Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Zasiłek chorobowy - jak ustalić jego wysokość?

Każdy ubezpieczony, który ulegnie wypadkowi czy chorobie ma prawo ubiegać się o zasiłek chorobowy. Jednak zarówno wysokość świadczenia, jak i czas trwania wyznacza się indywidualnie, w zależności od stanu zdrowia oraz zdolności do wykonywania pracy przez ubezpieczonego.

Zasiłek chorobowy - jak długo?

Kwestia jest regulowana w Ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, która stanowi, że:

  • w przypadku choroby okres ten nie może przekraczać 182 dni,

  • w przypadku ciąży czy gruźlicy nie może przekraczać 270 dni.

Wysokość zasiłku chorobowego

Wysokość zasiłku chorobowego obliczana jest na podstawie prognozowanej przeciętnej pensji czy przychodów ubezpieczonego. 80% tejże podstawy - to standardowa wysokość zasiłku. W przypadku, kiedy ubezpieczony przebywa w szpitalu, zasiłek wynosi 70%. Wyjątek stanowią pracownicy powyżej 50 roku życia, którzy w szpitalu spędzą od 15 do 33 dni - ich zasiłek chorobowy stanowi wówczas 80% podstawy.

W przypadku, kiedy pracownik:

- zasiłek chorobowy wynosi 100% podstawy.