Poradnik Pracownika

Od którego dnia pracownik po 50. roku życia otrzyma zasiłek chorobowy?

W kwietniu chorowałem przez ponad pół miesiąca - dokładnie 16 dni. Pracodawca wypłacił mi wynagrodzenie chorobowe za okres 14 dni i powiedział, że za dwa dni dostanę zasiłek chorobowy z ZUS. Uzasadnił to tym, że na początku bieżącego roku ukończyłem 50 lat. Czy zasiłek chorobowy dla pracowników powyżej 50. roku życia wypłacany jest po przekroczeniu dwóch tygodni czy nie powinienem dostawać wynagrodzenia za dłuższy okres?

Edward, Olesno

 

Zasiłek chorobowy wypłacany jest, gdy pracownik przez niezdolność do pracy przekroczył określoną pulę dni, za które przysługuje wynagrodzenie chorobowe. Wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest przez pracodawcę przez okres:

  • 33 dni,
  • 14 dni dla osób, które przekroczyły 50. rok życia.

Które dni niezdolności do pracy wchodzą do puli 33 i 14 dni?

Do tej puli zaliczyć należy dni kalendarzowe przebywania na zwolnieniu lekarskim, bez względu na to, czy były to dni wolne od pracy, czy może dni robocze. W przypadku zasiłku chorobowego również uwzględniany jest każdy dzień niezdolności do pracy, nawet jeśli był on dniem wolnym.

Limit 33 dni lub 14 dni wypłacania wynagrodzenia chorobowego to limit roczny, czyli wliczane są wszystkie dni zwolnienia lekarskiego z całego roku kalendarzowego.

Warto zwrócić uwagę, że do limitu 33 i 14 dni nie wlicza się okres przebywania na zwolnieniu lekarskim otrzymanym na dziecko lub innego członka rodziny. Za czas sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny od razu wypłacany jest zasiłek opiekuńczy.

Zasiłek chorobowy dla pracownika w roku ukończenia 50 lat

Faktem jest więc, że prawo do zasiłku chorobowego od 15. dnia przebywania na zwolnieniu lekarskim uzyskuje się po ukończeniu określonego przepisami wieku. Jednak Kodeks pracy precyzuje taką sytuację. W myśl art. 92 § 5 pracownik, który ukończył 50 lat, otrzymuje wynagrodzenie chorobowe przez okres 14 dni dopiero w roku następującym po ukończeniu 50. roku życia. Oznacza to, że osoba chorująca w roku, w którym przekroczyła ustalony wiek, w dalszym ciągu zachowuje prawo do wynagrodzenia chorobowego przez pierwsze 33 dni, a od 34 dnia przysługuje jej zasiłek.

Przykład 1.

Pani Anna kończy 50 lat w marcu 2023 roku. Od kwietnia przebywa na zwolnieniu lekarskim, które przekracza 14 dni. W 2023 roku Pani Anna będzie otrzymywała wynagrodzenie chorobowe przez 33 dni, a zasiłek dostanie od 34 dnia choroby. W razie choroby w 2024 roku wynagrodzenie od pracodawcy będzie przysługiwało przez 14 dni, a później wypłatę zasiłku przejmie ZUS.

Zasiłek chorobowy dla pracowników powyżej 50. roku życia - jaka jest jego wartość?

Co ważne, wartość wynagrodzenia za czas choroby pracownika po 50-tce nie może być niższa niż 80% podstawy wymiaru zasiłku. Należy tu zaznaczyć, że jeśli w okresie, w którym przysługuje zasiłek chorobowy pracownik przebywa w szpitalu, wówczas jego zasiłek wypłacany jest w wysokości 70%. Jednakże, aby pracownicy po 50. roku życia nie byli stratni to w okresie między 15 a 33 dniem przebywania w szpitalu ich zasiłek będzie wypłacany od wartości stanowiącej 80% podstawy.

Strzałka