Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Zwrot za okulary korygujące wzrok dla pracownika

Pracuję przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Czy powinnam otrzymać od pracodawcy zwrot za okulary?

Jagoda, Zamość

 

Pracodawca ma obowiązek do nieodpłatnego dostarczenia pracownikowi środków ochrony indywidualnej, które mają na celu zabezpieczenie zatrudnionego przed wpływem niebezpiecznych dla zdrowia czynników w miejscu pracy. W związku z tym musi zapewnić pracownikowi okulary korygujące wzrok, jeśli zdecyduje o tym lekarz okulista.

W jakiej kwocie przysługuje zwrot za okulary?

Przepisy nie wskazują kwoty, do jakiej pracodawca powinien ponosić koszty zakupu okularów. W związku z tym pracodawca ma prawo do wdrożenia regulacji w tej kwestii i ustalenia kwoty takiej refundacji. Ustalony próg zwrotu nie powinien być nie niższy od kosztu robocizny i zakupu szkieł o charakterystyce zatwierdzonej przez lekarza oraz oprawek w przynajmniej podstawowym standardzie.

Jeżeli pracownikowi pogorszy się wzrok, ma on prawo do zwrócenia się do pracodawcy o zrealizowanie dodatkowych badań. Gdy potwierdzą one powstanie bądź powiększenie wady, pracownik może zakupić okulary, a pracodawca jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika.

Zwrot za okulary stanowi przychód pracownika?

Wartość zwrotu kosztów za zakup wyrobów okulistycznych to dla pracownika z reguły przychód ze stosunku pracy. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym, świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych. Prawo do zwolnienia z opodatkowania nie obowiązuje, jeżeli badania, w ramach których wydano zalecenia noszenia okularów, nie zostały przeprowadzone na podstawie skierowania z miejsca pracy. Również w przypadku niespełnienia choćby jednego z warunków zwrotu, powstaje obowiązek podatkowy po stronie pracownika. Przykładowo ma to miejsce w sytuacji, gdy pracownik, który dostał refundację za zakup okularów, pracuje przy monitorze ekranowym poniżej 4 godzin dziennie.

Podsumowując, zwrot za okulary korekcyjne przysługuje tylko na podstawie orzeczenie lekarza okulisty. Wysokość zwrotu nie została wskazana w przepisach, dlatego pracodawca może sam określić wysokość tej kwoty.