Poradnik Pracownika

Staż urlopowy po ukończeniu studiów wyższych

Zastanawia mnie, kiedy zdobędę prawo do 26 dni urlopu. Mam 28 lat i właśnie obroniłem tytuł licencjata. Na umowę o pracę jestem zatrudniony od 4 lat. Kiedy nabędę prawo do wyższego limitu urlopu? Czy mam już odpowiedzi staż urlopowy aby mieć 26 dni urlopu? 

Bartek, Wrocław

 

Urlop wypoczynkowy jest niezbywalnym prawem pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Jednak wielu pracowników nie wie, jak do końca ustalić staż urlopowy.

Aktualnie w prawie pracy są wyróżnione dwa limity urlopów wypoczynkowych:

 • 20 dni dla pracowników posiadających staż urlopowy do 10 lat,
 • 26 dni dla pracowników posiadających staż urlopowy powyżej 10 lat.

Staż urlopowy nie jest tożsamy ze stażem zatrudnienia!

Do stażu urlopowego zalicza się zarówno staż pracy, jak i inne okresy, takie jak:

 • okresy zatrudnienia u obecnego oraz byłych pracodawców,
 • okresy nauki,
 • okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
 • czynną służbę wojskową,
 • wykonywanie pracy nakładczej,
 • zatrudnienie u pracodawców zagranicznych,
 • prowadzenie gospodarstwa rolnego lub wykonywanie pracy w gospodarstwie małżonka,
 • okres urlopu wychowawczego,
 • urlop bezpłatny udzielony na czas wykonywania pracy u innego pracodawcy,
 • okres, za który przyznano pracownikowi odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia.

Przy ustalaniu stażu urlopowego, należy wybrać okresy najkorzystniejsze dla pracownika, jeśli różne okresy się na siebie nakładały, jak np. praca i nauka.

W związku z powyższymi zasadami, rozważając Pana przykład, należy przyjąć albo okres zatrudnienia, albo okres nauki. Ukończenie studiów wyższych daje Panu 8-letni staż urlopowy. Oznacza to, że potrzebuje Pan jeszcze 2 lat zatrudnienia, aby nabyć prawo do wyższego limitu urlopu.

Co ciekawe, gdyby do ustalenia stażu urlopowego przyjąć 4 lata za okres ukończenia liceum ogólnokształcącego oraz 4-letni staż pracy, to staż urlopowy również wyniesie 8 lat. W Pana przypadku, bez względu na wybrany rodzaj okresu zaliczanego do stażu urlopowego, wynosi on tyle samo.

 

Strzałka