Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Kwota wolna od potrąceń - wysokość kwoty w 2023 roku

Nasze wynagrodzenia są chronione przed nadmiernymi potrąceniami z wypłaty. Przyczynia się do tego kwota wolna od potrąceń. Jej wysokość uzależniona jest od kwoty wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku. W 2023 r. jako wynagrodzenie minimalne ustalono kwotę 3490 zł brutto, a od 1 lipca 3600 zł brutto. 

Kwota wolna od potrąceń

Kwota wolna od potrąceń wynosi:

  • wynagrodzenie minimalne, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - w przypadku potrącania sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  • 75% wskazanego wynagrodzenia - w przypadku potrącania zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
  • 90% wskazanego wynagrodzenia - w przypadku potrącania kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 Kodeksu pracy.

Jeżeli potrącenia z wynagrodzenia są dobrowolne i dokonywane na podstawie pisemnej zgody pracownika, kwota wolna od potrąceń wynosi:

  • wskazane wyżej wynagrodzenie minimalne - w przypadku potrącania należności na rzecz pracodawcy,
  • 80% wskazanego wynagrodzenia - w przypadku potrącania z wynagrodzenia innych należności.

Kwota wolna od potrąceń w 2023 roku

Kwota wolna od potrąceń jest kwotą netto. Przy ustalaniu kwoty wolnej od potrąceń w 2023 roku bardzo istotne jest uwzględnienie dodatkowych dwóch czynników, a mianowicie czy pracownik:

  • korzysta z ulgi PIT dla młodych, dzięki której od wynagrodzenia pracownika nie są pobierane zaliczki na podatek dochodowy;
  • jest uczestnikiem PPK, czyli programu oszczędzania na przyszłą emeryturę.

Pracownikom, którzy zatrudnieni są w innym wymiarze czasu pracy, kwota wolna od potrąceń powinna zostać pomniejszona proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Wyróżnić można kilka wariantów ustalania kwoty wolnej od potrąceń. I tak, kwota wolna od potrąceń dla:

1) pracownika, który nie jest uczestnikiem PPK i nie korzysta ze zwolnienia dla młodych wynosi:

Podstawowe koszty uzyskania przychodu i kwota zmniejszająca podatek

Podstawowe koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek

Podwyższone koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca podatek

Podwyższone koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek

100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

2 709,48 zł

2 409,48 zł

2 715,48 zł

2 415,48 zł 

90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

2 466,44 zł

2 171,44 zł

2 466,44 zł 

2 177,44 zł

80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

2 192,39 zł

1 933,39 zł 

2 192,39 zł

1 939,39 zł

75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

2 055,36 zł

1 814,36 zł 

2 055,36 zł

1 820,36 zł 

2) pracownika, który nie jest uczestnikiem PPK i korzysta ze zwolnienia PIT dla młodych wynosi

Podstawowe koszty uzyskania przychodu i kwota zmniejszająca podatek

Podstawowe koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek

Podwyższone koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca podatek

Podwyższone koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek

100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

2 740,48 zł 

2 740,48 zł 

2 740,48 zł

2 740,48 zł 

90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

2 466,44 zł

2 466,44 zł

2 466,44 zł

2 466,44 zł

80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

2 192,39 zł 

2 192,39 zł 

2 192,39 zł 

2 192,39 zł 

75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

2 055,36 zł

2 055,36 zł 

2 055,36 zł 

2 055,36 zł 

3) pracownika, który nie korzysta ze zwolnienia PIT dla młodych i jest uczestnikiem PPK (dokonuje wpłat podstawowych: 2% pracownik) wynosi:

Podstawowe koszty uzyskania przychodu i kwota zmniejszająca podatek

Podstawowe koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek

Podwyższone koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca podatek

Podwyższone koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek

100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

2 632,68 zł 

2 332,68 zł 

2 638,68 zł 

2 338,68 zł 

90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

2 402,62 zł 

2 102,62 zł 

2 403,62 zł 

2 108,62 zł 

80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

2 136,55 zł 

1 872,55 zł 

2 136,55 zł 

1 878,55 zł 

75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

2 003,01 zł 

1 757,01 zł 

2 003,01 zł 

1 763,01 zł 

4) pracownika, który korzysta ze zwolnienia PIT dla młodych i jest uczestnikiem PPK (dokonuje wpłat podstawowych: 2% pracownik) wynosi:

Podstawowe koszty uzyskania przychodu i kwota zmniejszająca podatek

Podstawowe koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek

Podwyższone koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca podatek

Podwyższone koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek

100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

2 670,68 zł 

2 670,68 zł 

2 670,68 zł 

2 670,68 zł 

90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

2 403,62 zł 

2 403,62 zł 

2 403,62 zł 

2 403,62 zł 

80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

2 136,55 zł 

2 136,55 zł 

2 136,55 zł 

2 136,55 zł 

75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

2 003,01 zł 

2 003,01 zł 

2 003,01 zł 

2 003,01 zł 

Strzałka