Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Czy można zrezygnować ze stażu z urzędu pracy?

W pracy, podobnie jak w życiu, czasem mają miejsce nieprzewidziane sytuacje. Nawet jeśli ochoczo przystąpimy do wzięcia udziału w programie stażowym, mogą pojawić się okoliczności, które sprawią, że będziemy musieli zrezygnować z podjęcia angażu lub przerwać go w trakcie trwania. Urząd pracy, jako pośrednik w całym przedsięwzięciu, narzuca jednak pewne obowiązki formalne po stronie pracownika. W niektórych przypadkach należy liczyć się z konsekwencjami swojej decyzji. Dowiedz się zatem czy można zrezygnować ze stażu i jakie niesie to za sobą konsekwencje.

Czy można zrezygnować ze stażu?

Na to pytanie odpowiemy już na wstępie. Tak - rezygnacja ze stażu jest możliwa i zgodna z prawem. Należy jednak rozróżnić sposoby złożenia rezygnacji i konsekwencje wynikające z takiej decyzji. Istotne jest także to, która ze stron jest inicjatorem zaprzestania współpracy. W standardowym stosunku pracy występują dwie strony - pracodawca i pracownik. W przypadku stażu dochodzi jeszcze trzecia strona i jest nią urząd pracy. To za jego pośrednictwem odbywają się formalności związane z podjęciem stażu, jego przebiegiem oraz ewentualnym zakończeniem.

Rezygnacja stażysty

Założeniem programów stażowych jest aktywizacja i pomoc osobom bezrobotnym w wejściu na rynek pracy. Jeśli nastąpi sytuacja, że osoba zgłosi się do takiego programu i w oczekiwaniu na jego rozpoczęcie podejmie zatrudnienie lub założy własną działalność, to jak najbardziej może się z niego wycofać. Przesłanką do takiego przerwania może być także podjęcie nauki w trybie dziennym. Nieprzyjemną sytuacją jest ta, gdy przerwanie stażu nastąpi z winy pracownika (na przykład poprzez zaniedbania obowiązków). Wtedy należy liczyć się z konsekwencjami finansowymi (zwrot kosztów przystosowania do stanowiska pracy, badań lekarskich, szkoleń). Ponadto urząd może pozbawić taką osobę statusu bezrobotnego i tym samym odebrać prawo do świadczeń finansowych, które z tym statusem się wiążą. Okres wstrzymania przywilejów zależy od tego, który raz występuje rezygnacja ze stażu. Przy pierwszej rezygnacji będzie to 120 dni, przy drugiej 180, zaś przy trzeciej aż 270 dni.

Czasem dochodzi też do sytuacji, w której pracodawca nie spełnia oczekiwań stażysty, na przykład poprzez niestosowanie się do założonego programu. W takim przypadku stażysta nie ponosi konsekwencji związanych z zakończeniem współpracy i nie musi martwić się o to czy można zrezygnować za stażu.

Rezygnacja pracodawcy

Rezygnacja ze stażu może także nastąpić z inicjatywy pracodawcy. Wpływ na to mają bezpośrednie zawinienia stażysty, na przykład: notoryczne spóźnianie się, brak umiejętności i chęci realizacji programu stażowego czy naruszenie regulaminu zakładu pracy lub zasad BHP, które w nim panują. Samo dostanie się do programu stażowego nie gwarantuje utrzymania swojego stanowiska. Należy bowiem spełnić szereg obowiązków, które z takiej współpracy wynikają.

Przerwanie stażu od strony formalnej

Jeśli znamy już odpowiedź na pytanie czy można zrezygnować ze stażu, dobrze jest ustalić jak taki proces wygląda. Każde rozstanie pracownika z pracodawcą odbywa się na piśmie, niezależnie od strony, która inicjuje przerwanie stosunku pracy. W przypadku stażu wygląda to podobnie. Wypowiedzenie odbywa się poprzez wręczenie odpowiedniego wniosku. Rezygnacja ze stażu musi być jednak złożona w urzędzie pracy, który skierował stażystę do danego zakładu. Urząd pracy, na podstawie przedstawionych argumentów może rozwiązać stosunek pracy lub pozbawić bezrobotnego skorzystania z programu stażowego.