Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Ile może dorobić emeryt w 2023 roku?

Choć emerytura powinna kojarzyć się ze spokojną, dostatnią starością, często nie wystarcza na pokrycie bieżących kosztów. Emeryci i renciści mogą na szczęście dorabiać do otrzymywanych świadczeń, choć na określonych warunkach. Jak można dorobić do emerytury i ile można na tym zyskać? Ile może dorobić emeryt w 2023 r.? W artykule wyjaśniamy szczegóły!

Praca po pracy

Niestety wciąż daleko nam do emerytów lub rencistów z krajów Europy Zachodniej, którzy zabijają czas, podróżując po świecie. W naszym kraju trzeba odprowadzać podatek dochodowy od otrzymanej emerytury, a także opłacać składki ZUS/KRUS. Nie powinno więc dziwić, że wielu emerytów i rencistów bierze sprawy w swoje ręce, póki wciąż starcza im sił do pracy. Mają oni prawo do prowadzenia swobodnej działalności zarobkowej, aczkolwiek część z nich, po przekroczeniu limitów dodatkowych zarobków, otrzyma niższą emeryturę lub rentę.

Ile może dorobić emeryt w 2023 r.?

Limity zarobków dla emerytur i rent są ściśle powiązane z wysokością przeciętnego wynagrodzenia. Emeryt lub rencista od 1 marca 2023 roku może dodatkowo dorobić:

 • nie więcej niż 4 713,50 zł/mc – po przekroczeniu tej kwoty pobierane świadczenie zostanie zmniejszone. Jest to tzw. pierwszy próg przychodu – 70% przeciętnego wynagrodzenia. Jeżeli zarobki seniora z działalności dodatkowej nie przekraczają tej kwoty, niezmniejszona pozostanie jego emerytura bądź renta (wyjątek stanowi renta socjalna, która po przekroczeniu pierwszego progu zostaje zawieszona – za ostatni miesiąc);
 • nie więcej niż 8 753,60 zł/mc – po przekroczeniu tej kwoty pobierane świadczenie zostanie całkowicie zawieszone. Drugi próg przychodu wynosi 130% przeciętnego wynagrodzenia. Po jego przekroczeniu następuje zawieszenie wypłaty przez ZUS za wybrany miesiąc.

Dobra wiadomość jest taka, iż limity te nie dotyczą osób, które osiągnęły wiek emerytalny: 60 lat – kobiety, 65 lat – mężczyźni. Mogą oni zarabiać bez żadnych przeszkód i ograniczeń Ci, którzy nie spełniają kryterium wieku, powinni natomiast regularnie monitorować poziom swoich dodatkowych zarobków, aby ich emerytura lub renta nie została zmniejszona lub zawieszona.

13. emerytura – wsparcie na stałe

3 lata temu rząd przyznał emerytom tzw. 13. emeryturę („Trzynastkę”) – stałe świadczenie, początkowo wypłacane jednorazowo, a od 2020 r. corocznie w kwietniu. Trzynastka przysługuje osobom, które posiadają:

 • emeryturę lub rentę w ZUS,
 • emeryturę lub rentę rolników w KRUS,
 • emeryturę lub rentę służb mundurowych,
 • emeryturę pomostową,
 • rentę socjalną,
 • rentę inwalidów wojennych i wojskowych,
 • nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,
 • rodzicielskie świadczenia uzupełniające,
 • świadczenia i zasiłki przedemerytalne.

Warunkiem otrzymania Trzynastki jest przejście na emeryturę lub rentę przed końcem marca danego roku. Analogicznie – nie otrzymają jej ci, którzy przeszli lub przejdą na emeryturę lub rentę w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2023 r. Jej wysokość jest dla wszystkich taka sama, czyli równa kwocie minimalnej emerytury obowiązującej w danym roku. Od 1 marca 2023 r. najniższa emerytura wynosi 1 588,44 zł (brutto). Zatem w 2023 r. dodatkowe roczne świadczenie wynosi 1 588,44 zł (brutto).

14. emerytura – jednorazowy dodatek

Oprócz Trzynastki wprowadzona została także 14. emerytura („Czternastka”), która obejmuje te same grupy emerytów i rencistów co w przypadku Trzynastki i również wypłacana jest co roku. W porównaniu do Trzynastki nie przysługuje jednak wszystkim emerytom i rencistom – o tym, kto ją otrzyma, podobnie jak w przypadku pracy dodatkowej dla seniorów, decyduje próg dochodowy. 

Warunkiem przyznania 14. emerytury jest dochód w wysokości 2900 zł brutto. Nie oznacza to jednak, że gdy próg zostanie przekroczony, dodatkowa emerytura nie zostanie przyznana. Obowiązuje tu zasada „złotówka za złotówkę” – Czternastka jest pomniejszona dokładnie o tyle, o ile została przekroczona kwota 2900 zł.

Czternasta emerytura w 2023 wynosi 1 588,44 zł brutto (1 445 zł netto) i w 2023 będzie wypłacana od 25 sierpnia do 20 września 2023 roku. 

Programy pomocy dla emerytów i rencistów przeznaczone są w pierwszej kolejności dla osób w podeszłym wieku i mniej zarabiających. Osoby aktywne, które nie osiągnęły jeszcze wieku 60 lat, mogą zatem czuć się nieco pominięte, podobnie jak ci, którzy otrzymują wysoki dochód z pracy po emeryturze, gdyż muszą pilnować limitów. Otrzymane świadczenia nadal będą jednak mniejsze za sprawą składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatków.