Poradnik Pracownika

Kwota wolna od potrąceń -wysokość kwoty w 2017 roku

Nasze wynagrodzenia są chronione przed nadmiernymi potrąceniami z wypłaty. Przyczynia się do tego kwota wolna od potrąceń. Jej wysokość uzależniona jest od kwoty wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku. W 2017 r. jako wynagrodzenie minimalne ustalono kwotę 2000,00 zł brutto.

Kwota wolna od potrąceń wynosi:

  • wynagrodzenie minimalne, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - w przypadku potrącania sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

  • 75% wskazanego wynagrodzenia - w przypadku potrącania zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,

  • 90% wskazanego wynagrodzenia - w przypadku potrącania kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 Kodeksu pracy.

Jeżeli potrącenia z wynagrodzenia są dobrowolne i dokonywane na podstawie pisemnej zgody pracownika, kwota wolna od potrąceń wynosi:

  • wskazane wyżej wynagrodzenie minimalne - w przypadku potrącania należności na rzecz pracodawcy,

  • 80% wskazanego wynagrodzenia - w przypadku potrącania z wynagrodzenia innych należności.

Pracownikom, którzy zatrudnieni są w innym wymiarze czasu pracy, kwota wolna od potrąceń powinna zostać pomniejszona proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Podstawowe koszty uzyskania przychodu oraz kwota wolna od podatku

Podstawowe koszty uzyskania przychodu bez kwoty wolnej od podatku

Podwyższone koszty uzyskania przychodu oraz kwota wolna od podatku

Podwyższone koszty uzyskania przychodu bez kwoty wolnej od podatku

100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy

1 459,48 zł

1 413,48 zł

1 464,48 zł

1 418,48 zł

90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy

1 313,53 zł

1 272,13 zł

1 318,03 zł

1 276,63 zł

80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy

1 167,58 zł

1 130,78 zł

1 171,58 zł

1 134,78 zł

75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy

1 094,61 zł

1 060,11 zł

1 098,36 zł

1 063,86 zł