Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

ZUS na start - na czym polega?

Rozwiązanie ulga na start to wsparcie dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. Powstało, aby ułatwić i zachęcić do prowadzenia własnego biznesu. ZUS na start jest szczególnie pomocna osobom, którym wysokie składki ZUS utrudniały podjęcie decyzji o otworzeniu własnej firmy. Ile faktycznie można skorzystać na uldze i jakie są warunki, które trzeba spełnić? Sprawdź, co zrobić, aby być zwolnionym z płacenia składek ZUS nawet do 6 miesięcy.

ZUS na start - na czym polega?

Od 30 kwietnia 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy ustawy Prawo Przedsiębiorców, które umożliwiły skorzystanie z “Ulgi na start”. Dzięki temu można uniknąć płacenia składek na ubezpieczenie społeczne ZUS przez pół roku od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wcześniej każdy przedsiębiorca po zarejestrowaniu swojej firmy w CEIDG musiał obowiązkowo zgłosić się do ubezpieczeń społecznych i płacić składkę emerytalną, rentową i wypadkową (jeśli nie był ubezpieczony z innego tytułu np. pracując na etacie). Dodatkowo należało opłacić ubezpieczenie zdrowotne w ZUS.

Najważniejsze informacje o opisywanej uldze można znaleźć w artykule - ZUS na start dla przedsiębiorców - najważniejsze informacje.

Składka zdrowotna - czy trzeba płacić?

Należy pamiętać, że ulga na start nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego i trzeba je opłacać co miesiąc. Składka zdrowotna wynosi obecnie minimum 381,81 zł. Podatnik ma prawo odliczyć 7,75% podstawy od podatku (a nie od dochodu). Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest obecnie równa 9% podstawy wymiaru, co oznacza, że przedsiębiorca za podstawę ustalenia składki zdrowotnej przyjmuje zadeklarowaną kwotę, jednak nie może być ona niższa niż 75% kwoty ogłoszonej przez GUS jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw.

Warunki skorzystania z ulgi na start

Aby skorzystać z preferencyjnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej, należy spełnić kilka kryteriów. Po pierwsze, trzeba być osobą fizyczną, czyli można prowadzić działalność jednoosobową albo mieć status wspólnika spółek cywilnych. Po drugie, należy otwierać działalność gospodarczą po raz pierwszy lub ponownie, ale konieczne jest, by odczekać co najmniej 60 miesięcy od dnia zawieszenia lub zakończenia poprzedniej działalności. Kolejnym warunkiem jest przestrzeganie przepisu, aby nie wykonywać działalności na rzecz swojego byłego pracodawcy (bierze się tutaj pod uwagę bieżący lub poprzedni rok kalendarzowy pracy na etacie i wykonywania tych samych czynności). Ostatni wymóg - brak ubezpieczenia w KRUS, czyli ulga nie dotyczy przedsiębiorców, którzy podlegają ubezpieczeniu na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Jakie są formalności przy uldze na start?

Każda osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą automatycznie jest uznawana za płatnika składek ZUS. Należy jednak w ciągu 7 dni zarejestrować się w ZUS do ubezpieczenia zdrowotnego i wypełnić formularz ZUS ZZA. Formularz można wypełnić tradycyjnie w formie papierowej albo wysłać go elektronicznie. Dodatkowo konieczne jest, aby podczas rejestracji do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS podać odpowiedni kod tytułu ubezpieczenia. Powinien on zawierać sześć cyfr i rozpoczynać się od 05 40 - czyli jest to osoba niepodlegająca ubezpieczeniom społecznym, ale opłacająca ubezpieczenie zdrowotne. Ostatnie dwie cyfry przedsiębiorca uzupełnia w zależności od tego, czy ma prawo do emerytury albo posiada orzeczenie o niepełnosprawności. 

Rezygnacja z ulgi na start

Skorzystanie z programu ulga na start jest dobrowolne i każda osoba rozpoczynająca działalność powinna się zdecydować, czy chce być objęta ubezpieczeniami społecznymi. Warto pamiętać, że nawet jeśli się zdecydujemy na program ulgowy, w każdym momencie można z niego zrezygnować. Jest to stosunkowo łatwe, wystarczy najpierw wypełnić deklarację ZUS ZWUA z kodu 05 40, a w dalszej kolejności trzeba wypisać deklarację 

ZUS ZUA (jest to zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych). Ewentualnie będzie konieczność wypełnienia deklaracji ZUS ZZA, ale tylko pod warunkiem, że dana osoba podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, a podstawa do naliczania tego typu ubezpieczeń jest odpowiedniej kwoty. Inaczej wygląda sytuacja, gdy podmiot gospodarczy wyrazi wolę zgłoszenia się do ubezpieczeń społecznych w trakcie miesiąca. Należy wtedy wypełnić dwie deklaracje rozliczeniowe DRA. Ważną informacją jest także to, że jeśli w czasie korzystania z ulgi na start przedsiębiorca zawiesi swoją działalność, to okres zawieszenia nie przerywa 6 miesięcy, kiedy podmiot może liczyć na ulgę i w tym czasie można się zgłosić do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Wady ZUS na start

Istotną wadą, którą należy wziąć pod uwagę chcąc skorzystać z “Ulgi na start” jest brak możliwości przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Brak tego ubezpieczenia powoduje, że przedsiębiorca nie ma prawa korzystać przykładowo z zasiłku macierzyńskiego, renty inwalidzkiej po ciężkim wypadku albo koniecznej rehabilitacji. Czyli inaczej mówiąc, gdy zachorujesz nie masz prawa do zasiłku chorobowego, a po wypadku nie będziesz mógł skorzystać ze świadczeń wypadkowych. 

Jeśli ktoś woli mieć pełne ubezpieczenie, w każdej chwili w ciągu 6 miesięcy, kiedy obowiązuje go ulga, może zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i wyrazić chęć skorzystania z tego ubezpieczenia. Istotne jest, by po półrocznym okresie korzystania z ulgi nie zapomnieć o zarejestrowaniu się w ZUS-ie, by płacić za ubezpieczenia na standardowych warunkach albo preferencyjnych - płacąc niższe składki przez 24 miesiące.