Poradnik Pracownika

Minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenie - wszystko co warto wiedzieć

Wraz z rokiem 2017 w życie weszły duże zmiany dotyczące minimalnej stawki godzinowej. Od tego roku zleceniobiorcy należy zagwarantować wynagrodzenie brutto nie niższe niż 13 zł brutto. Co ważne, kwota 13 zł obowiązuje jedynie w 2017 roku, ponieważ corocznie będzie ona waloryzowana w zależności od wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Jak minimalna stawka godzinowa wpłynie na naszą pracę? W poniższym artykule zostały przedstawione najważniejsze praktyczne aspekty związane ze zmianą przepisów. 

Kto kontroluje przestrzeganie przepisów?

Instytucją odpowiedzialną za kontrolowanie zachowania minimalnej stawki godzinowej jest Państwowa Inspekcja Pracy. Odpowiada ona za przestrzeganie przepisów, a w razie konieczności może nałożyć sankcje na podmioty niewywiązującego się z tego obowiązku. Od nowego roku PIP może prowadzić kontrolę przedsiębiorców o każdej porze dnia i nocy, bez wcześniejszej zapowiedzi.

Jakie umowy zostały objęte minimalną stawką godzinową?

Minimalna stawka godzinowa obejmuje umowy zlecenie regulowane art. 734 Kodeksu cywilnego oraz umowy o świadczenie usług regulowane art. 750 kc. Do nowych przepisów muszą stosować się osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce lub innym kraju Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie zatrudniają pracowników ani zleceniobiorców.

Kogo nie obowiązuje minimalna stawka godzinowa?

Przepisy określają kilka wyjątków, które zwolnione są z objęcia minimalna stawką godzinową. Jednym z takich wyjątków są umowy zlecenia o charakterze “prywatnym”, czyli zawarte między osobami fizycznymi, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Również zwolnione z objęcia minimalną stawką godzinową są umowy, w których wynagrodzenie określone jest prowizyjnie. Najczęściej wynagrodzenie prowizyjne wypłacane jest przedstawicielom handlowym, których wynagrodzenie uzależnione jest od wypracowanych przez nich rezultatów.

Ewidencjonowanie czasu pracy

Przepisy nie wskazują wprost nałożenia na zleceniodawcy obowiązku prowadzenia ewidencjonowania godzin wykonywania zlecenia bądź usług, jednak sformułowane przepisy niejako wymuszają ewidencjonowanie czasu pracy na zleceniodawcy. Warto zwrócić uwagę, że używane jest słowo ewidencjonowanie, a nie ewidencja czasu pracy. Ewidencja jest dokumentem ściśle określonym przez Kodeks pracy i dotyczy stosunku pracy. Z kolei ewidencjonowanie jest pojęciem szerszym. Nie określa sztywno elementów, które powinien zawierać taki dokument. Musi jednak z niego wynikać, że wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia jest nie mniejsze niż minimalna stawka godzinowa. Najważniejsze, aby taki dokument wyraźnie wskazywał liczbę godzin, którą wypracował zleceniobiorca oraz w jakim okresie.