Poradnik Pracownika

Praca na część etatu, a wymiar urlopu wypoczynkowego

Urlop wypoczynkowy jest przywilejem dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Powinien być przeznaczony na odpoczynek i regenerację sił. Żaden pracownik nie może się go zrzec. Czy praca na część etatu powoduje, że urlop ma inny wymiar niż standardowy? Jak policzyć wymiar urlopu dla niepełnoetatowca? Czy praca na część etatu, a wymiar urlopu wypoczynkowego to trudne zagadnienie? Odpowiemy w artykule.

Praca na część etatu, a wymiar urlopu wypoczynkowego

Żaden pracownik nie może być pozbawiony prawa do urlopu. Przy ustalaniu wymiaru urlopu nie ma znaczenia wysokość wynagrodzenia, stanowisko czy staż pracy w danej firmie. Przy zatrudnieniu na część etatu, wymiar urlopu zależy od:

  • łącznego stażu pracy - czy wynosi więcej niż 10 lat, czy może mniej
  • wykształcenia - według przepisów zdobyte wykształcenie wlicza się do stażu urlopowego. Lata stażu za naukę określa art. 155 Kodeksu pracy

Ważne!

W przypadku liczenia wymiaru etatu należy zwrócić uwagę, czy okresy pracy i nauki pokrywają się. Jeżeli tak jest, należy przyjąć okres, który będzie korzystniejszy dla pracownika.

Jeśli łączny staż urlopowy jest krótszy niż 10 lat wtedy pracownik może skorzystać z 20 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku. Natomiast jeżeli staż wynosi minimum 10 lat - wymiar wynosi 26 dni.

Urlop wypoczynkowy, w sytuacji kiedy wykonywana jest praca na część etatu, a wymiar urlopu przelicza się proporcjonalnie do czasu pracy. Przy czym należy pamiętać, że urlop podaje się w wymiarze godzinowym, a 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

Ważne!

Po wyliczeniu wymiaru urlopu, pracodawca zawsze powinien zaokrąglić wynik w górę do pełnego dnia, o czym mówi art. 1553 § 1 Kodeksu pracy.

Jak wyliczyć urlop?

Przykład 1.

Józef Kowalski zatrudniony jest na ¼ etatu. Łączny staż urlopowy przekracza 10 lat, czyli wymiar urlopu wynosi 26 dni.

Wymiar urlopu za cały rok przy zatrudnieniu na ¼ etatu wynosi:

26 dni x ¼ etatu = 6,5 dnia - w zaokrągleniu 7 dni

7 dni x 8 godzin = 56 godzin