Poradnik Pracownika

Emerytura i podjęcie pracy - czy mogę stracić świadczenie?

Pobieram emeryturę z ZUS-u z racji osiągnięcia wymaganego ustawą wieku emerytalnego, jednak chciałbym podjąć pracę. Boję się jednak, że emerytura zostanie mi pomniejszona albo zawieszona, kiedy zacznę otrzymywać wynagrodzenie. Czy jednoczesna emerytura i podjęcie pracy są możliwe?

 

Marek, Bydgoszcz

 

To, czy emerytura zostanie pomniejszona lub zawieszona po podjęciu dodatkowej pracy zarobkowej, zależy od wieku emeryta. Jest tak, ponieważ osoby, które przeszły na emeryturę przed osiągnięciem odpowiedniego wieku, obowiązują tzw. ustawowe limity dorabiania. Emerytura i podjęcie pracy nie zawsze jednak musi oznaczać utratę świadczenia.

Emerytura i podjęcie pracy a limit dorabiania

Emeryt, który pobiera wcześniejszą emeryturę, czyli nie osiągnął jeszcze ustawowego wieku emerytalnego, powinien mieć na uwadze, że obowiązuje go limit dorabiania. Wiek emerytalny, powyżej którego osiągnięte wynagrodzenie nie ma wpływu na wysokość świadczenia, to dla kobiet 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. Po jego osiągnięciu świadczenie emerytalne nie może zostać pomniejszone bądź zawieszone, tak jak ma to miejsce w przypadku pobierania wcześniejszej emerytury.

Jeżeli zarobki emeryta, którego obowiązuje limit dorabiania, przekroczą 70% średniego wynagrodzenia, emerytura może zostać pomniejszona o kwotę przekroczenia. Jeżeli zarobki takiej osoby przekroczą 130% wynagrodzenia, to jej emerytura może ulec zawieszeniu. Warto w tym miejscu wspomnieć, że przeciętne wynagrodzenie, do którego odnoszą się limity, to przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto podawane przez GUS za poprzedni kwartał kalendarzowy. Dla przykładu przeciętne miesięczne wynagrodzenie w ostatnim kwartale 2017 roku wyniosło 4516,69 zł brutto.

Takie limity nie obowiązują jednak osób, które przeszły na emeryturę w wieku ustawowym, więc jeżeli tak jest w Pana przypadku, to oznacza, że może Pan pobierać emeryturę bez względu na zarobki, które wpływają na Pana konto.