Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Zasiłek chorobowy 2014 - okres trwania, wysokość świadczenia w praktyce

Świadczenie, jakim jest zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który z powodu choroby czy wypadku stał się czasowo niezdolny do pracy. Wysokość oraz okres jego otrzymywania zależy od wielu czynników.

Zasiłek chorobowy - okres trwania

Zasiłek chorobowy przysługuje za okres, gdy osoba ubezpieczona jest niezdolna do pracy z powodu choroby bądź niemożności wykonywania pracy z powodów wymienionych w odpowiednim akcie prawnym - czyli w Ustawie o świadczenia pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Jest jedno zastrzeżenie - okres ten nie może być dłuższy niż 182 dni, a w przypadku gruźlicy lub niezdolności do pracy w czasie ciąży - nie dłużej niż 270 dni.

Zasiłek chorobowy - wysokość świadczenia

Co do zasady wysokość zasiłku chorobowego wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, która ustalana jest w oparciu o wysokość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia lub przychody ubezpieczonego. W okresie hospitalizacji zasiłek chorobowy stanowi 70% podstawy.

Ważne!

Pracownik powyżej 50. roku życia otrzyma zasiłek o wartości 80% wymiaru podstawy za pobyt w szpitalu od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym.

 

Zasiłek chorobowy ma wysokość 100% podstawy wymiaru, gdy niezdolność lub niemożność wykonywania pracy przypada w trakcie ciąży lub powstała na skutek wypadku w drodze do albo z pracy bądź jest wynikiem poddania się koniecznym badaniom lekarskim przewidzianym dla dawców komórek, tkanek i narządów.