Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Wynagrodzenie minimalne w 2024 roku

Kodeks pracy gwarantuje wszystkim osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę płacę minimalną. Oznacza to, że jeśli pracownik jest zatrudniony na pełny etat, to nie może zarabiać mniej, niż wskazują na to przepisy. Kwotę minimalnego wynagrodzenia co roku proponuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zobacz ile wynosi wynagrodzenie minimalne w 2024 roku!

Wynagrodzenie minimalne w 2024 r.

Kwota wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku jest ogłaszana w rozporządzeniu Ministra Finansów. W uchwalonym rozporządzeniu rady ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. wskazano, że minimalna pensja od 1 stycznia 2024 r. płaca minimalna wzrośnie do 4 242 zł, a od 1 lipca przyszłego roku – do 4 300 zł.

W związku z tym, że wynagrodzenie minimalne w 2024 roku wyniesie 4 242 zł brutto, przy zastosowaniu standardowych kosztów uzyskania przychodów (250 zł) oraz ulgi podatkowej, pracownik będzie otrzymywał 3 221,98 zł netto („na rękę”).

Stawka minimalna na umowie zlecenie

To samo rozporządzenie określa również wysokość minimalnej stawki godzinowej. Od 1 stycznia 2024 r. będzie wynosić 27,70 zł, a od 1 lipca – 28,10 zł. Przypomnijmy, że od 2017 roku w Polsce obowiązuje minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenie czy umowie o świadczenie usług. W związku z tym, podpisując jedną z tych umów, zleceniodawca musi zapewnić wynagrodzenie, które w przeliczeniu na jedną godzinę pracy nie może być niższe niż określone przez rząd.

Na co wpływa wysokość wynagrodzenia minimalnego?

Warto wiedzieć, że wysokość wynagrodzenia minimalnego wpływa również na inne świadczenia, które wypłaca pracodawca. Oprócz tego, że od wysokości płacy minimalnej naliczane są składki dla przedsiębiorców w okresie preferencji, to również od niego zależy:

  • dodatek za pracę w nocy,
  • wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój,
  • odprawa z tytułu zwolnień grupowych,
  • minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego,
  • odszkodowanie za mobbing w pracy.

Zarówno osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę jak i umowy zlecenie mają zapewnioną ustawowo minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę. Każdy pracodawca powinien pamiętać o ich przestrzeganiu.