Poradnik Pracownika

Czy pracownikowi należy się dzień wolny za oddanie krwi?

Czy każdy pracownik ma prawo do dnia wolnego za oddanie krwi, czy przysługuje to tylko honorowym krwiodawcom? Czy pracownikowi przysługuje cały dzień pracy, czy tylko na czas oddania krwi?

Prawo do dnia wolnego w celu oddania krwi przysługuje nie tylko honorowym krwiodawcą a każdemu pracownikowi, który zdecyduje się na oddanie krwi.

Jak określić czas zwolnienia od pracy za oddanie krwi?

Czas, na który pracodawca musi zwolnić pracownika od pracy określany jest przez stację krwiodawstwa. Na zaświadczeniu wydanym przez stację krwiodawstwa jest określony czas zwolnienia od pracy w danym dniu.

Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę wcześniej o chęci oddania krwi.

Co w wypadku kiedy oddanie krwi nie jest możliwe?

Jeżeli pracownik chce oddać krew, jednak w stacji krwiodawstwa okaże się, że ze względów zdrowotnych oddanie krwi jest niemożliwe, wówczas stacja krwiodawstwa powinna wystawić zaświadczenie potwierdzający spędzony w niej czas, by pracownikowi za ten okres przysługiwało zwolnienie od pracy.