Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Ile można dorobić do emerytury w 2024 roku?

Choć emerytura powinna kojarzyć się ze spokojną, dostatnią starością, często nie wystarcza na pokrycie bieżących kosztów. Emeryci i renciści mogą na szczęście dorabiać do otrzymywanych świadczeń, choć na określonych warunkach. Jak można dorobić do emerytury i ile można na tym zyskać? Ile może dorobić emeryt w 2024 r.? W artykule wyjaśniamy szczegóły!

Praca po pracy

Niestety wciąż daleko nam do emerytów lub rencistów z krajów Europy Zachodniej, którzy zabijają czas, podróżując po świecie. W naszym kraju trzeba odprowadzać podatek dochodowy od otrzymanej emerytury, a także opłacać składki ZUS/KRUS. Nie powinno więc dziwić, że wielu emerytów i rencistów bierze sprawy w swoje ręce, póki wciąż starcza im sił do pracy. Mają oni prawo do prowadzenia swobodnej działalności zarobkowej, aczkolwiek część z nich, po przekroczeniu limitów dodatkowych zarobków, otrzyma niższą emeryturę lub rentę.

Ile może dorobić emeryt w 2024 r.?

Limity zarobków dla emerytur i rent są ściśle powiązane z wysokością przeciętnego wynagrodzenia. Emeryci, którzy chcą dorabiać, mogą to robić bez obaw o utratę świadczenia do kwoty 5278,30 zł brutto w okresie od 1 marca do 31 maja 2024 roku.

Dobra wiadomość jest taka, iż limity te nie dotyczą osób, które osiągnęły wiek emerytalny: 60 lat – kobiety, 65 lat – mężczyźni. Mogą oni zarabiać bez żadnych przeszkód i ograniczeń Ci, którzy nie spełniają kryterium wieku, powinni natomiast regularnie monitorować poziom swoich dodatkowych zarobków, aby ich emerytura lub renta nie została zmniejszona lub zawieszona.

13. emerytura – wsparcie na stałe

3 lata temu rząd przyznał emerytom tzw. 13. emeryturę („Trzynastkę”) – stałe świadczenie, początkowo wypłacane jednorazowo, a od 2020 r. corocznie w kwietniu. Trzynastka przysługuje osobom, które posiadają:

  • emeryturę lub rentę w ZUS,
  • emeryturę lub rentę rolników w KRUS,
  • emeryturę lub rentę służb mundurowych,
  • emeryturę pomostową,
  • rentę socjalną,
  • rentę inwalidów wojennych i wojskowych,
  • nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,
  • rodzicielskie świadczenia uzupełniające,
  • świadczenia i zasiłki przedemerytalne.

Warunkiem otrzymania Trzynastki jest przejście na emeryturę lub rentę przed końcem marca danego roku. Analogicznie – nie otrzymają jej ci, którzy przeszli lub przejdą na emeryturę lub rentę w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2024 r. Jej wysokość jest dla wszystkich taka sama, czyli równa kwocie minimalnej emerytury obowiązującej w danym roku. Od 1 kwietnia 2024 r. przewidywana wysokość najniższej emerytury ma wynosić 1769 – 1783 zł brutto.

14. emerytura – jednorazowy dodatek

Oprócz Trzynastki wprowadzona została także 14. emerytura („Czternastka”), która obejmuje te same grupy emerytów i rencistów co w przypadku Trzynastki i również wypłacana jest co roku. W porównaniu do Trzynastki nie przysługuje jednak wszystkim emerytom i rencistom – o tym, kto ją otrzyma, podobnie jak w przypadku pracy dodatkowej dla seniorów, decyduje próg dochodowy. 

Warunkiem przyznania 14. emerytury jest dochód w wysokości 2900 zł brutto. Nie oznacza to jednak, że gdy próg zostanie przekroczony, dodatkowa emerytura nie zostanie przyznana. Obowiązuje tu zasada „złotówka za złotówkę” – Czternastka jest pomniejszona dokładnie o tyle, o ile została przekroczona kwota 2900 zł.

Emeryci i renciści otrzymają 14. emerytury w najwyższym wymiarze czyli 2650 zł brutto, w przypadku gdy ich dochód nie przekroczy 2900 zł brutto. Czternastki w 2024 będą wypłacane przez ZUS w tych samych terminach, co podstawowe renty i emerytury, czyli w drugiej połowie roku. 

Programy pomocy dla emerytów i rencistów przeznaczone są w pierwszej kolejności dla osób w podeszłym wieku i mniej zarabiających. Osoby aktywne, które nie osiągnęły jeszcze wieku 60 lat, mogą zatem czuć się nieco pominięte, podobnie jak ci, którzy otrzymują wysoki dochód z pracy po emeryturze, gdyż muszą pilnować limitów. Otrzymane świadczenia nadal będą jednak mniejsze za sprawą składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatków.