Poradnik Pracownika

Urlop wypoczynkowy zleceniobiorcy a umowa zlecenie

Od 6 miesięcy jestem zatrudniona na podstawie umowy zlecenie. Całkowity czas trwania umowy zlecenia wynosi 12 miesięcy. Czy urlop wypoczynkowy zleceniobiorcy jest możliwy? Czy powinnam złożyć wniosek zleceniodawcy? Czy zleceniodawca może odmówić mi udzielenia takiego urlopu?

Ewa, Złotoryja

 

Umowa zlecenie jest jedną z umów cywilnoprawnych. Tym samym regulowana jest ona przez Kodeks cywilny i nie podlega Kodeksowi pracy. Wiąże się to z tym, że zleceniobiorca nie ma takich sam praw jak pracownik zatrudniony w oparciu o umowę o pracę.

Urlop wypoczynkowy zleceniobiorcy - czy jest możliwy?

Między innymi zleceniobiorca nie ma zagwarantowanego prawa do urlopu wypoczynkowego w związku z czym urlop wypoczynkowy zleceniobiorcy nie jest możliwy.

Wynika to z charakteru umowy cywilnoprawnej. Umowa zlecenie określa czynność, która ma być wykonana w ramach umowy, termin wykonania zlecenia oraz wynagrodzenie przysługujące za określoną pracę. Tym samym urlop wypoczynkowy nie ma tu zastosowania. Zleceniobiorca może bowiem wykonać zleconą pracę w krótszym czasie i dostać za pracę takie samo wynagrodzenia, jak w sytuacji kiedy wykonywałby je przez dłuższy okres.

Przykład. 1

Pan Marcin wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia, z wynagrodzeniem otrzymywanym raz w miesiącu Jego zadaniem jest wykonywanie przeglądów kilku urządzeń w zakładzie pracy. Umowa nie wskazuje konkretnego terminu wykonywania przeglądów. Tym samym pan Marcin może dokonać wszystkich wymaganych przeglądów w ciągu 2 tygodni, a pozostały czas wykorzystać na urlop. Jeśli wykona całość zadań opisanych w umowie, to wynagrodzenie otrzyma w pełnej wysokości, mimo że faktycznie czynności te wykonał w krótszym czasie niż zwykle.

Istnieją jednak umowy zlecenia, które wymagają codziennej systematycznej pracy. W takim przypadku w okresie, w którym zleceniobiorca chce mieć czas wolny, czyli innymi słowy może zawiesić wykonywanie zlecenia i podpisać umowę zlecenie tylko na okres faktycznie wykonywanej pracy (np. 2 tygodnie) lub w porozumieniu ze zleceniodawcą, może otrzymać wynagrodzenie proporcjonalne do wykonanej pracy.

Przykład 2.

Pani Maria pracuje na umowę zlecenie, a jej zadaniem jest sprzątanie klas w szkole podstawowej. W czerwcu chce jechać z mężem na wczasy, dlatego ustaliła ze zleceniodawcą, że wykonywać swoją pracę będzie tylko przez dwa tygodnie tego miesiąca i za ten czas otrzyma wynagrodzenie.

Powyższe rozwiązania są możliwe, ponieważ umowa zlecenie nie może mieć znamion umowy o pracę, czyli praca nie może:

  • być określona przez pracodawcę,

  • być pod kierownictwem zleceniodawcy,

  • mieć stałego wymiaru czasu pracy,

  • mieć określonego miejsca wykonywania.