Poradnik Pracownika

Od którego dnia pracownik po 50. roku życia otrzyma zasiłek chorobowy?

W kwietniu chorowałem przez ponad pół miesiąca - dokładnie 16 dni. Pracodawca wypłacił mi wynagrodzenie chorobowe za okres 14 dni i powiedział, że za dwa dni dostanę zasiłek chorobowy. Uzasadnił to tym, że na początku bieżącego roku ukończyłem 50 lat. Czy zasiłek chorobowy dla pracowników powyżej 50. roku życia wypłacany jest po przekroczeniu dwóch tygodni?

 

Edward, Olesno

 

Zasiłek chorobowy wypłacany jest, gdy pracownik przez niezdolność do pracy przekroczył określoną pulę dni, za które przysługuje wynagrodzenie chorobowe. Wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest przez pracodawcę przez okres:

  • 33 dni,
  • 14 dni dla osób, które przekroczyły 50. rok życia.

Które dni niezdolności do pracy wchodzą do puli 33 i 14 dni?

Do tej puli zaliczyć należy dni kalendarzowe przebywania na zwolnieniu lekarskim, bez względu na to, czy były to dni wolne od pracy, czy może dni robocze. W przypadku zasiłku chorobowego również uwzględniany jest każdy dzień niezdolności do pracy, nawet jeśli był on dniem wolnym.

Limit 33 dni lub 14 dni wypłacania wynagrodzenia chorobowego to limit roczny, czyli wliczane są wszystkie dni zwolnienia lekarskiego z całego roku.

Zasiłek chorobowy dla pracownika w roku ukończenia 50 lat

Faktem jest więc, że prawo do zasiłku chorobowego od 15. dnia przebywania na zwolnieniu lekarskim uzyskuje się po ukończeniu określonego przepisami wieku. Jednak Kodeks pracy precyzuje taką sytuację. W myśl art. 92 § 5 pracownik, który ukończył 50 lat, otrzymuje wynagrodzenie chorobowe przez okres 14 dni dopiero w roku następującym po ukończeniu 50. roku życia. Oznacza to, że osoba chorująca w roku, w którym przekroczyła ustalony wiek, w dalszym ciągu zachowuje prawo do wynagrodzenia chorobowego przez pierwsze 33 dni, a od 34 dnia przysługuje jej zasiłek.

Zasiłek chorobowy dla pracowników powyżej 50. roku życia - jaka jest jego wartość?

Co ważne wartość wynagrodzenia za czas choroby pracownika po 50-tce nie może być niższa niż 80% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru. Co ciekawe dotyczy to również pobytu w szpitalu.