Poradnik Pracownika

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę

W ciągu roku mamy 13 dni świątecznych, które są ustawowo wolne od pracy. Niektóre z nich przypadają w weekendy. Czy w takim przypadku pracownikowi przysługuje dzień wolny za święto? Odpowiadamy poniżej.

Podstawa prawna

Zasada, że za święto wypadające w sobotę należy się pracownikowi dzień wolny, wynika wprost z art. 130 § 2 Kodeksu pracy:
„każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”.

Jednak nie zawsze było to tak oczywiste. Po tym, jak uchylono nakaz oddawania wolnego dnia za święto wypadające w sobotę w 2011 roku, wprowadzając wolny dzień od pracy w święto Trzech Króli 6 stycznia, NSZZ Solidarność złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. W związku z tym dopiero wyrok Trybunału z 2 października 2012 r. przywrócił stan prawny sprzed 1 stycznia 2011 r. w zakresie rozliczania czasu pracy. Dzięki temu od 8 października 2012 za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża się wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Dzień wolny za święto

Na podstawie wyżej wskazanego artykułu pracownicy mogą odebrać dzień wolny, jeżeli święto wypada w dniu wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Za święta przypadające w dni rozkładowo wolne od pracy przysługuje inny dzień wolny.

Czy Kodeks pracy wskazuje dni wolne od pracy?

Terminy dni wolnych od pracy nie zostały określone w Kodeksie pracy. Wynikają one jedynie z przyjętego pięciodniowego rozkładu czasu pracy. Ich ustalenie stosownie do art. 150 § 1 Kodeksu pracy powinno nastąpić w rozkładzie czasu pracy w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy, wewnętrznym zarządzeniu lub w obwieszczeniu pracodawcy – czyli w sposób właściwy dla procedury ustalania tych aktów prawnych u danego pracodawcy.

Zwykle termin dnia wolnego dla pracowników w firmie wyznacza pracodawca. Ustalając tę datę, nie ma on obowiązku konsultować swojego wyboru z podwładnymi. Ponadto może on dzień wolny wyznaczyć dla każdego z pracowników w innym terminie. Jednak przyjęło się, że dobrą praktyką jest ustalanie dnia wolnego z załogą, a nawet poproszenie pracowników, aby wskazali dogodny im termin.

Dzień wolny za święto musi być udzielony do końca okresu rozliczeniowego. Nie ma konieczności, by następował on po święcie – równie dobrze może zostać wyznaczony na dzień je poprzedzający. Pracownicy odbierający dzień wolny za święto przypadające w sobotę nie muszą składać wniosków.

Kiedy wolne nie przysługuje?

Dzień wolny za święto nie przysługuje, gdy święto wypada w niedzielę, która jest dla pracownika dniem wolnym od pracy, jak i pracującym. Pracownicy, którzy w trakcie święta przebywali na zwolnieniu lekarskim lub urlopie macierzyńskim nie otrzymają dnia wolnego za święto. Jest to spowodowane tym, że zasiłki np. chorobowy i macierzyński, przysługują za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

W przypadku pracowników, dla których sobota jest normalnym dniem pracy, nie oddaje się dnia wolnego za świąteczną sobotę. Pracownicy ci po prostu nie przychodzą do pracy. Warto także pamiętać, że gdy np. w ramach tygodnia pracy środa jest dla pracowników normalnym dniem wolnym, a w ten dzień wypadnie święto, wówczas należy im wyznaczyć dzień wolny za święto do końca okresu rozliczeniowego.

Pracodawca w każdym miesiącu musi przeliczyć, czy pracownikowi zapewniono odpowiednią liczbę dni wolnych od pracy.

Czy w 2022 r. można będzie odebrać dzień wolny za święto przypadające w sobotę?

W 2022 roku w sobotę wypada jedynie jeden dzień świąteczny, a jest to 1 stycznia, czyli Nowy Rok. Z tego tytułu pracownikom przysługuje inny dzień wolny od pracy.

Czasami zdarza się tak, że święta wolne od pracy wypadają na weekend, który nie pracujemy. Jeśli przypadną one na sobotę, pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi dzień wolny za święto. Natomiast gdy święto jest wolne, wówczas pracownicy nie otrzymają z tego tytułu dnia wolnego.