Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Jak rozliczyć PIT-37 jeśli nie otrzymaliśmy od pracodawcy PIT-11

W trakcie roku byłem zatrudniony w kilku firmach. Jednak z jednej z nich nie otrzymałem rozliczenia PIT-11. Jak bez tego mam rozliczyć się z Urzędem Skarbowym? Jak rozliczyć poprawnie PIT-37?

Marek, Oleśnica

 

Każdego roku zarówno pracodawcy, jak i pracownicy, zobowiązani są do rozliczenia się z Urzędem Skarbowym z uzyskanych dochodów, odprowadzonych składek na ubezpieczenia społeczne i odprowadzonego podatku.

Obowiązek dostarczenia PIT-11

Po stronie pracodawcy leży obowiązek przekazania każdemu pracownikowi, którego zatrudniał w danym roku kalendarzowym, rozliczenia w formie deklaracji PIT-11 pod warunkiem, że wynagrodzenie było opodatkowane na zasadach ogólnych. Deklarację należy przekazać podatnikom do końca lutego roku następnego, za który sporządzona jest deklaracja. Dokumenty można otrzymać zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej. Ważne jest, aby dokument miał odpowiednią wersję oraz aby pracodawca otrzymał oświadczenie pracownika o otrzymaniu dokumentu.

Jaką drogą otrzymamy PIT-11?

Jeśli jest ostatni dzień lutego, a ty nadal nie otrzymałeś PIT-11 od pracodawcy, jeszcze nie musisz się denerwować. Dla pracodawcy, który wysyła dokumenty pocztą np. listem poleconym, obowiązującą jest data stempla pocztowego. W praktyce wielu pracodawców wysyła dokumenty na ostatnią chwilę, przez co pracownik rzeczywiście otrzymuje je później niż ostatniego dnia lutego. Zanim więc wpadniemy w panikę, warto skontaktować się z działem kadrowo-płacowym i zapytać, czy dokument został wysłany. Przecież może okazać się, że list odebrał ktoś z rodziny lub ty sam nie odebrałeś przesyłki, przez co została ona zwrócona nadawcy.

Co zrobić, kiedy nie dostaniemy PIT-11?

Mimo bardzo wysokich kar dla pracodawców, którzy nie przekażą swoim pracownikom rozliczenia rocznego w postaci PIT-11 (może to być kara grzywny między 245 zł a 49.000 zł), nadal zdarzają się pracodawcy, którzy nie dopełniają tego obowiązku. Niestety podatnika (czyli pracownika), nieotrzymanie od pracodawcy PIT-11 nie zwalnia z konieczności złożenia rozliczenia rocznego PIT-37 w terminie do 30 kwietnia. Nie należy to najłatwiejszych zadań, nie jest jednak niemożliwe.

Nieotrzymanie od pracodawcy PIT-11 nie zwalnia pracownika z konieczności złożenia rozliczenia rocznego PIT-37 do urzędu!

Jak się rozliczyć PIT-37 bez PIT-11?

W świetle prawa skarbowego podatnikowi grozi mniejsza kara za błędne złożenie rozliczenia niż całkowity jego brak. Od czego więc zacząć rozliczenie? Sprawdź, czy masz tzw. druki RMUA (imienny raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej) lub paski wynagrodzeń z całego roku. Z obydwu dokumentów możesz uzyskać najważniejsze dane potrzebne do rozliczenia rocznego, czyli:

  • wysokość przychodu,
  • koszty uzyskania przychodu,
  • składki odprowadzone na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
  • pobrane zaliczki na podatek.

Jeśli jednak nie masz dostępu do powyższych dokumentów z całego roku, pozostaje ostatnia możliwość. Należy sprawdzić wyciągi z konta z całego roku i po zsumowaniu wszystkich wynagrodzeń określić wielkość dochodu. Następnie można skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń, aby uzyskać pozostałe potrzebne dane o kosztach, odprowadzonych składkach na ubezpieczenie i podatku. Warto w takim przypadku do rozliczenia dołączyć informację o zaistniałym fakcie nieotrzymania od pracodawcy PIT-11 i wykazanie, na jakiej podstawie zostały dokonane wyliczenia. To pozwoli zabezpieczyć podatnika przed ewentualną karą za zaniżanie zobowiązania podatkowego. Oczywiście, istnieje duże prawdopodobieństwo, iż kwoty uzyskane będą różniły się od tych faktycznie odprowadzanych, jednak warto pamiętać, że podatnik na zmianę (korektę) zeznania rocznego ma aż pięć lat, licząc od końca roku następującego po roku, w którym złożono deklarację. Tak więc zmiany deklaracji złożonej do 30 kwietnia 2022 roku będzie można dokonać do 31 grudnia 2027 roku.