Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Kwota wolna od potrąceń - wysokość kwoty w 2023 roku

Nasze wynagrodzenia są chronione przed nadmiernymi potrąceniami z wypłaty. Przyczynia się do tego kwota wolna od potrąceń. Jej wysokość uzależniona jest od kwoty wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku. W 2023 r. jako wynagrodzenie minimalne ustalono kwotę 3490 zł brutto, a od 1 lipca 3600 zł brutto.

Kwota wolna od potrąceń

Kwota wolna od potrąceń wynosi:

  • wynagrodzenie minimalne, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - w przypadku potrącania sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  • 75% wskazanego wynagrodzenia - w przypadku potrącania zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
  • 90% wskazanego wynagrodzenia - w przypadku potrącania kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 Kodeksu pracy.

Jeżeli potrącenia z wynagrodzenia są dobrowolne i dokonywane na podstawie pisemnej zgody pracownika, kwota wolna od potrąceń wynosi:

  • wskazane wyżej wynagrodzenie minimalne - w przypadku potrącania należności na rzecz pracodawcy,
  • 80% wskazanego wynagrodzenia - w przypadku potrącania z wynagrodzenia innych należności.

Kwota wolna od potrąceń w 2023 roku

Kwota wolna od potrąceń jest kwotą netto. Przy ustalaniu kwoty wolnej od potrąceń w 2023 roku bardzo istotne jest uwzględnienie dodatkowych dwóch czynników, a mianowicie czy pracownik:

  • korzysta z ulgi PIT dla młodych, dzięki której od wynagrodzenia pracownika nie są pobierane zaliczki na podatek dochodowy;
  • jest uczestnikiem PPK, czyli programu oszczędzania na przyszłą emeryturę.

Pracownikom, którzy zatrudnieni są w innym wymiarze czasu pracy, kwota wolna od potrąceń powinna zostać pomniejszona proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Wyróżnić można kilka wariantów ustalania kwoty wolnej od potrąceń. I tak, kwota wolna od potrąceń dla:

1) pracownika, który nie jest uczestnikiem PPK i nie korzysta ze zwolnienia dla młodych wynosi:

Podstawowe koszty uzyskania przychodu i kwota zmniejszająca podatek

Podstawowe koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek

Podwyższone koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca podatek

Podwyższone koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek

100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

2 783,86 zł

2 483,86 zł

2 789,86 zł

2 489,86 zł 

90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

2 505,47 zł

2 235,47 zł

2 510,87 zł 

2 240,87 zł

80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

2 227,09 zł

1 987,09 zł 

2 231,89 zł

1 991,89 zł

75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

2 087,90 zł

1 862,90 zł 

2 092,40 zł

1 867,40 zł 

2) pracownika, który nie jest uczestnikiem PPK i korzysta ze zwolnienia PIT dla młodych wynosi

Podstawowe koszty uzyskania przychodu i kwota zmniejszająca podatek

Podstawowe koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek

Podwyższone koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca podatek

Podwyższone koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek

100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

2 826,86 zł 

2 826,86 zł 

2 826,86 zł

2 826,86 zł 

90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

2 544,17 zł

2 544,17 zł

2 544,17 zł

2 544,17 zł

80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

2 261,49 zł 

2 261,49 zł 

2 261,49 zł 

2 261,49 zł 

75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

2 120,15 zł

2 120,15 zł 

2 120,15 zł 

2 120,15 zł 

3) pracownika, który nie korzysta ze zwolnienia PIT dla młodych i jest uczestnikiem PPK (dokonuje wpłat podstawowych: 2% pracownik) wynosi:

Podstawowe koszty uzyskania przychodu i kwota zmniejszająca podatek

Podstawowe koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek

Podwyższone koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca podatek

Podwyższone koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek

100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

2 705,86 zł 

2 405,86 zł 

2 711,86 zł 

2 411,86 zł 

90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

2 435,27 zł 

2 165,27 zł 

2 440,67 zł 

2 170,67 zł 

80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

2 164,69 zł 

1 924,69 zł 

2 169,49 zł 

1 929,49 zł 

75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

2 029,40 zł 

1 804,40 zł 

2 033,90 zł 

1 808,90 zł 

4) pracownika, który korzysta ze zwolnienia PIT dla młodych i jest uczestnikiem PPK (dokonuje wpłat podstawowych: 2% pracownik) wynosi:

Podstawowe koszty uzyskania przychodu i kwota zmniejszająca podatek

Podstawowe koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek

Podwyższone koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca podatek

Podwyższone koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek

100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

2 754,86 zł 

2 754,86 zł 

2 754,86 zł 

2 754,86 zł 

90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

2 479,37 zł 

2 479,37 zł 

2 479,37 zł 

2 479,37 zł 

80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

2 203,89 zł 

2 203,89 zł 

2 203,89 zł 

2 203,89 zł 

75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

2 066,15 zł 

2 066,15 zł 

2 066,15 zł 

2 066,15 zł