Poradnik Pracownika

Jak zostać policjantem? Poznaj etapy rekrutacji!

Wiele dzieci deklaruje, że w przyszłości chcą zostać policjantami czy strażakami. Niektóre z nich realizują te marzenia w dorosłym życiu. Warto jednak wiedzieć, że aby wykonywać zawód funkcjonariusza, trzeba się solidnie przygotować i przejść cały proces rekrutacji. Jak zostać policjantem w Polsce?

Czym zajmuje się policjant?

Policjant powinien zapobiegać przestępczości, dbać o porządek publiczny, wykonywać działania prewencyjne i chronić obywateli. Ludzie wykazują wysokie zaufanie do policji, dlatego też na osobach wykonujących taką służbę spoczywa ogromna odpowiedzialność.

Jakie akty prawne regulują proces rekrutacji?

Pierwszą kwestią, jaką warto poruszyć, rozpoczynając rozważania nad tym, jak zostać policjantem, są akty prawne, które regulują proces rekrutacji, czyli w przypadku Polski rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.

Kto może zostać policjantem?

Zanim odpowiemy jak zostać policjantem, najpierw trzeba wiedzieć jakie osoby mogą starać się o pracę w tym zawodzie. Policjantem może obywatel naszego kraju, który ma nieposzlakowaną opinię, nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo bądź przestępstwo skarbowe, korzysta z pełni praw publicznych. Dodatkowo musi mieć minimum średnie wykształcenie, gwarantować zachowanie poufności zgodnie z wymogami, które określają przepisy i być zdolnym do służby dzięki zdolności fizycznej i psychicznej, a także być gotowym do podlegania szczególnej dyscyplinie. Jeżeli kandydat podlega kwalifikacji wojskowej, musi posiadać uregulowany stosunek do służby.

Jakie dokumenty powinien złożyć kandydat?

Osoba zainteresowana służbą musi złożyć osobiście komplet dokumentów, a składa się na niego m.in. podanie o przyjęcie do służby, kwestionariusz osobowy, świadectwa pracy lub poprzedniej służby, książeczka wojskowa, która potwierdza uregulowany stosunek do służby czy dokumenty będące potwierdzeniem umiejętności, kwalifikacji zawodowych oraz wykształcenia.

Jak zostać policjantem?

Rekrutacja do pracy w policji jest wieloetapowa. Za każdą jej część otrzymuje się punkty, a o tym, ile punktów przysługuje na każdym etapie, możesz dowiedzieć się, sprawdzając to na stronie Komendy Głównej Policji. Dodatkowe punkty można również uzyskać dzięki wykształceniu czy uprawnieniom i certyfikatom potwierdzającym umiejętności przydatne do służby w policji. Kandydaci umieszczani są na liście rankingowej, a odpowiednia liczba punków sprawi, że zostaną przyjęci do służby. Jeżeli nie uda nam się dostać w pierwszym naborze, zawsze możemy być brani pod uwagę przy kolejnych. Jak wyglądają etapy rekrutacji?

Jak zostać policjantem - etapy rekrutacji

Po pierwsze, kandydaci muszą zdać test wiedzy, który składa się z 40 pytań. Wykaz literatury i aktów prawnych, które na nim obowiązują, znajduje się na stronie internetowej policji. Pytania, na jakie muszą odpowiedzieć przyszli policjanci, obejmują wiedzę z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Każde z nich jest zamknięte i posiada 4 warianty odpowiedzi. Tylko jeden z nich jest prawidłowy. Bez względu na wyniki tekstu kandydat przechodzi do kolejnego etapu rekrutacji - po prostu zdobywa określoną liczbę punktów. Jeżeli była ona niska, musi on starać się o jak najwyższy wynik w kolejnych etapach, by znaleźć się w rankingu końcowym. Test jest tworzony przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie (jedyną szkołę wyższą policji w Polsce), a na stronie internetowej tej instytucji można znaleźć przykładowe pytania.

Jak zostać policjantem bez formy? Nie jest to proste, gdyż kolejny etap kwalifikacji to właśnie test sprawności fizycznej. Jeżeli osoba starająca się o przyjęcie na służbę, chce w nim uczestniczyć, musi posiadać zaświadczenie lekarskie, które wskazuje, że może ona wykonywać ćwiczenia fizyczne. Powinno zostać wystawione nie później niż 14 dni przed testem. Poza tym kandydat musi mieć ze sobą strój sportowy oraz obuwie.

Jak zaliczyć ten etap? Aby to zrobić, trzeba pokonać tor przeszkód w jak najszybszym czasie. Nie może on przekraczać 1 minuty i 41 sekund. Jest to test sprawdzający siłę, wytrzymałość i zwinność kandydatów do służby. Nie ma tutaj znaczenia płeć - zarówno kobiety, jak i mężczyźni muszą zmieścić się w podanym wyżej czasie. 

Przekroczenie czasu nie jest jednak jednoznaczne z odrzuceniem kandydatury. Test można poprawić, należy w ciągu 30 dni od jego niezaliczenia złożyć wniosek w komórce do spraw doboru komendy wojewódzkiej i napisać oświadczenie, że nadal jesteśmy zainteresowani służbą w policji. Test odbędzie się w najbliższym wolnym terminie. Ponowne jego niezaliczenie skutkuje tym, że na kolejną próbę trzeba czekać 6 miesięcy od momentu, kiedy złożymy dokumenty.

Następnym etapem są badania psychologiczne. Są one przeprowadzane w komendach wojewódzkich przez psychologów. Dzięki nim można sprawić, czy kandydat intelektualnie i osobowościowo nadaje się do służby. Ten etap składa się z kilku części i są to: rozmowa z psychologiem o doświadczeniach, predyspozycjach oraz postawie, a także tekst komputerowy sprawdzający stabilność, zachowania społeczne, intelekt czy postawę w pracy. Niezaliczenie tego etapu sprawia, że kolejny raz można podejść do niego nie wcześniej niż po roku od tego wydarzenia.

Po przeprowadzeniu testów odbywa się rozmowa kwalifikacyjna. Jest ona prowadzona przez grupę osób (maksimum 4) i są to m.in. przedstawiciel komórki do spraw doboru kandydatów oraz policjant służby prewencyjnej. Dzięki temu etapowi można dowiedzieć się, dlaczego kandydat chce zostać policjantem. Jeżeli rozmowa przebiegnie pomyślnie, jej wynik jest ważny przez 12 miesięcy od dnia jej przeprowadzenia.

Po rozmowie kwalifikacyjnej przychodzi czas na komisję lekarską. Wykonywany jest szereg specjalistycznych badań, potwierdzających sprawność fizyczną i psychiczną kandydata do służby.

Jednym z ostatnich etapów jest ankieta bezpieczeństwa osobowego. Po jej złożeniu z kolei rozpoczyna się etap postępowania sprawdzającego. Wówczas sprawdzane jest, czy kandydat może uzyskać dostęp do informacji niejawnych. Jeżeli okaże się, że nie, kwalifikacja zostaje przerwana i zakończona.

Jak zostać policjantem? Z pewnością nie jest to łatwy proces, jednak odpowiednie przygotowanie do każdego z etapów może sprawić, że nam się to uda. Warto wiedzieć, że nawet jeżeli początkowo nie przejdziemy któregoś z nich i nie zostaniemy przyjęci na służbę, możemy próbować dalej. Ze względu na dużą odpowiedzialność osób wykonujących ten zawód, wieloetapowość jest konieczna, by wybrać jak najlepszych kandydatów.