Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Ile zarabia komornik i czym się zajmuje? Poznaj bliżej ten zawód!

Mimo że wykonują trudną pracę, do której muszą być doskonale przygotowani, nie reprezentują zawodu, który wzbudza sympatię. Często mylony jest w windykatorem, choć ich zadania i wymagania do wykonywania zawodu znacznie się różnią. Czym zajmuje się i ile zarabia komornik w Polsce? Jakie kroki trzeba podjąć, aby rozpocząć pracę w tym zawodzie? Czy profesja jest deregulowana? Przeczytaj niniejszy artykuł, by poznać odpowiedzi na te pytania!

Kim jest komornik i czym się zajmuje?

Może zdarzyć się tak, że wierzyciel użyje już wszystkich dostępnych środków, by dotrzeć do dłużnika, jednak mimo prób, dług dalej będzie nieuregulowany. Jeżeli wszystkie próby negocjacji kończą się fiaskiem, konieczne jest zgłoszenie sprawy do sądu i interwencja komornika. Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, który działa przy sądzie rejonowym. Wykonuje on w drodze przymusu egzekucje sądowe. I choć głównie jest on kojarzony właśnie z tym zadaniem, zajmuje się również przygotowaniem protokołu stanu faktycznego i spisów inwentarza przed rozpoczęciem procesu sądowego.

Dodatkowo komornik zabezpiecza roszczenia i wykonuje postanowienia sądowe, nie tylko w sprawach pieniężnych, lecz także niepieniężnych, doręcza zawiadomienia sądowe i inne rodzaje dokumentacji, jeżeli wymagane jest potwierdzenie odbioru przez adresata, poszukuje majątku dłużnika, który może pokryć zobowiązania wobec wierzyciela czy też wykonuje egzekucje komornicze.

Działalność komorników jest niezawisła, regulują ją przepisu Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Ich pracę nadzoruje sąd rejonowy.

Ile zarabia komornik w Polsce?

Kwestia tego, ile zarabia komornik, jest często niejasna. Przedstawiciele tego zawodu niechętnie mówią o zarobkach, można więc jedynie podawać sumy przybliżone. Warto jednak wiedzieć, że komornik nie uzyskuje pensji od sądu za samo przeprowadzenie czynności czy z budżetu. Pobiera on natomiast opłaty egzekucyjne, więc wysokość wynagrodzenia w dużej mierze zależy od tego, ile skutecznych spraw przeprowadzi. Wbrew pozorom ich procent nie jest wysoki i wynosi ok. 20% wszystkich spraw. Pieniądze te wykorzystywane są na utrzymanie kancelarii komorniczej i opłacenie pozostałych 80%.

Przyjmuje się żę średnie zarobki aplikantów na komornika wynoszą ok. 2-4 tys. zł brutto, asesorów komorniczych ok. 5-6 tys. zł brutto. Natomiast przyjmuje się, że zarobki komornika mogą wynosić od 6 tys. brutto, choć prawie niemożliwe jest określenie górnej granicy wynagrodzenia, ponieważ wszystko zależy od jego skuteczności. 

Powróćmy więc do pytania o to, ile zarabia komornik w Polsce. Jak już wspominaliśmy, nie ma jednoznacznych danych o zarobkach na tym stanowisku, przyjmuje się jednak, że jest to zawód dobrze płatny i wynagrodzenia sięgają od 5 tysięcy do nawet 12 tysięcy netto. Może być ono oczywiście także dużo wyższe, wszystko zależy od skuteczności komornika.

Sprawdź zarobki i wylicz pensje netto w kalkulatorze płacowym!

Jak zostać komornikiem?

Komornik musi być doskonale i wszechstronnie przygotowany do wykonywania swojego zawodu, w związku z tym droga do objęcia tego stanowiska jest długa i niełatwa. Jakie są główne wymagania?

Przede wszystkim komornik musi być obywatelem Polski i ukończyć 26 lat oraz ukończyć studia wyższe prawnicze polskie lub zagraniczne uznane w Polsce, mieć nieposzlakowaną opinię i pełną zdolność do czynności prawnej, nie być podejrzanym o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego czy przestępstwo skarbowe, cechować się dobrym stanem zdrowia, odbyć aplikację komorniczą i zdać egzamin komorniczy oraz uzyskać 2-letnie doświadczenie w zawodzie assesora komorniczego.

Do niedawna aplikacja komornicza trwała 2 lata, egzamin składał się z części ustnej i pisemnej, konieczne było przeprowadzenie badań psychologicznych, a staż “stosowania prawa”, czyli staż uprawniający do podchodzenia do egzaminu bez aplikacji komorniczej, trwał 5 lat.

W 2013 roku jednak komornik trafił do puli zawodów deregulowanych, w związku z czym aktualnie aplikacja komornicza trwa 1,5 roku, zrezygnowano z części ustnej egzaminu, nie jest już konieczne przedstawienie zaświadczenia z badań psychologicznych, a staż “stosowania prawa” nie trwa już 5 lat a 3. Dodatkowo komornicy, którzy ukończyli 70. rok życia, muszą zakończyć swoją działalność.

Ustawa ma za zadanie ułatwić dostęp do niektórych zawodów, jednak komornicy są nastawieni do tych zmian negatywnie. Komornik musi być doskonale przygotowany do zawodu, który jest bardzo odpowiedzialny, co często znajduje odbicie w tym ile zarabia komornik. Im łatwiej jednak o zostanie komornikiem, tym więcej osób, które nie będą gotowe do podjęcia pracy.

Jaki musi być komornik?

Komornik musi posiadać zestaw cech, które zwiększą jego predyspozycję do wykonywania zawodu. Nie da się ukryć, że może on być bardzo trudny, więc nawet osoby, które doskonale poradzą sobie na egzaminie, aplikacji i stanowisku assesora, mogą nie sprawdzić się już na stanowisku komornika.

Z całą pewnością komornik musi być osobą silną psychicznie, opanowaną, potrafiącą zachować spokój w niemal każdej sytuacji. Dłużnicy mogą różnie zareagować na jego obecność - nawet agresywnie, musi być on więc przygotowany na taką sytuację. Choć empatia jest ważna, nie można poddawać się emocjom i wchodzić w dyskusje, które są niepotrzebne. Niektóre historie mogą nas szczególnie poruszyć, ale musimy zdawać sobie sprawę, że mamy obowiązki do wykonania, działamy zgodnie ze swoimi uprawnieniami, nie tylko z dłużnikiem, lecz także dla wierzyciela, o którego interes dbamy, a od którego często zależy to ile zarabia komornik.

Czy komornik tylko zabiera?

Istnieje przekonanie, że komornik jest od tego, by zabierać, pamiętajmy jednak, że jednocześnie oddaje on dług w ręce wierzyciela, pomaga mu dostać to, co zostało mu odebrane. W związku z tym trudno mówić tutaj jednoznacznie o tym, czy to zajęcie z gruntu złe, czy z gruntu dobre. Zawód ten jednak jest na pewno potrzebny. Wyobraźmy sobie, co działoby się, gdyby ludzie bezkarnie mogli pożyczać dobra materialne i ich nie oddawać, mimo usilnych próśb wierzycieli. Obraz takiej sytuacji powinien jasno wskazać nam, dlaczego komornicy muszą istnieć w publicznej przestrzeni i wykonywać swoje zadania.