Poradnik Pracownika

Dwutygodniowy urlop - czy trzeba go wykorzystać?

Pracodawca nie zgadza się by skrócić zaplanowany wcześniej przeze mnie dwutygodniowy urlop, dlaczego? Nie mam żadnych planów wypoczynkowych, dlatego nie zależy mi na tym, by korzystać z tak długiego urlopu, a pracodawca wymaga bym udał się na dwutygodniowy urlop wypoczynkowy. Czy muszę udać się na taki urlop?

Kamil, Tczew

 

Co do zasady, przysługujący pracownikowi limit urlopu wypoczynkowego, powinien być nieprzerwany, czyli cały przysługujący limit urlopu powinien być wykorzystany w całości jednorazowo. Urlop wypoczynkowy powinien być przeznaczony na regenerację sił pracownika, a korzystanie z pojedynczych dni urlopu nie spełnia tego warunku.

Dwutygodniowy urlop a Kodeks pracy

Przepisy Kodeksu pracy dopuszczają jednak możliwość podziału urlopu na części, pod warunkiem, że:

  • podział urlopu nastąpi na wniosek pracownika,
  • co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie krócej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Pracodawca jest zobligowany przepisem Kodeksu pracy, dlatego nie wyraża zgody na skrócenie okresu dwutygodniowego urlopu wypoczynkowego. Jeżeli pracodawca zaakceptował podział urlopu na części musi dopilnować, by pracownik jedną część urlopu wykorzystał tak, by pozwoliło to na 14-dniowy urlop.

Przypadki w których dwutygodniowy urlop  nie jest możliwy

W praktyce pojawiają się przypadki, gdy dwutygodniowy urlop jest niemożliwy. Ma to miejsce w przypadku:

  • urlopu pracownika, który podejmuje pracę po raz pierwszy, gdyż nabywa prawo do urlopu z upływem każdego przepracowanego miesiąca w wymiarze 1/12 wymiaru przysługującego mu po przepracowaniu roku,
  • przesunięcia terminu urlopu z powodu przerwania urlopu wypoczynkowego, np. w przypadku choroby lub innych przyczyn wymienionych w art. 166 Kodeksu pracy.

Zatrudnienie w ciągu roku a dwutygodniowy urlop

W sytuacji, gdy pracownik  został zatrudniony w ciągu roku kalendarzowego i nie nabył prawa do urlopu wypoczynkowego w wymiarze pozwalającym na wykorzystanie 14 kolejnych dni kalendarzowych odpoczynku, wówczas pracodawca nie powinien wyrażać zgody na wniosek pracownika o podział urlopu na części.