Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Czy czytanie korespondencji służbowej przez pracodawcę jest dozwolone?

Mój szef nie ufa swoim pracownikom. Na każdym etapie ich kontroluje. Zastanawia mnie jak daleko może posunąć się w tej kontroli. Czy pracodawca może sobie pozwolić na czytanie korespondencji służbowej (e-maili) pracowników?

Gabriela, Radom

 

Czytanie korespondencji służbowej jest zabronione. W każdym przypadku. Jest jednak bardzo cienka granica między zasadą poufności i prawa do prywatności a prawem pracodawcy do kontrolowania pracowników. Oczywiście jeśli mówimy o kontrolowaniu korespondencji służbowej, bo tylko do takiej ma prawo pracodawca.

Komputer i poczta e-mail narzędziem i własnością pracodawcy

Zarówno komputer, jak i firmowa poczta e-mail są własnością pracodawcy. Narzędzia te są udostępnione pracownikowi w celu wykonywania obowiązków służbowych. Również poczta jest narzędziem służbowym, a mimo to często pracownicy wykorzystują ją w celach prywatnych bez zgody pracodawcy. Należy pamiętać, że wszelkie wiadomości wychodzące z poczty służbowej często podpisane przez pracownika, gdzie w stopce maila jest nazwa firmy i jej dane, traktowane są jako oficjalna korespondencja związana z działalnością firmy.

Czy zatem czytanie korespondencji służbowej pracownika jest dozwolone? Owszem, jednak w określony sposób. Pierwszym warunkiem jest poinformowanie pracowników o możliwości kontrolowania służbowej korespondencji. Taka informacja może być zawarta w umowie o pracę, regulaminie pracy lub układzie zbiorowym pracy, jeśli taki obowiązuje. Ponadto pracodawca nie może czytać treści maili, które oznaczone są jako prywatne. Jednak już z tego powodu, czyli wykorzystywania poczty służbowej w celach prywatnych, może wyciągnąć konsekwencje wobec pracownika, bez zaglądania w treść. Lecz jeśli dojdzie do przeczytania treści maila prywatnego - pracodawca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy korespondencji, a zdobytych w ten sposób informacji nie może w żaden sposób wykorzystać.

Czytanie korespondencji służbowej bez zgody pracownika - konsekwencje

Jeśli pracodawca nie spełni powyższych warunków i nie poinformuje pracowników o kontrolach zarówno sprzętu, jak i poczty e-mail, może narazić się na roszczenia od pracowników. Pracownicy mogą stwierdzić naruszenie dóbr osobistych. Na podstawie tego mogą domagać się zadośćuczynienia poprzez:

  • złożenie oświadczenia o odpowiedniej treści,

  • zadośćuczynienie pieniężne,

  • wpłatę na wskazany cel społeczny,

  • złożenie skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,

  • dochodzenie swoich roszczeń w drodze postępowaniu cywilnym.