Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Cechy dobrego kierownika, czyli kto nadaje się jako lider zespołu?

Na osobach, które zajmują kierownicze stanowiska, ciąży ogromna odpowiedzialność nie tylko za pracę zespołu, lecz także funkcjonowanie całej firmy. Niektóre z nich są niemalże urodzonymi przywódcami, inni jednak muszą się nauczyć sztuki zarządzania. Czy jest to możliwe? Jak najbardziej tak, bycia kierownikiem można się po prostu nauczyć. Pomocny w tym celu będzie z pewnością zestaw odpowiednich cech. Jeżeli dana osoba je posiada, objęcie takiego stanowiska nie powinno stanowić problemu. Poznaj cechy dobrego kierownika!

Cechy dobrego kierownika - poznaj kluczową 10-tkę!

Zadaniem kierownika jest sprawne organizowanie pracy własnej i całego zespołu, nierzadko szybkie podejmowanie decyzji, kontrola pracy i produktywności, zarządzanie oraz planowanie zadań podwładnych. Jego zachowanie wpływa nie tylko na to, w jaki sposób przebiegać będzie praca, lecz także na działanie całej firmy. Dlatego tak ważne jest posiadanie pewnego zestawu właściwości, dzięki którym wykonywanie tych zadań w dobry i rzetelny sposób będzie w pełni możliwe.

A czy posiadasz cechy dobrego kierownika? Przekonaj się.

Samodyscyplina i samodzielność

Zadaniem kierownika jest dbanie o to, aby poszczególne osoby w zespole były zdyscyplinowane i samodzielnie wykonywały swoje obowiązki. Tym samym od osoby za nich odpowiedzialnej również wymagana jest samodzielność w wykonywaniu zadań i podejmowaniu decyzji oraz wysoka samodyscyplina. Trudno bowiem zarządzać grupą ludzi, kiedy sami mamy problemy ze zmuszeniem się do wykonywania zadań.

Asertywność

Niezwykle ważna cecha dobrego kierownika to asertywność, która nie kończy się tylko na sztuce mówienia nie. Kierownik powinien jasno przedstawiać swoje stanowisko, nie obawiać się wyrażania własnego zdania, ale z drugiej strony powinien pamiętać, że inne osoby również mają prawo do posiadania własnej opinii i odmiennych potrzeb. Osoba, która zarządza zespołem, musi umieć także krytykować, jeżeli to konieczne, jednak należy pamiętać, że krytyka powinna dotyczyć sposobu pracy lub wykonywania zadań, a nie samego podwładnego.

Zdolność motywowania innych

To całkiem normalne, że zespołowi czasami brakuje motywacji do działania. Kierownik potrafi jednak sprawić, że pracownicy poczują się zmotywowani do wykonywania kolejnych działań. Przy okazji warto, by motywował zarówno podwładnych, jak i siebie.

Empatia

Kierownik powinien być empatyczny i rozumieć problemy, z jakimi przychodzą do niego pracownicy. Oczywiście, nadmierna empatia może bardziej przeszkadzać niż pomagać, szczególnie jeżeli podwładni zaczną ją wykorzystywać. Jednak dzięki empatii kierownik jest w stanie poznać mocne i słabe strony członków zespołu, a tym samym może znaleźć sposób na sprawne nimi zarządzanie. Z kolei patrząc na to z drugiej strony, pracownicy, których kierownik jest empatyczny, lepiej oceniają atmosferę w pracy, czują większą identyfikację z firmą i mogą stać się bardziej lojalni.

Zdolność łagodzenia konfliktów

Zespół nie będzie działał w pełni sprawnie, jeżeli między jego członkami będą miały miejsce konflikty. Dlatego też ważną cechą dobrego kierownika jest umiejętność łagodzenia sporów, rozwiązywania problemów, a tym samym budowania dobrej atmosfery w firmie.

Przestrzeganie zasad etyki zawodowej

Niemalże podstawową cechą, którą powinien posiadać każdy kierownik, jest przestrzeganie zasad etyki zawodowej. Osoba zarządzająca zespołem powinna stanowić przykład odpowiedniej postawy. Etyczne zachowanie sprawi również, że nikt nie będzie mógł mu niczego zarzucić, co może być pomocne np. wtedy, kiedy będzie on zmuszony udzielić nagany pracownikowi. Jednak bez względu na wszystko etyka powinna być brana pod uwagę na każdym stanowisku, by robić wszystko w zgodzie ze sobą, prawem i innymi.

Pewność siebie

Kierownik musi znać swoją wartość, mieć świadomość tego, ile potrafi i na jakim stanowisku się znajduje. Choć warto, aby współpracował z zespołem, musi również umieć pokazać, że to właśnie on nim zarządza. Kierownik powinien znać swoje możliwości oraz mocne i słabe strony.

Odporność na stres

Na kierowniku ciąży duża odpowiedzialność, nic więc w tym dziwnego, że jego odporność na stres musi być zdecydowanie wyższa od przeciętnej. Wiąże się to również z posiadaniem silnej psychiki i dobrej kondycji psychofizycznej. Odpowiedzialność może być naprawdę męcząca, jednak dobry kierownik musi potrafić się zregenerować i przetrzymać wiele sytuacji wręcz krytycznych. Musi być opanowany, ponieważ jeżeli spanikuje, to samo zrobi cały zespół, a wtedy w trudnych momentach niełatwo będzie o mobilizację.

Sumienność

Cecha dobrego kierownika, o której nie można zapomnieć, to również sumienność, staranność w wykonywaniu każdego zadania. Kierownik musi pracować niezwykle dokładnie i wykonywać swoje zadania w 100%.

Pasja i zaangażowanie

To także są cechy dobrego kierownika, które powinien posiadać każdy menedżer. Kierownik powinien naprawdę pasjonować się tym, co robi i przekazywać tę pasję współpracownikom. Dzięki temu będą oni czuli, że pracują z człowiekiem zaangażowanym, który wkłada w wykonywanie swoich zadań całe serce. Pracowitość jest istotna, jednak jeżeli kierownik będzie zniechęcony, trudno wymagać entuzjazmu i pełnego zaangażowania u innych.

Nawet osoby, które mają wrodzone zdolności przywódcze, powinny nieustannie szkolić się i rozwijać umiejętności, aby być jak najlepszym kierownikiem. Powyższe cechy dobrego kierownika, to tylko początek. Dobry kierownik, nigdy nie ustaje w dążeniu do rozwoju własnego i swojego zespołu. Nastawiony jest na drugiego człowieka, a za swój sukces uważa sukces odniesiony przez jego zespół.