Poradnik Pracownika

Wynagrodzenie minimalne w 2019 roku

Kodeks pracy gwarantuje wszystkim osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę płacę minimalną. Oznacza to, że jeśli pracownik jest zatrudniony na pełny etat, to nie może zarabiać mniej, niż wskazują na to przepisy. Kwotę minimalnego wynagrodzenia co roku proponuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wiemy już, ile wyniesie wynagrodzenie minimalne w 2019 roku!

Wynagrodzenie minimalne w 2019 r.

Kwota wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku jest ogłaszana w rozporządzeniu Ministra Finansów. Zaprezentowane rozporządzenie rady ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. wskazuje, że minimalna pensja w 2019 roku będzie wynosiła 2250 zł brutto. Tym samym Ministerstwo Finansów przychyliło się do propozycji Ministra Pracy, który rekomendował takie właśnie wynagrodzenie minimalne.

W związku z tym, że wynagrodzenie minimalne w 2019 roku będzie wynosiło 2250 zł brutto, przy zastosowaniu standardowych kosztów uzyskania przychodów  (111,25 zł) oraz ulgi podatkowej, pracownik będzie otrzymywał 1633,78 zł netto („na rękę”).

Stawka minimalna na umowie zlecenie

To samo rozporządzenie określa również wysokość minimalnej stawki godzinowej. Obecnie wynosi ona 13,70 zł brutto. Natomiast od 1 stycznia 2019 roku ma ona wynosić 14,70 zł. Przypomnijmy, że od 2017 roku w Polsce obowiązuje minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenie czy umowie o świadczenie usług. W związku z tym, podpisując jedną z tych umów, zleceniodawca musi zapewnić wynagrodzenie, które w przeliczeniu na jedną godzinę pracy nie może być niższe niż określone przez rząd.

Na co wpływa wysokość wynagrodzenia minimalnego?

Warto wiedzieć, że wysokość wynagrodzenia minimalnego wpływa również na inne świadczenia, które wypłaca pracodawca. Oprócz tego, że od wysokości płacy minimalnej naliczane są składki dla przedsiębiorców w okresie preferencji, to również od niego zależy:

  • dodatek za pracę w nocy,

  • wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój,

  • odprawa z tytułu zwolnień grupowych,

  • minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego,

  • odszkodowanie za mobbing w pracy.