Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Staż urlopowy po ukończeniu studiów wyższych

Zastanawia mnie, kiedy zdobędę prawo do 26 dni urlopu. Mam 28 lat i właśnie obroniłem tytuł licencjata. Na umowę o pracę jestem zatrudniony od 4 lat. Kiedy nabędę prawo do wyższego limitu urlopu? Czy mam już odpowiedzi staż urlopowy aby mieć 26 dni urlopu? 

Bartek, Wrocław

 

Urlop wypoczynkowy jest niezbywalnym prawem pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Jednak wielu pracowników nie wie, jak do końca ustalić staż urlopowy.

Aktualnie w prawie pracy są wyróżnione dwa limity urlopów wypoczynkowych:

 • 20 dni dla pracowników posiadających staż urlopowy do 10 lat,
 • 26 dni dla pracowników posiadających staż urlopowy powyżej 10 lat.

Staż urlopowy nie jest tożsamy ze stażem zatrudnienia!

Do stażu urlopowego zalicza się zarówno staż pracy, jak i inne okresy, takie jak:

 • okresy zatrudnienia u obecnego oraz byłych pracodawców,
 • okresy nauki,
 • okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
 • czynną służbę wojskową,
 • wykonywanie pracy nakładczej,
 • zatrudnienie u pracodawców zagranicznych,
 • prowadzenie gospodarstwa rolnego lub wykonywanie pracy w gospodarstwie małżonka,
 • okres urlopu wychowawczego,
 • urlop bezpłatny udzielony na czas wykonywania pracy u innego pracodawcy,
 • okres, za który przyznano pracownikowi odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia.

Przy ustalaniu stażu urlopowego, należy wybrać okresy najkorzystniejsze dla pracownika, jeśli różne okresy się na siebie nakładały, jak np. praca i nauka.

W związku z powyższymi zasadami, rozważając Pana przykład, należy przyjąć albo okres zatrudnienia, albo okres nauki. Ukończenie studiów wyższych daje Panu 8-letni staż urlopowy. Oznacza to, że potrzebuje Pan jeszcze 2 lat zatrudnienia, aby nabyć prawo do wyższego limitu urlopu.

Co ciekawe, gdyby do ustalenia stażu urlopowego przyjąć 4 lata za okres ukończenia liceum ogólnokształcącego oraz 4-letni staż pracy, to staż urlopowy również wyniesie 8 lat. W Pana przypadku, bez względu na wybrany rodzaj okresu zaliczanego do stażu urlopowego, wynosi on tyle samo.