Poradnik Pracownika

Choroba pracownika a urlop bezpłatny - czy przerywa się bieg urlopu?

Jeden z naszych pracowników przebywa na urlopie bezpłatnym, w trakcie którego przedstawił zwolnienie chorobowe. Czy choroba pracownika przerywa bieg trwania urlopu bezpłatnego i należy wypłacić mu wynagrodzenie chorobowe? Choroba pracownika a urlop bezpłatny, czy jest między nimi zależność?

Roman, Zgierz

 

Urlop bezpłatny charakteryzuje się tym, że w trakcie jego trwania następuje przerwa w wykonywaniu obowiązków pracowniczych. W związku z tym przerwa dotyczy także opłacania składek ZUS za pracownika, czyli jest także przerwą w ubezpieczeniu chorobowym.

Choroba pracownika a urlop bezpłatny

W przeciwieństwie do urlopu wypoczynkowego, choroba pracownika w trakcie trwania urlopu bezpłatnego nie przerywa tego urlopu i nie jest podstawą do wypłaty wynagrodzenia chorobowego. Z żadnego przepisu prawa pracy, jak również z orzecznictwa sądowego nie wynika, iż w stosunku do urlopów bezpłatnych należy stosować zasady wynikające z art. 166 kp, które uzasadniają udzielenie urlopu wypoczynkowego w innym terminie z powodu choroby pracownika. Zapis ten nie ma zastosowania do urlopu bezpłatnego.

Należy pamiętać, że jeżeli pracodawca wyraził zgodę na udzielenie urlopu bezpłatnego, nie może jednostronnie i swobodnie zadecydować o jego przerwaniu, gdy urlop jest udzielony na krócej niż 3 miesiące i strony nie zastrzegły takiej możliwości. Anulowanie urlopu bezpłatnego wymaga zgody dwóch stron.