Poradnik Pracownika

Dochody z renty i umowy o pracę - jak rozliczyć w zeznaniu rocznym?

Pracuję na podstawie umowy o pracę oraz pobieram rentę rodzinną po zmarłej mamie. Dostałam PIT-11 od pracodawcy oraz PIT-11A z ZUS-u. Jak powinnam rozliczyć dochody z renty i umowy o pracę? Czy w związku z tym sporządzam jedno zeznanie, czy dwa osobne?

Maja, Grudziądz

 

Zarówno dochody z tytułu umowy o pracę oraz z tytułu pobierania renty są opodatkowane na zasadach ogólnych. Oznacza to, że co do zasady należałoby je rozliczyć na jednym formularzu PIT-37.

Sporządzając deklarację PIT-37, w części D.1 podatnik powinien uwzględnić przychody z:

  • umowy o pracę w wierszu: Stosunek służbowy, stosunek pracy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy,
  • renty w wierszu: Emerytury – renty oraz inne krajowe świadczenia, o których mowa w art. 34 ust. 7 ustawy.

Gdyby w zeznaniu wyszła niedopłata podatku, może to się wiązać z podwójnym odliczeniem kwoty zmniejszającej podatek. Ulgę można bowiem odliczyć wyłącznie z jednego tytułu. Wtedy konieczne byłoby wycofanie PIT-2 od pracodawcy, aby nie uwzględniał ulgi przy wyliczaniu wynagrodzenia, gdyż dokonywać będzie tego organ rentowy.

Strzałka