Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Ile wynoszą zarobki na stażu w 2024 roku?

Wiele osób słyszało o stażu, jako formie zarobku i nauki zawodu. Mało kto jednak wie, na jakich zasadach działa, jakie prawa i obowiązki ma stażysta. Z tego artykułu dowiesz się, podstawowych informacji na temat tego typu umowy oraz poznasz zarobki na stażu.

Czym jest staż?

Zacznijmy od tego, czym właściwie jest staż. Jest to forma nauki, przygotowania do zawodu w miejscu pracy. Polega na zdobywaniu doświadczenia przez osobę bezrobotną, aby w przyszłości mogła wykonywać dany zawód, również w miejscu, w którym odbywa staż. Osoba bezrobotna jest kierowana na staż po wcześniejszym zarejestrowaniu się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Tam dostaje skierowanie, możliwość odbycia stażu. Po przyjęciu propozycji odbywania stażu, stażysta nie może bez powodu z niego zrezygnować. Aby wcześniej przerwać staż, osoba bezrobotna musi znaleźć sobie inną pracę zarobkową lub udokumentować, że nie może pracować w miejscu, w którym staż miałby się odbywać. Jeśli stażysta zrezygnuje ze stażu traci on status osoby bezrobotnej. W zależności od tego, który raz dana osoba przerwała staż jest to:

  • za pierwszą rezygnację – urząd pracy pozbawia statusu bezrobotnego na 120 dni,
  • druga rezygnacja – pozbawia statusu na 180 dni,
  • trzecia rezygnacja – pozbawia statusu na 270 dni.

Staż może trwać maksymalnie 12 miesięcy. Jednocześnie trzeba zauważyć, że po trzydziestym roku życia długość stażu nie może przekraczać 6 miesięcy.

Zarobki na stażu w 2024 roku?

Niewiele osób wie, iż podczas odbywania stażu nie dostajemy wynagrodzenia jak podczas umowy o pracę. Nazywa się to stypendium stażowym. Stypendium stażowe wynosi 120% zasiłku dla bezrobotnych. Od 1 czerwca 2023 roku zasiłek dla bezrobotnych wynosi 1 491,90 zł, 120% tej kwoty to zaś 1 790,28 zł.

Waloryzacja zasiłków dla bezrobotnych odbędzie się w czerwcu 2024 roku. Natomiast przyjmując prognozy inflacyjne Narodowego Banku Polskiego, można oczekiwać, że zasiłek podstawowy osiągnie poziom około 1 669,44 zł, co oznacza że stypendium stażowe będzie wynosić 2 003,33 zł.

Zwolnienie lekarskie na stażu

Stażysta ma prawo do zwolnienia lekarskiego tak samo, jak zwykły pracownik zatrudniony na umowę o pracę. Różnica polega na tym, że w tym przypadku za zwolnienie płaci nie ZUS, ale urząd pracy, który skierował go na staż. W czasie zwolnienia stażysta dostaje pełne stypendium stażowe, a nie tylko 80% wynagrodzenia jak w przypadku umowy o pracę. Należy jednak pamiętać, że długotrwała niezdolność do pracy tj. dłużej niż 89 dni skutkuje utraceniem statusu bezrobotnego. Jednocześnie skutkuje to przerwaniem stażu.

Staż pracy a ciąża

Jeżeli kobieta w trakcie stażu zajdzie w ciążę, to ma dwie możliwości. Jeśli stan jej zdrowia pozwala na kontynuowanie stażu, to może ona dalej w dalszym ciągu zdobywać doświadczenie w pracy. W tym czasie pracodawca i urząd pracy nie mogą przerwać stażu ze względu na ciążę stażystki. Kiedy ciężarna odejdzie na zwolnienie lekarskie, wtedy urząd pracy wypłaca kobiecie 100% wartość stypendium stażowego, do końca trwania stażu. Jednak kiedy kobieta odejdzie na zwolnienie na początku stażu, a jej zwolnienie lekarskie przekracza 89 dni, wtedy (tak samo, jak w przypadku zwolnienia lekarskiego) staż zostaje przerwany. Nie powoduje to jednak wykreśleniem z listy osób bezrobotnych, ponieważ niezdolność do pracy spowodowana ciążą nie skutkuje wyrejestrowaniem z urzędu pracy. 

Urlop w trakcie stażu

Stażysta ma prawo do urlopu. Za każde przepracowane 30 dni przysługuje mu 2 dni urlopu. Pierwszy urlop stażysta może wykorzystać dopiero po 30 dniach od rozpoczęcia stażu. W te 30 dni wliczone są również dni wolne od pracy oraz święta. Nie wlicza się w to natomiast dni, w których stażysta był na zwolnieniu lekarskim.