Poradnik Pracownika

Premia uznaniowa i regulaminowa - jakie są różnice?

Od listopada pracodawca nie wypłaca mi premii, mimo że moje plany sprzedażowe zawsze są wykonane w 100%. W regulaminie wynagradzania jest przewidziana premia uznaniowa, opisano tam szczegółowo za co przysługuje i w jakiej wysokości - wysokość zależy od osiągnięcia określonych wyników sprzedaży. Pracodawca twierdzi, że premia jest uznaniowa i nie mogę domagać się jej wypłaty. Czy to prawda? Czy premia uznaniowa i regulaminowa to różne pojęcia?

 

Marcin, Kołobrzeg 

W opisanej sytuacji pracodawca w regulaminie opisał przypadki, w których pracownik nabywał prawa do premii. Skoro warunki przyznania dodatku w postaci premii uznaniowej zostały określone w przepisach wewnętrznych, to łatwo dokonać ich weryfikacji. Wskazuje to na roszczeniowy charakter świadczenia.

Nabycie prawa do premii regulaminowej zależne jest od spełnienia określonych warunków, które zostały ustalone w wewnątrzzakładowych przepisach, takich jak układy zbiorowe pracy, regulaminy wynagradzania, premiowania. Po spełnieniu warunków przez pracownika, uzyskuje on prawo do premii, która ma charakter roszczeniowy. Uznawana jest wtedy za premię regulaminową niezależnie od nazewnictwa, jakie wprowadził pracodawca. Natomiast gdy przyznanie premii zależy wyłącznie od pracodawcy i brak jest określonych kryteriów przyznawania, wówczas świadczenie ma charakter nagrody, choćby nazwane zostało premią.

Cechą odróżniającą premię od nagrody jest podanie konkretnych, sprawdzalnych  kryteriów przyznawania. Według wyroku Sądu Najwyższego z 10 czerwca 1983 r. (III PZP 25/83, OSNC 1983/12/192) nazwa świadczenia jest nieistotna, o jego charakterze decyduje treść warunków, od których jest ono uzależnione. Jeżeli warunki są określone w sposób  konkretny i można je zweryfikować, to jeśli pracownik je spełnienia, wówczas ma prawo do premii. W tej sytuacji decyzja w sprawie przyznania premii nie zależy od uznania pracodawcy, ale od wypełnienia warunków określonych w regulaminie.