Poradnik Pracownika

Opieka na dziecko przy zmianie etatu w trakcie roku, jak obliczyć?

Od 1 kwietnia 2017 zmieniłam etat z ½ na cały. Chciałabym się dowiedzieć, ile w takim wypadku przysługuje mi godzin urlopu - opieki na dziecko do lat 14?

Halina, Lubomierz

 

Zgodnie z artykułem 188 Kodeksu pracy pracownik, który wychowuje przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat ma prawo do zwolnienia od pracy na 2 dni w roku kalendarzowym, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. jest to tak zwana opieka na dziecko. Zgodnie ze zmianami, jakie weszły w życie z początkiem roku 2016, opieka na dziecko możliwa jest do wykorzystania także w wymiarze godzinowym. O sposobie korzystania z opieki czy to w wymiarze godzinowym, czy w pełnych dniach, pracownik informuje pracodawcę w pierwszym wniosku o jego udzielenie w danym roku kalendarzowym.

W związku ze zmianą etatu należy obliczyć, ile godzin zwolnienia od pracy należy się proporcjonalnie do wymiaru etatu. I tak w Pani przypadku za okres od stycznia do końca marca 2017 przysługiwało Pani prawo do 8 godzin (16 godzin x ½ etatu = 8 godzin), natomiast z momentem zmiany warunków zatrudnienia, czyli od kwietnia, nabywa Pani prawo do 16 godzin z tytułu przejścia na pełen etat. Proszę uwzględnić wykorzystane już godziny urlopu, jeśli korzystała Pani w danym roku ze zwolnienia na dziecko do lat 14, to godziny te powinny być odjęte od przysługującego wymiaru.