Poradnik Pracownika

Czy zwolnienie lekarskie może zostać skrócone?

Czy mogę wrócić do pracy zanim upłynie zwolnienie lekarskie?

Arkadiusz, Lądek Zdrój

 

W sytuacji, gdy trwa zwolnienie lekarskie zabronione jest wykonywanie przez pracownika jakiejkolwiek pracy zarobkowej, ani wykorzystywać zwolnienia w sposób niezgodny z jego celem. Naruszenie tego warunku może skutkować utratą prawa do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.

Okres zwolnienia lekarskiego krótszy niż 30 dni

Jeżeli zwolnienie lekarskie  - okres niezdolności do pracy jest krótszy niż 30 dni (lub równy 30 dni) pracownik może wrócić do wykonywania pracy, pod warunkiem, że  lekarz prowadzący wyda zaświadczenie, na którym oświadczy że pracownik odzyskał zdolność do pracy. Wówczas pracodawca może dopuścić pracownika do pracy, a za przepracowane dni wypłacić wynagrodzenie. Za ten okres pracownikowi nie będzie przysługiwało wynagrodzenie chorobowe - zostanie ono wypłacone tylko za wykorzystane dni zwolnienia chorobowego.

Zwolnienie lekarskie dłuższe niż 30 dni

Kiedy okres zwolnienia lekarskiego jest dłuższy niż 30 dni to o dopuszczeniu do pracy zdecydować może tylko lekarz medycyny pracy po przeprowadzeniu badań kontrolnych, na które pracownika kieruje pracodawca. W takim przypadku nie jest wystarczające zaświadczenie wydane przez lekarza prowadzącego. Na podstawie zaświadczenia lekarza medycyny pracy stwierdzającego, że pracownik odzyskał zdolność do pracy, pracodawca może dopuścić pracownika do pracy w okresie zwolnienia lekarskiego, które trwa ponad 30 dni.

Jeżeli lekarz medycy pracy uzna, że pracownik jest zdolny do pracy, wówczas zasiłek chorobowy przysługuje tylko za czas, gdy dana osoba nie pracowała.