Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Ile może zarabiać komornik i jak wygląda jego praca?

Praca komornika z pewnością nie należy do najłatwiejszej. Niestety zawód ten nie cieszy się również sympatią społeczeństwa. Mimo że zazwyczaj są to osoby, które są ekspertami w swojej dziedzinie, przygotowani merytorycznie, a wina nie zawsze leży po ich stronie – z góry uznawani są za tych złych, którzy próbują wyciągnąć pieniądze od niewinnych ludzi. Również fakt tego, ile może zarabiać komornik, rodzi wiele legend. Uznaje się, że wynagrodzenie osób na tym stanowisku jest niebotycznie wysokie. Jak naprawdę wygląda kwestia zarobków? Czym zajmuje się komornik? Postaramy się przybliżyć tę kwestię w niniejszym artykule.

Czym zajmuje się komornik?

Zawód komornika znamy właściwie wszyscy, choć często mylony jest on z windykatorem. Jednak jeśli zapytamy kogokolwiek o to, czym zajmuje się osoba na tym stanowisku, najpewniej dowiemy się, że egzekwowaniem długów.

Odzyskanie długu bywa naprawdę trudne, a kontakt z dłużnikiem utrudniony. Dlatego też wierzyciele szukają wszelkich sposobów, by odzyskać swoje pieniądze. Jeśli nic nie przynosi efektów zazwyczaj ostatnim przystankiem jest właśnie zgłoszenie sprawy do sądu i działania komornika – funkcjonariusza publicznego, który działa przy sądach okręgowych.

Niezawisłą działalność komornika reguluje Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawa o komornikach sądowych i egzekucji.

Czym dokładnie zajmuje się przedstawiciel tego zawodu? Tak jak już wspominaliśmy, jego głównym zadaniem jest wykonywanie egzekucji, jednak na tym nie kończą się jego działania, oprócz tego przygotowuje on bowiem przed rozpoczęciem procesu sądowego takie dokumenty, jak protokół stanu faktycznego czy inwentarza. Poza tym jego zadaniem jest także dostarczanie zawiadomień sądowych, wszelkiego rodzaju dokumentacji (takiej, w której konieczne jest potwierdzenie odbioru), a także poszukiwanie majątku dłużnika. Chodzi bowiem o to, by odnaleźć majątek, który może pokryć długi u wierzyciela.

Kto może zostać komornikiem?

Art. 10 ust. 1 wspomnianej powyżej ustawy wskazuje, że komornikiem może zostać osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
3) posiada nieposzlakowaną opinię;
4) nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
5) nie jest podejrzana o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
6) ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra prawa lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
7) posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na pełnienie obowiązków komornika, którą ustala lekarz medycyny pracy;
8) odbyła aplikację komorniczą;
9) złożyła egzamin komorniczy;
10) pracowała w charakterze asesora komorniczego co najmniej 2 lata;
11) ukończyła 26 lat.

Do 2013 roku zawód ten był regulowany. W związku z tym obostrzenia zostały złagodzone, i tak:

  • aplikacja komornicza trwa 2 lata,
  • egzamin ma formę jedynie pisemną,,
  • staż z 5 lat skrócono do 3,
  • kandydat nie musi przedstawiać zaświadczenia z badań psychologicznych,
  • pracownicy po 70. roku życia muszą zakończyć działalność.

Czy komornik jest słusznie nielubianym zawodem?

Zazwyczaj bardzo jednoznacznie oceniamy komorników – w opinii wielu osób to zawód dla ludzi bez serca i sumienia, dla których wyciąganie ostatnich pieniędzy od ludzi jest codziennością. Warto jednak zdać sobie sprawę z tego, że nie zawsze dłużnik jest tą biedną, pokrzywdzoną jednostką. Jeśli zaciągamy dług, musimy mieć świadomość, że ktoś zechce go odzyskać, gdyż są to jego pieniądze. Dlatego też działalność komorników jest potrzebna, a osoby na tym stanowisku to nie zawsze ludzie bez uczuć, żerujące na czyimś nieszczęściu.

Ile może zarabiać komornik?

Na temat tego, ile może zarabiać komornik, krążą legendy. Często uznaje się, że są to wysokie sumy, co jeszcze bardziej wzbudza niechęć do przedstawicieli zawodu. Czy jednak tak jest naprawdę i komornicy zarabiają miliony złotych?

Przede wszystkim warto wspomnieć, że komornicy niechętnie o swoich zarobkach mówią, jednak co jest pewne, nie zawsze są to sumy tak wysokie, jak może się to wydawać. Przede wszystkim nie dostają oni odgórnej pensji z sądu rejonowego tylko z tytułu rozpoczęcia czynności. To, ile może zarobić komornik, zależy od tego, ile opłat egzekucyjnych uda mu się wyegzekwować. Pamiętajmy więc, że zarobki zależą od udanych spraw – ich procent zazwyczaj jest niewielki i wynosi średnio około 25% – z tych pieniędzy należy również opłacić postępowanie w reszcie spraw.  

Przyjmuje się jednak, że średnie zarobki u skutecznych komorników prowadzących dużo spraw mogą wynosić około 16 tysięcy złotych, częściej jednak oscylują w okolicach 6–8 tysięcy złotych. Biorąc pod uwagę informacje o ich zarobkach płynące z różnych stron, ta suma nie wydaje się bardzo wysoka.

Skorzystaj z darmowego kalkulatora wynagrodzeń i przelicz kwotę brutto na netto!

Zawód komornika z pewnością nie należy do najłatwiejszych, wymaga dużej odporności psychicznej i wiedzy. Nic więc dziwnego, że jego przedstawiciele otrzymują wyższe wynagrodzenia. Jednakże informacje o tym, że zarabiają miliony złotych rocznie są zazwyczaj zwyczajnie przesadzone.