Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Potrącenie z wynagrodzenia bez zgody pracownika - czy jest możliwe?

Przy ostatniej wypłacie wynagrodzenia, pracodawca potrącił z mojego wynagrodzenia składkę na ubezpieczenie grupowe. Nie wyrażałem zgody na dokonanie takiego potrącenia. Czy pracodawca może zrobić potrącenie z wynagrodzenia bez mojej zgody?

Marcin, Wrocław

 

Pracodawca może bez zgody pracownika wykonać potrącenie z wynagrodzenia tylko określonych należności. Zgodnie z Kodeksem pracy z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy podlegają tylko określone należności.

Potrącenie z wynagrodzenia

Lista należności, które można pobrać bez zgody obejmuje:

  1. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
  2. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  3. zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
  4. kary pieniężne (art. 108 Kodeksu pracy).

Wszystkie pozostałe należności niewymienione powyżej mogą być potrącone z wynagrodzenia pracownika, tylko po wyrażeniu przez niego wcześniejszej zgody na potrącenie. Zgoda na potrącenie z wynagrodzenia  powinna być wyrażona na piśmie. Jeżeli pracodawca dokona potrącenia bez pisemnej zgody pracownika, wówczas wykracza przeciwko prawom pracowniczym. Potrąceń dokonuję się z zachowaniem wymienionej kolejności przedstawionej powyżej.

Potrącenie z wynagrodzenia a zgoda pracownika

W trakcie zatrudnienia może powstać pomiędzy pracodawcą a pracownikiem wiele wzajemnych zobowiązań, niezwiązanych bezpośrednio ze świadczeniem pracy, jak na przykład składka na ubezpieczenie grupowe, czy spłata pożyczki z kasy zapomogowo-pożyczkowej. Potrącenie z wynagrodzenia tych zobowiązań jest możliwe pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody pracownika.

W razie zakończenia zatrudnienia pracodawca może chcieć odzyskać należności poprzez potrącenie z wynagrodzenia świadczeń odchodzącego pracownika. Jednak wzajemne rozliczenia nie mogą być podstawą do dokonywania potrąceń, jeżeli pracodawca nie uzyskał tytułu wykonawczego lub zgody pracownika na potrącenia.