Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Jakie są sposoby na motywowanie pracowników?

Motywowanie pracowników to temat pojawiający się w wielu firmach. Pracodawcy od lat próbują tworzyć i wprowadzać systemy motywujące pracowników do pracy. Czasami robią to samodzielnie wewnątrz przedsiębiorstwa, a czasami zlecają to zadanie zewnętrznej firmie doradczej. Jednak cel jest jeden: stworzyć coś, dzięki czemu pracownicy będą chcieli pracować! Jak to zrobić? Jakie motywatory są najbardziej skuteczne, a jakie najmniej? Czy płacowe motywowanie pracowników to dobry pomysł, a może większe znaczenie mają pochwały? Czy stosować metodę kija i marchewki?

Motywowanie pracowników - metoda kija i marchewki

Wyniki badań pokazują, że więcej warte jest motywowanie pracowników marchewką niż kijem. Badacze z Wydziału Ekonomii University of Warwick wykazali, że szczęście i dobre samopoczucie pracowników powoduje, że pracują oni w bardziej efektywny i wydajny sposób.

Drobne rzeczy jako skuteczne motywatory

Czy motywowanie pracowników warto ograniczać do motywatorów finansowych i materialnych? Odpowiedź brzmi: nie! Poniżej przedstawiamy listę niefinansowych motywatorów, które mogą wspomóc pracodawcę i uszczęśliwić pracownika. Niektóre z nich należą do grupy motywatorów materialnych, jednakże dużą część stanowią te niematerialne.

Motywowanie pracowników - lista motywatorów:

 • publiczna pochwała przy zespole

Każdy człowiek potrzebuje poczucia uznania za dobrze wykonane zadanie. Pracownicy będą skłonni powielać zachowania, dzięki którym odnieśli sukces.

 • wyróżnianie pracownika

Warto pamiętać, że wyróżnienie pracownika za jego pracę i zrealizowane cele jest cennym motywatorem, ponieważ jedną z potrzeb człowieka jest potrzeba osiągnięć. W jaki sposób można wyróżnić pracownika? Na przykład wysyłając maila do wszystkich pracowników na temat tego, co danemu pracownikowi udało się dokonać w ostatnim czasie. W ten sposób budujemy jego wizerunek specjalisty w danej dziedzinie.   

 • informacja zwrotna na temat wykonywania zadania czy realizacji projektu

Informacja zwrotna jest niezbędna, aby pracownik wiedział, czy wykonuje swoją pracę poprawnie. Należy poinformować pracownika, jakie błędy popełnia, a co robi dobrze.

 • udział pracownika w zarządzaniu firmą

Warto pozwolić pracownikowi na przedstawianie pomysłów, które przyczynią się do rozwoju firmy. Uczestniczenie w spotkaniach zarządu, na których omawiane jest dane zagadnienie sprawi, że pracownik będzie czuł się związany z firmą. Będzie miał poczucie, że jego zdanie jest brane pod uwagę, że uczestniczy w życiu i rozwoju firmy, że jest ważny i cenny dla organizacji.

 • możliwość rozwoju i samorealizacji

Gdy pracownik będzie wiedział, że w miejscu, gdzie pracuje, ma możliwość rozwoju, będzie to motywowało go do dalszego rozwoju. Będzie chciał zwiększać swoje kompetencje, które później wykorzysta w trakcie pracy. Rozwój to nie tylko szkolenia zewnętrzne, lecz także szkolenia wewnętrzne prowadzone przez bardziej doświadczonych pracowników.  Możliwość poznawania i zajmowania się nowymi rzeczami, pod opieką specjalistów jest bardzo ważne.

 • wspólne wyjścia z zespołem (integracja)

Wspólne wyjścia na pizzę czy bilard sprawiają, że pomiędzy współpracownikami tworzą się więzi. Każdy z nich lepiej poznaje się z drugim człowiekiem. W pracy ludzie spędzają ze sobą ⅓ część swojego życia, dlatego warto móc poznać siebie nawzajem w mniej formalnych warunkach i porozmawiać ze sobą na luźne tematy niedotyczące pracy.

 • wsparcie w trudnych życiowych momentach

Każdy z nas ma w życiu gorsze i lepsze czasy. Nieraz wszystko idzie zgodnie z planem, a nagle zdarza się jakiś kryzys, z którym nie potrafimy ot tak od razu sobie poradzić. Jeśli wcześniej udowodniliśmy pracodawcy i współpracownikom, że jesteśmy odpowiedzialnymi osobami, że można na nas polegać, że angażujemy się w pracę, to w momencie gdy potrzebujemy chwili oddechu od pracy lub po prostu zrozumienia, pracodawca powinien zadbać, by wsparcie w tym trudnym dla nas momencie nam dostarczyć i dać nam przestrzeń na poukładanie prywatnych spraw. Nie sugerujemy, że obowiązkiem pracodawcy jest zwolnienie go z obowiązku świadczenia pracy, ale trochę mniejsze wymagania względem pracownika w tym czasie.

 • komfortowe miejsce pracy

Motywowanie pracowników polega również na tym, by czuli się oni komfortowo w miejscu, w którym pracują. W pracy powinno być zapewnione miejsce, gdzie pracownicy mogą wspólnie przygotować i zjeść posiłek, napić się kawy, herbaty i wody, chwilę się zrelaksować i oderwać od pracy. Przed budynkiem powinien znajdować się parking przeznaczony dla pracowników, którzy przyjeżdżają do pracy samochodem oraz miejsce, gdzie mogą oni zostawić swoje rowery.

 • otwarta komunikacja, konkretne oczekiwania

Dla pracownika ważne jest, żeby wiedział, czego się od niego wymaga. Powinien mu zostać przedstawiony opis jego stanowiska z zakresem obowiązków, zadaniami i celami, które ma zrealizować na konkretny czas.

 • zauważanie potrzeb pracowników

Jeżeli pracodawca zauważa, że jego pracownicy grupowo zgłaszają brak czegoś, co ułatwiłoby im życie w pracy, może warto zastanowić się nad wsłuchaniem się w ich potrzeby. Nie chodzi o to, żeby spełniać wszystkie zachcianki pracowników, ale żeby być otwartym na ich potrzeby.

 • przełożony/lider jako motywator, a nie demotywator

Bardzo ważne jest, by przełożony i lider wzbudzali entuzjazm do pracy, inspirowali do działań, emanowali pozytywną energią i postawą oraz zaangażowaniem.

 • dobra atmosfera w pracy

Ważne jest dbanie o kulturę w organizacji. Dążenie do tego, by wszyscy pracownicy szanowali siebie nawzajem, byli dla siebie życzliwi oraz darzyli szacunkiem swoich przełożonych. Istotne jest, by w firmie panował płynny przepływ informacji, aby każdy z pracowników był poinformowany o ważnych dla niego kwestiach, np. takich jak: zakres jego obowiązków, harmonogram nadchodzących zmian. Dobrą atmosferę buduje się również poprzez wspieranie siebie nawzajem przy rozwiązywaniu problemów. Liderzy powinni wzmacniać w swoich zespołach poczucie współpracy, chęć wzajemnej pomocy oraz otwartości na inne osoby w firmie. 

 • świętowanie sukcesów

Ważne, by w firmie zbudować tradycję świętowania sukcesów. Kiedy zespołowi uda się zrealizować projekt czy zamknąć jakiś etap pracy, warto żeby lider czuwał nad tym i wspólnie z zespołem świętował sukces, np. wybierając się razem na kręgle.

 • wyznaczona ścieżka awansu

Ludzi motywuje świadomość, że mogą rozwijać swoje kompetencje i zwiększać odpowiedzialność w obszarze pełnionej funkcji w organizacji.

 • możliwość samodzielnego podejmowania decyzji

Pracownicy lubią czuć się odpowiedzialni za zadanie, nad którymi pracują. Takie poczucie daje im to, że bardziej angażują się w pracę. Mniej korzystna jest sytuacja, gdy pracownik ma świadomość, że zawsze ktoś po nim sprawdzi zadanie, przez co czuje, że nie musi się starać, bo i tak wszystko zostanie zmienione przez kogoś innego. W przypadku gdy osoba jest odpowiedzialna za dany obszar, bardziej sumiennie wykonuje obowiązki.

 • elastyczny czas pracy

W obecnych czasach, najbardziej w branży IT, pracownicy wysoko cenią sobie firmy, w których nie ma ściśle określonej godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy. Podany jest tylko wymiar czasowy, a pracownik sam może zadecydować, o której dokładnie przyjdzie do pracy. Jest to idealna opcja dla osób, które lubią sobie dłużej pospać, a nie śpieszy im się po południu do domu oraz dla tych, które wolą wcześniej wyjść z pracy, kosztem przyjazdu o bladym świcie do firmy, kiedy inni pracownicy jeszcze śpią. Motywowanie pracowników poprzez wprowadzenie elastycznego czasu pracy sprawdza się, pracownik ma wybór wyjść z pracy wcześniej i odrobić ten czas wieczorem w domu lub pracować zdalnie (home office).

 • różnorodność zadań

Nie wszyscy lubią monotonię zadań, zazwyczaj młodzi pracownicy preferują różnorodność czynności. Jest to dla nich ciekawsze i bardziej rozwojowe, niż robienie cały czas tego samego.

 • widoczne efekty pracy

Gdy pracownik pracuje w firmie, gdzie może widzieć efekty swojej pracy, będzie go to bardziej mobilizowało do pracy, niż gdy pracownik robi coś, z czego nikt później nie korzysta.

Według Stevena Coveya “zaspokojone potrzeby nie motywują” - warto o tym pamiętać przy tworzeniu systemów motywacyjnych w firmie. Ponadto wymienia on cztery wymiary motywacyjne: fizyczny - ekonomiczny, czyli wynagrodzenie i premia, społeczny - sposób w jaki obchodzimy się z ludźmi, umysłowy - rozwój pracownika i duchowy - misja w stosunku do innych. Motywowanie pracowników powinno odbywać się w każdej z tych sfer.