Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Niższe wynagrodzenie z umowy zlecenia po jej zakończeniu

Osoby, które są zatrudnione na umowach zleceniach, od początku 2023 muszą być przygotowane na to, że w pewnych sytuacjach ich wynagrodzenie „na rękę” będzie niższe niż zazwyczaj. Niższe wynagrodzenie z umowy zlecenia otrzymają, gdy wypłata nastąpi po zakończeniu umowy. Dlaczego tak się stanie, odpowiadamy w artykule!

PIT-2 przy umowach zleceniach

Od 2023 roku PIT-2 mogą składać także zleceniobiorcy, wykonawcy dzieł, członkowie zarządów i rad nadzorczych, osoby na kontraktach menedżerskich.

Zleceniobiorca może zobowiązać nawet trzech płatników do potrącania kwoty zmniejszającej podatek. Ma więc prawo wskazać danemu podatnikowi, aby ten zmniejszał zaliczkę o kwotę stanowiącą:

 • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł) lub

 • 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (150 zł), bądź

 • 1/36 kwoty zmniejszającej podatek (100 zł).

W PIT-2 zleceniobiorca może również oświadczyć, że korzysta z jednej z ulg:

W formularzu zleceniobiorca określa także, czy chce zrezygnować z ulgi dla młodych i wnioskuje o niestosowanie 50% kosztów uzyskania dochodów.

W przypadku umów cywilnoprawnych zleceniobiorca może złożyć w wniosek o niepobieranie zaliczek, jeżeli spełnia dwa warunki:

 • jego roczne dochody nie przekroczą kwoty 30 000 zł;

 • w tym samym roku nie osiąga dochodów z innych źródeł, od których pobierane są zaliczki na podatek z uwzględnieniem kwoty wolnej (np. z umowy o pracę lub z działalności gospodarczej).

Dlaczego otrzymasz niższe wynagrodzenie z umowy zlecenia po jej zakończeniu?

Od 2023 roku po zakończeniu umowy zlecenia zleceniodawca przy obliczaniu zaliczki będzie pomijać oświadczenia i wnioski złożone uprzednio przez zleceniobiorcę (złożone na PIT-2). Stanie się tak za wyjątkiem dwóch wniosków, czyli o:

Pozostałe wnioski bądź oświadczenie złożone na PIT-2 stosowane są w trakcie trwania umowy, a po jej zakończeniu nie obowiązują.

Przykład 1.

Pani Monika, która z tytułu umowy zlecenia (zawartej na okres 01.08–30.09.2023) otrzymuje co miesiąc wynagrodzenie w wysokości 1500,00 zł:

 • opłaca jedynie składkę zdrowotną;

 • złożyła PIT-2 z oznaczeniem stosowania 1/36 kwoty zmniejszającej podatek (100,00 zł). 

Ile otrzyma „na rękę”, jeżeli wynagrodzenie zostanie wypłacone we wrześniu, a ile, gdy zostanie wypłacone po zakończeniu umowy w październiku?

 • składka na ubezpieczenie zdrowotne: 1500,00 zł × 9% = 135,00 zł

 • koszty uzyskania przychodu 20%: 1500,00 zł × 20% = 300,00 zł

 • podstawa opodatkowania: 1500,00 zł – 300,00 zł = 1200,00 zł

Wynagrodzenie wypłacone we wrześniu:

 • kwota zmniejszającej podatek: 100,00 zł

 • zaliczka na podatek dochodowy: 1200,00 zł × 12% – 100,00 zł = 44,00 zł

 • do wypłaty: 1500,00 zł – 135,00 zł – 44,00 zł = 1321,00 zł

Wynagrodzenie wypłacone w październiku (po zakończeniu umowy):

 • kwota zmniejszająca podatek: nie stosuje się złożonego wniosku

 • zaliczka na podatek dochodowy: 1200,00 zł × 12% = 144,00 zł

 • do wypłaty: 1500,00 zł – 135,00 zł – 144,00 zł = 1221,00 zł

Wynagrodzenie jest niższe o kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 100,00 zł. 

Przykład 2.
Pan Jeremiasz ma umowę zlecenie zawartą na okres 01.08–30.09.2023 roku i co miesiąc otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3000,00 zł brutto.

 • Nie przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

 • Złożył wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek (zastosowanie kwoty wolnej).

Ile otrzyma „na rękę”, jeżeli wynagrodzenie zostanie wypłacone we wrześniu, a ile, gdy zostanie wypłacone po zakończeniu umowy w październiku?

 • składki na ubezpieczenia społeczne:

  • składka emerytalna: 3000,00 zł × 9,76% = 292,80 zł

  • składka rentowa: 3000,00 zł × 1,5% = 45,00 zł

  • suma: 337,80 zł

 • składka na ubezpieczenie zdrowotne: 2662,20 zł × 9% = 239,60 zł

 • koszty uzyskania przychodu 20%: (3000,00 zł – 337,80 zł) × 20% = 532,44 zł

 • podstawa opodatkowania: 3000,00 zł – 337,80 zł – 532,44 zł = 2129,76 zł → 2130,00 zł

Wynagrodzenie wypłacone we wrześniu:

 • złożono wniosek o nienaliczanie podatku

 • zaliczka na podatek dochodowy: 0,00 zł

 • do wypłaty: 3000,00 zł – 337,80 zł – 239,60 zł – 0,00 zł = 2422,60 zł

Wynagrodzenie wypłacone po zakończeniu umowy:

 • nie stosuje się złożonego wniosku o nienaliczanie podatku

 • zaliczka na podatek dochodowy: 2130,00 zł x 12% = 255,60 zł → 256,00 zł

 • do wypłaty: 3000,00 zł – 337,80 zł – 239,60 zł – 256,00 zł = 2166,60 zł

Wynagrodzenie do wypłaty różni się o kwotę podatku 256 zł i jest niższe po zakończeniu umowy.

Przykład 3.
Pan Miłosz z tytułu umowy zlecenia (zawartej na okres 01.08–30.09.2023) objętej kosztami autorskimi otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 9000,00 zł.

 • Przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Ile otrzyma „na rękę”, jeżeli wynagrodzenie zostanie wypłacone we wrześniu, a ile, gdy zostanie wypłacone po zakończeniu umowy w październiku?

 • składki na ubezpieczenia społeczne:

  • składka emerytalna: 9000,00 zł × 9,76% = 878,40 zł

  • składka rentowa: 9000,00 zł × 1,5% = 135,00 zł

  • składka chorobowa: 9000,00 zł × 2,45% = 220,50 zł

  • suma: 1233,90 zł

 • podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne: 9000,00 zł – 1233,90 zł = 7766,10 zł

  • składka na ubezpieczenie zdrowotne: 7766,10 zł × 9% = 698,95 zł

  • składka zdrowotna obniżona do wysokości zaliczki na podatek wyliczonej na 31 grudnia 2021 roku: 3883,00 zł × 17%= 660,11 zł

 • koszty uzyskania przychodu 50%: (9000,00 zł – 1233,90 zł) × 50% = 3883,05 zł

 • podstawa opodatkowania: 9000,00 zł – 1233,90 zł – 3883,05 zł = 3883,05 zł → 3883,00 zł

Wynagrodzenie wypłacone we wrześniu:

 • kwota zmniejszająca podatek: 300,00 zł

  • zaliczka na podatek dochodowy: 3883,00 zł × 12% – 300,00 zł = 165,97 zł → 166,00 zł

 • do wypłaty: 9000,00 zł – 1233,90 zł – 660,11 zł – 166,00 zł = 6939,99 zł

Wynagrodzenie wypłacone w październiku (po zakończeniu umowy):

 • kwota zmniejszająca podatek: nie stosuje się złożonego wniosku

  • zaliczka na podatek dochodowy: 3883,00 zł × 12% = 465,97 zł → 466,00 zł

 • do wypłaty: 9000,00 zł – 1233,90 zł – 660,11 zł – 466,00 zł = 6539,99 zł

Wypłata będzie różnić się o 300 zł – kwotę zmniejszającą podatek.

Przykład 4.

Gdyby pan Miłosz z przykładu 3. złożył wniosek o niestosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów, to ile otrzyma „na rękę”, jeżeli wynagrodzenie zostanie wypłacone we wrześniu, a ile, gdy zostanie wypłacone po zakończeniu umowy w październiku?

 • koszty uzyskania przychodu: rezygnacja

 • podstawa opodatkowania: 9000,00 zł – 1233,90 zł = 7766,10 zł → 7766,00 zł

 • podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne: 9000,00 zł – 1233,90 zł = 7766,10 zł

  • składka na ubezpieczenie zdrowotne: 7766,10 zł × 9% = 698,95 zł

Wynagrodzenie wypłacone we wrześniu:

 • kwota zmniejszającej podatek: 300,00 zł

  • zaliczka na podatek dochodowy: 7766,00 zł × 12% – 300,00 zł = 631,92 zł → 632,00 zł

 • do wypłaty: 9000,00 zł – 1233,90 zł – 698,95 zł – 632,00 zł = 6435,15 zł

Wynagrodzenie wypłacone w październiku (po zakończeniu umowy):

 • kwota zmniejszająca podatek: nie stosuje się złożonego wniosku

  • zaliczka na podatek dochodowy: 7766,00 zł × 12% = 931,92 zł → 932,00 zł

 • do wypłaty: 9000,00 zł – 1233,90 zł – 698,95 zł – 932,00 zł = 6135,15 zł

Wypłata będzie różnić się o 300 zł – kwotę zmniejszającą podatek.

Aby ustalić kwotę wypłaty, skorzystaj z kalkulatora umowy zlecenia.

Przepisy dotyczące niestosowania części oświadczeń po zakończeniu umowy z pewnością wpływają na kwotę wypłaty. Dlatego niższe wynagrodzenie z umowy zlecenia po jej zakończeniu nie powinno być dla zleceniobiorcy zaskoczeniem.