Poradnik Pracownika

Dni wolne na poszukiwanie pracy - kiedy przysługują?

Wypowiedziałem umowę o pracę swojemu pracodawcy. Mam trzymiesięczny okres wypowiedzenia, czy przysługują mi dni wolne na poszukiwanie pracy?

Radosław, Kielce

 

Pracownikowi przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy wyłącznie w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę. Z dodatkowych dni wolnych na poszukiwanie pracy nie może skorzystać pracownik, który sam dokonał wypowiedzenia, albo umowę z nim rozwiązano za porozumieniem stron.

Dni wolne na poszukiwanie pracy a okres wypowiedzenia

Aby pracownik uzyskał prawo do dni wolnych na poszukiwanie pracy, okres wypowiedzenia musi trwać co najmniej dwa tygodnie.

Wymiar zwolnienia wynosi:

• 2 dni, w okresie 2-tygodniowego i 1-miesięcznego wypowiedzenia,
• 3 dni, w okresie 3-miesięcznego wypowiedzenia.

Na podstawie jakiej umowy zostają udzielone dni wolne na poszukiwanie pracy?

Dni wolne na poszukiwanie pracy otrzymają pracownicy zatrudnieni na podstawie:

  • umowy na czas nieokreślony,
  • umowy na czas określony zawartej na okres przekraczający 6 miesięcy i zawierającej w swej treści klauzulę o dopuszczalności wypowiedzenia,
  • umowy na okres próbny wynoszący 3 miesiące.

Za czas zwolnienia od pracy, w związku z udzieleniem dni wolnych na poszukiwanie pracy, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop. Składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy.