypadających w 2019 roku:

Święto

Data

Dzień tygodnia

Nowy rok

1 stycznia

wtorek

Trzech Króli

6 stycznia

niedziela

Niedziela Wielkanocna

21 kwietnia

niedziela

Poniedziałek Wielkanocny

22 kwietnia

poniedziałek

Święto Pracy

1 maja

środa

Święto Konstytucji 3 maja

3 maja

piątek

Pierwszy Dzień Zielonych Świątek

9 czerwca

niedziela

Boże Ciało

20 czerwca 

czwartek

Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

15 sierpnia

czwartek

Wszystkich Świętych

1 listopada

piątek

Dzień Niepodległości

11 listopada

poniedziałek

Boże Narodzenie

25 grudnia

środa

Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia

26 grudnia

czwartek

Dni wolne w sobotę i niedzielę

Rok 2019 przyniesie trzy dni wolne od pracy, które wystąpią w niedzielę. Dwa z nich są świętami, które nie mają konkretnej daty ale zawsze przypadają w tym dniu tygodnia (Niedziela Wielkanocna i Pierwszy Dzień Zielonych Świątek). Za dni wolne wypadające w niedzielę pracodawca nie ma obowiązku oddania dnia wolnego w innym terminie. Inaczej jest natomiast ze świętami przypadającymi w sobotę -  za nie przysługuje już dzień wolny od pracy i pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. W roku 2019 ani jedno święto nie wypada w sobotę.

Dni wolne a długie weekendy

W 2019 roku czekają na nas dwa długie weekendy, oba wypadające w listopadzie. Pierwszy na początku miesiąca - od 1.011.2019 r. do 3.11.2019 r., a drugi od 9.11.2019 r. do 11.11.2019 r. Oprócz tego dobrze planując urlop będziemy mieć możliwość przedłużenia sobie odpoczynku wynikającego z dni ustawowo wolnych od pracy, między innymi za sprawą świąt wypadających w poniedziałek lub piątek. Aby wydłużyć okres odpoczynku można wnioskować o urlop wypoczynkowy na dni 2 maja (czwartek), 21 czerwca (piątek) oraz 16 sierpnia (piątek), dzięki czemu zyskamy dodatkowo trzy długie weekendy.