W roku 2016 przypada 13 dni ustawowo wolnych od pracy. Ile dni pracownik będzie musiał przepracować? Które święta wypadną w weekendy? W artykule znajdziesz jakie dni wolne od pracy wypadają w 2016 roku.

Wymiar czasu pracy 2016

W 2016 roku będziemy wykonywać swoją pracę przez 252 dni - jest to o dwa dni więcej niż w roku poprzednim. O tym jak należy obliczać wymiar czas pracy mówią przepisy Kodeksu pracy.

Dni wolne i wymiar czasu pracy w art. 130 Kodeksu pracy

§1. Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, ustalany zgodnie z art. 129 § 1, oblicza się:

  1. mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie

  2. dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

§ 2. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Oznacza to, że w tym roku wymiar wyniesie 2016 godzin (252 dni x 8 godzin).  

Dni wolne od pracy w 2016 roku

Poniższa tabela prezentuje wykaz dni wolnych przypadających w 2016 roku:

Święto

Data

Dzień tygodnia

Nowy rok

1 stycznia

piątek

Trzech Króli

6 stycznia

środa

Niedziela Wielkanocna

27 marca

niedziela

Poniedziałek Wielkanocny

28 marca

poniedziałek

Święto Pracy

1 maja

niedziela

Święto Konstytucji 3 maja

3 maja

wtorek

Pierwszy Dzień Zielonych Świątek

15 maja

niedziela

Boże Ciało

26 maja

czwartek

Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

15 sierpnia

poniedziałek

Wszystkich Świętych

1 listopada

wtorek

Dzień Niepodległości

11 listopada

piątek

Boże Narodzenie

25 grudnia

niedziela

Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia

26 grudnia

poniedziałek

 

Dni wolne w sobotę i niedzielę

Rok 2016 przyniesie cztery dni wolne od pracy, które wystąpią w niedzielę. Dwa z nich są świętami, które nie mają konkretnej daty ale zawsze przypadają w tym dniu tygodnia (Niedziela Wielkanocna i Pierwszy Dzień Zielonych Świątek). Za dni wolne wypadające w niedzielę pracodawca nie ma obowiązku oddania dnia wolnego w innym terminie. Inaczej jest natomiast ze świętami przypadającymi w sobotę -  za nie przysługuje już dzień wolny od pracy i pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. W roku 2016 pracodawca  nie musi wyznaczyć dodatkowych dni wolnych za święto przypadające w sobotę, gdyż żadne nie wypada w tym dniu tygodnia.

Dni wolne a długie weekendy

Mimo tego, iż żadne święto nie przypada w sobotę, w roku 2016 jest możliwość przedłużenia sobie odpoczynku. Święta wypadające w poniedziałek i piątek automatycznie przedłużają nam weekend o jeden dzień, w tym roku przypada tak aż pięć świąt. Aby wydłużyć okres odpoczynku, można wnioskować o urlop wypoczynkowy na dni 2 maja (poniedziałek), 27 maja (piątek) i 31 października (poniedziałek) - wtedy otrzymamy cztery dni wolnego.