Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Jak naliczać urlop wypoczynkowy w nowej pracy? Definicje i przykłady

Według przepisów Kodeksu pracy osobom zatrudnionym przysługuje prawo do corocznego nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Nie każdy jednak wie, jak go ustalać. Czy po zmianie pracodawcy urlop wypoczynkowy ustalany jest tak samo? Kiedy można wziąć pierwszy dzień urlopu w nowej pracy? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

Urlop wypoczynkowy  jaki wpływ na niego ma staż pracy?

Prawo do urlopu wypoczynkowego oraz jego wymiar zależą od:

  • okresów poprzedniego zatrudnienia - należy zaznaczyć, że nie mają tutaj znaczenia ani przerwy w zatrudnieniu, ani to w jaki sposób rozwiązano stosunek pracy,
  • zdobytego wykształcenia.

Odnośnie wykształcenia - Kodeks pracy wymienia jakie okresy nauki można uwzględniać przy obliczaniu stażu urlopowego. I tak do okresu zatrudnienia, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, wlicza się z tytułu ukończenia:

  • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
  • średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
  • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
  • średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
  • szkoły policealnej – 6 lat,
  • szkoły wyższej – 8 lat.

Jeżeli pracownik w tym samym czasie pozostawał w stosunku pracy i pobierał naukę, to do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, wlicza się tylko jeden z tych okresów. Przy czym wybrać należy okres, który jest dla pracownika korzystniejszy.
Urlop wypoczynkowy może wynosić odpowiednio:

  • 20 dni w przypadku, gdy staż urlopowy jest krótszy niż 10 lat,
  • 26 dni, jeżeli łączny staż urlopowy wynosi co najmniej 10 lat.

Urlop wypoczynkowy – kiedy pracownik nabywa do niego prawo?

Osoba zatrudniona nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego wraz z rozpoczęciem pierwszej pracy. Jednakże tutaj wygląda to nieco inaczej niż podczas kolejnych lat pracy. W pierwszym roku pracy urlop nabywany jest z dołu. Oznacza to, że prawo do urlopu w wysokości 1/12 wymiaru uzyskuje się dopiero po przepracowaniu pełnego miesiąca.

Przykład 1.

Pani Karolina rozpoczyna swoją pierwszą pracę od 18 stycznia. Prawo do pierwszych dni urlopu wypoczynkowego uzyska po przepracowaniu pełnego miesiąca, czyli 17 lutego.

W pierwszym roku pracy pracodawca nie ma obowiązku zaokrąglania wysokości urlopu wypoczynkowego w górę. Jednakże nie ma przeszkód, aby taką czynność wykonać. Zależy to wyłącznie od woli pracodawcy.

Kolejne zatrudnienie a urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy w pełnym wymiarze pracownik uzyskuje wraz z nadejściem kolejnego roku, czyli od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym rozpoczął pierwszą pracę. W odróżnieniu od urlopu w pierwszym roku pracy, kolejny urlop wypoczynkowy pracownik nabywa z góry. Jeśli pracownik rozpoczyna nową pracę w trakcie roku to prawo do urlopu nabywa z pierwszym dniem pracy.

Przykład 2.

Pan Marcin zaraz po ukończeniu studiów rozpoczął swoją karierę zawodową od 1 listopada 2022 roku. Umowa została zawarta na 3 miesięczny okres próbny  do 31 stycznia 2023 roku. Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje Panu Marcinowi do końca umowy?
Po ukończeniu szkoły wyższej pracownik ma 8 lat stażu pracy, czyli wymiar jego urlopu wynosi 20 dni.
Za dwa miesiące przepracowane w 2022 przysługuje mu urlop w wysokości:
20 dni x 1/12 x 2 miesiące = 3,33 dnia wolnego
Za styczeń  2023 r. natomiast Pan Marcin może wykorzystać urlop w wysokości:
20 dni x 1/12 x 1 miesiąc = 1,67 – co obowiązkowo należy zaokrąglić do 2 dni.

Urlop wypoczynkowy jest upewnieniem pracownika. Jednak w przypadku pierwszej pracy jego wyliczanie wygląda inaczej i warto znać zasady, które obowiązuje podczas jego wyliczenia.