Poradnik Pracownika

Czy badania lekarskie przeprowadza się w godzinach pracy?

Pracuję na trzy zmiany, jest to praca w ruchu ciągłym. Pracodawca poinformował mnie, że okresowe badania lekarskie muszę wykonywać w czasie wolnym. Czy nie narusza on przepisów prawa pracy?

Jarosław, Drawsko

 

Badania profilaktyczne pracowników to jeden z czynników mający wpływ na to, czy pracodawca może, czy też nie, dopuścić pracownika do wykonywania pracy. Badania okresowe to rodzaj badań profilaktycznych, którym podlega każdy pracownik, niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy i jej warunków. Trzeba je przejść co 2, 3, 4 lub 5 lat, w zależności od warunków pracy.

Zgodnie z art. 229 § 3 Kodeksu pracy profilaktyczne badania lekarskie okresowe oraz kontrolne przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Jeżeli będą one przeprowadzane w godzinach pracy pracownika, wówczas na ich czas zwalnia się go z obowiązku świadczenia pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Gdy pracownik na badanie musi odbyć podróż do innej miejscowości, wówczas powinien otrzymać zwrot koszty przejazdu.

Według wyroku Sądu Najwyższego z 10 maja 2000 r., I PKN 642/99, polecenie wykonania badań lekarskich to polecenie służbowe, które dotyczy pracy i jako takie powinno być wykonywane w jej godzinach. Dlatego obowiązkiem pracodawcy jest kierowanie pracownika na badania okresowe w tym czasie. W sytuacji, gdy nie jest to możliwe, np. ze względu na harmonogram czasu pracy pracownika, który pracuje wyłącznie w soboty i niedziele lub w porze nocnej, wówczas można je wykonać poza godzinami pracy. Należy jednak pamiętać, że zlecenie wykonywania badań okresowych w czasie wolnym od pracy może stanowić naruszenie przepisów prawa pracy, ponieważ pracodawca ma obowiązek dołożenia starań, aby badania można było wykonać w czasie pracy pracownika.