Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Promesa zatrudnienia - czym jest i co Ci gwarantuje?

Kiedy poszukujemy pracy lub pracowników, liczymy na to, że cały ten proces przebiegnie pomyślnie i uczciwie. Niestety, nie zawsze tak się dzieje, dlatego w wielu przypadkach pisemne potwierdzenia pewnych ustaleń są koniecznością. W pewnych sytuacjach ratunkiem może być promesa zatrudnienia. Czym jest i co może zagwarantować? Przeczytaj artykuł, by dowiedzieć się więcej!

Promesa zatrudnienia - co to jest?

Promesa zatrudnienia inaczej nazywana jest umową przedwstępną. Ta umowa cywilnoprawna stanowi swego rodzaju zabezpieczenie zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Pracodawca zapewnia w niej, że zatrudni pracownika, ten z kolei - że podejmie się pracy.

Tego rodzaju dokument jest często niezbędny osobom, które starają się o pobyt za granicami kraju. Jednak nierzadko podpisuje się go w sytuacji, kiedy pracownik ma jeszcze zobowiązania wobec poprzedniego pracodawcy - na przykład trwa jeszcze okres wypowiedzenia.

Informacje, które powinna zawierać promesa zatrudnienia

Promesa zatrudnienia jest regulowana przepisami prawa cywilnego i powinna zawierać informacje, takie jak:

  • dane obu stron umowy,
  • miejsce wykonywania obowiązków
  • wymiar pracy,
  • wysokość wynagrodzenia za pracę,
  • termin zawarcia umowy przyrzeczonej,
  • (opcjonalnie) wysokość odszkodowania w razie złamania warunków umowy.

W jakich sytuacjach promesa zatrudnienia jest istotna?

Jak już wspomnieliśmy, potwierdzenie zatrudnienia może być niezbędne, jeżeli staramy się o pozwolenie na pobyt za granicą. W niektórych przypadkach, aby dłużej przebywać w danym kraju, niezbędne jest posiadanie zapewnienia, że podejmiemy się pracy.

Jeżeli spojrzymy na promesę zatrudnienia oczami pracodawcy, jest ona dla niego zabezpieczeniem, że pracownik, który nie mógł podjąć pracy od zaraz ze względu na inne zobowiązania, zrobi to w niedalekiej przyszłości. Zakończył on już proces rekrutacji i wybrał najlepszego kandydata, nic więc dziwnego w tym, że chce mieć pewność, że rzeczywiście podejmie on pracę, traktuje to stanowisko poważnie i nie szuka jednocześnie niczego innego.

Zdarzyć może się również tak, że to pracodawca zapewni potencjalnego pracownika podczas rozmowy kwalifikacyjnej, że dostał on pracę, w konsekwencji czego zrezygnuje on z poprzedniego zajęcia. Pracodawca obieca, że stanowisko będzie na niego czekało, dopóki nie skończy się okres wypowiedzenia w poprzedniej firmie. Koniec końców może okazać się, że po tym czasie przedsiębiorstwo znalazło już kogoś innego, a pracownik zostaje bez pracy.

Aby czuć się bezpiecznie i nie martwić się tym, czy tak naprawdę mamy pracę lub pracownika, warto zaproponować podpisać taką umowę, jaką jest promesa zatrudnienia.

Promesa zatrudnienia - co grozi za jej zerwanie?

Jeżeli jedna ze stron złamie postanowienia promesy, druga może żądać odszkodowania. Pracownik może również domagać się podpisania umowy, której postanowienia zostały zawarte w promesie.

O tym, jak duże może być odszkodowanie, decydują strony konfliktu. Pracownik może sugerować się ustalonym wcześniej wynagrodzeniem, mnożąc je przez liczbę miesięcy, w których nie pracował.

Wysokość odszkodowania można również wskazać wcześniej, w postanowieniach promesy zatrudnienia. Wówczas każda ze stron będzie miała pewność, jakiej kwoty powinna się domagać.

Należy jednak pamiętać, że jeżeli chcemy starać się o zadośćuczynienie pieniężne, musimy zrobić to w ciągu roku od daty podpisania umowy. Po tym okresie roszczenie ulega przedawnieniu.

Promesa zatrudnienia pomoże w uzyskaniu kredytu?

Promesa zatrudnienia może być przydatna również w przypadku, kiedy chcemy uzyskać kredyt na kilka lat, jednak jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy  na czas określony. W takiej sytuacji bank często nie przyznaje pożyczki, ponieważ ciągłość naszych zarobków nie ma potwierdzenia.

Jeżeli jednak mamy pewność, że po umowie terminowej podpiszemy kolejną, tym razem na czas nieokreślony lub okres, na który chcemy wziąć kredyt, warto poprosić pracodawcę o podpisanie promesy zatrudnienia, w której zapewni bank, że zatrudnienie będzie miało dalszy ciąg.