Poradnik Pracownika

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę

W ciągu roku mamy 13 dni świątecznych, które są ustawowo wolne od pracy. Niektóre z nich przypadają w weekendy. Czy w takim przypadku pracownikowi przysługuje dzień wolny za święto? Odpowiadamy poniżej.

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 129 Kodeksu pracy czas pracy w swoim podstawowym systemie nie może przekraczać ośmiu godzin na dobę i przeciętnie czterdziestu godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym czterech miesięcy.

Dzień wolny za święto

Na podstawie wyżej wskazanego artykułu pracownicy mogą odebrać dzień wolny, jeżeli święto wypada w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża bowiem wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Czy Kodeks pracy wskazuje dni wolne od pracy?

Terminy dni wolnych od pracy nie zostały określone w Kodeksie pracy. Wynikają one jedynie z przyjętego pięciodniowego rozkładu czasu pracy. Ich ustalenie, stosownie do art. 150 § 1 Kodeksu pracy, powinno nastąpić w rozkładzie czasu pracy w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy, wewnętrznym zarządzeniu lub w obwieszczeniu pracodawcy, czyli w sposób właściwy dla procedury ustalania tych aktów prawnych u danego pracodawcy.

Czy w 2016 r. można będzie odebrać dzień wolny za święto przypadające w sobotę?

Żadne z ustawowych dni wolnych w 2016 r. nie wypada w sobotę, zatem nie ma potrzeby odbierania dnia wolnego za święto.

Czy w 2017 r. można będzie odebrać dzień wolny za święto przypadające w sobotę?

Sytuacja inaczej wygląda w przypadku roku 2017. Tutaj pracownicy będą mieli jedno święto - Narodowe Święto Niepodległości, obchodzone 11 listopada. Zatem pracownikom z tego tytułu przysługuje inny dzień wolny od pracy.