Poradnik Pracownika

Oświadczenia pracownika w 2022 roku

Zmiany, jakie weszły w życie od 1 stycznia 2022 roku, znacznie wpłynęły na kwestię naliczania wynagrodzeń. Pracownik powinien pamiętać, aby przed najlepiej pierwszą wypłatą w 2022 roku złożyć w swoim zakładzie pracy odpowiednie dokumenty. Są one niezbędne na cele prawidłowego wyliczenia pensji na nowych zasadach. Jakie oświadczenia pracownika są istotne w kontekście przepisów wprowadzonych Nowym Ładem? Dowiedz się!

Zmiany w rozliczaniu podatku za pracowników

Od 1 stycznia 2022 roku w dużym stopniu zmieniły się przepisy podatkowe, obejmując również kwestie związane z naliczaniem zaliczek na PIT za pracowników. Wśród zmian, jakie wprowadziły nowe przepisy, wymienić należy: 

 • podwyższenie kwoty pierwszego progu podatkowego – z 85 528 zł do 120 000 zł;
 • podwyższenie kwoty wolnej od podatku z 8000 zł do 30 000 zł, przez co zwiększyła się kwota zmniejszająca podatek z 43,76 zł do 425 zł;
 • brak możliwości odliczenia części składki zdrowotnej od podatku;
 • ulga dla klasy średniej dla pracowników osiągających miesięcznie przychód brutto w wysokości 5701 zł do 11 141 zł (rocznie 68 412 zł do 133 692 zł);
 • zwolnienie z podatku dla rodziców co najmniej czwórki dzieci;
 • zwolnienie z podatku dla osób, które ukończyły wiek emerytalny, a które nie pobierają emerytury, tylko kontynuują pracę. 

Od 1 lipca ma wejść kolejna nowelizacja przepisów, w której m.in. zostanie wycofana ulga dla klasy średniej, zmniejszy się stawka procentowa podatku z 17% do 12% a co za tym idzie również obniży się kwota zmniejszająca podatek.

Oświadczenia pracownika w 2022 roku – co złożyć u pracodawcy?

Złożenie odpowiednich dokumentów w zakładzie pracy od stycznia 2022 roku jest istotne, ale dotyczy tylko niektórych grup pracowników. Wspomniane poniżej oświadczenia pracownika powinny trafić do pracodawcy najlepiej przed pierwszą wypłatą w danym roku, jednak możliwe jest też złożenie ich w trakcie roku.

Oświadczenia pracownika w 2022 roku - pobierz darmowe wzory!

Do pobrania:

pdf
PIT-2.pdf wzór do ręcznego wypełnienia
docx
Ulga dla rodzin POLSKI ŁAD.docx wzór do ręcznego wypełnienia
docx
Ulga dla klasy średniej POLSKI ŁAD.docx wzór do ręcznego wypełnienia
docx
Ulga dla emerytów POLSKI ŁAD.docx wzór do ręcznego wypełnienia

Złożenie PIT-2

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę mają co do zasady prawo do stosowania kwoty zmniejszającej podatek. Od nowego roku przysługuje ona w wysokości 425 zł. Aby uwzględniać tę ulgę, pracownik powinien złożyć u pracodawcy PIT-2 – jeżeli zrobił to wcześniej, to nie należy składać tego dokumentu ponownie.

Jednakże należy zwrócić uwagę, kiedy taki dokument przekazuje się pracodawcy i co pracownik w nim oświadcza. Zgodnie z treścią składa go w zakładzie pracy osoba, która: 

 • nie pobiera emerytury, 
 • nie pobiera renty, 
 • nie prowadzi działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych. 

Dotyczy to też pracowników zatrudnionych w dwóch zakładach pracy – wtedy ten wniosek może złożyć wyłącznie w jednym z nich. Złożenie PIT-2 uprawnia pracodawcę do pomniejszenia  podatku o kwotę 425 zł. Podwójne zastosowanie ulgi może spowodować konieczność dopłaty podatku w wysokości nawet 5100 zł, co zostanie ujawnione dopiero w zeznaniu rocznym.

Od 1 lipca 2022 roku kwota ulgi podatkowej będzie wynosiła 300 zł. Pracownik będzie mógł złożyć formularz PIT-2 maksymalnie u trzech płatników, dzieląc tę kwotę pomiędzy nich proporcjonalnie.

Zgodnie z przepisami, aby pracodawca mógł pomniejszać zaliczkę na podatek o podaną wyżej kwotę, pracownik powinien złożyć PIT-2:

 • przed otrzymaniem pierwszej wypłaty – w przypadku nowo zatrudnionych pracowników,
 • przed pierwszym przelewem w nowym roku podatkowym – pozostali pracownicy (art. 32 ust. 3 ustawy o PIT).

Wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej

Nowością, jaka pojawiła się podczas naliczania wynagrodzeń, jest tzw. ulga dla klasy średniej. Jest to przywilej przysługujący pracownikom osiągającym dochody miesięczne w wysokości od 5701 zł do 11 141 zł. Ulga ta będzie przysługiwała bez konieczności składania przez pracownika jakichkolwiek wniosków. Warto jednak uświadomić pracownikom, że korzystanie z niej nie zawsze jest korzystne. Dotyczy to szczególnie przypadków, kiedy wynagrodzenie ulega sporym wahaniom lub gdy pracownik osiąga inne dochody opodatkowane na zasadach ogólnych (np. pracuje na podstawie umowy o pracę w innej firmie lub prowadzi własną działalność, gdzie podatek rozlicza według skali).

Jeśli pracownik spodziewa się, że jego dochody roczne nie będą mieściły się w przedziale 68 412 zł do 133 692 zł (będą niższe lub wyższe), może złożyć wniosek o niestosowanie ulgi. Jest to o tyle bezpieczne rozwiązanie, że ewentualny nadpłacony podatek można odzyskać w zeznaniu rocznym.

Szczegółowe informacje na temat tego, kiedy warto złożyć ten wniosek, można znaleźć w artykule: Wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej – darmowy wzór do pobrania!

Co ważne, wniosek o niestosowanie ulgi można złożyć w dowolnym momencie. Ta sama zasada dotyczy wycofania takiej dyspozycji.

Przykład 1. 

Pracownik otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w stałej wysokości 5000 zł. Co kwartał pracodawca przyznaje mu również premię w wysokości 2000 zł. Oznacza to, że przychód pracownika w miesiącu wypłaty premii wynosi 7000 zł i mieści się on w przedziale właściwym dla zastosowania ulgi. Pracownik powinien rozważyć, aby złożyć wniosek o niestosowanie ulgi, jego roczny przychód wyniesie bowiem 68 000 zł i jest on niższy od dolnej granicy przedziału. Niezłożenie wniosku spowoduje, że będzie on musiał dopłacić podatek, który został nienależnie pomniejszony.

Od 1 lipca 2022 roku ulga dla klasy średniej zostanie wycofana. W zamian za nią zostanie obniżona stopa procentowa pierwszego progu podatkowego do 12%.

Wniosek o nieprzedłużanie terminu poboru zaliczki na podatek

W związku z ogólnym niezadowoleniem po wdrożeniu przepisów podatkowych rządzący postanowili wdrożyć kolejną poprawkę, dzięki której pracownicy otrzymywaliby wyższe pensje. Jednakże korzystanie z tego rozwiązania może okazać się bardzo bolesne dla pracownika przy rozliczaniu zeznania rocznego, bowiem jest wysokie prawdopodobieństwo konieczności dokonania dopłaty podatku. W związku z tym warto złożyć wniosek o nieprzedłużanie terminu poboru podatku u swojego pracodawcy.

Od 1 lipca 2022 roku przepisy dotyczące przedłużania terminu poboru zaliczek zostaną uchylone.

Zwolnienie z podatku dla pracujących emerytów i rodziców co najmniej 4 dzieci

Nowy Ład  wprowadził przywileje dla dwóch grup pracowników, którzy mogą korzystać ze zwolnienia z PIT przychodów do wysokości 85 528 zł w ciągu roku. Ulga ta przeznaczona jest dla:

 • rodziców wychowujących co najmniej czwórkę dzieci i 
 • osób, które ukończyły wiek emerytalny, ale nie zdecydowały się na pobieranie emerytury, tylko w dalszym ciągu są aktywne zawodowo.

Tu zwolnienie nie przysługuje automatycznie, konieczne jest złożenie przez przez pracownika spełniającego powyższe warunki wniosków o chęć skorzystania z tego przywileju. Oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej. 

Po przekroczeniu przychodu zwolnionego podatek naliczany jest na zasadach ogólnych. Co ważne, kiedy już będzie pobierany, to i tak możliwe jest również skorzystanie z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 000 zł. 

Ważne, aby wspomniane wnioski i oświadczenia pracownika trafiły do pracodawcy w odpowiednim terminie. W przypadku wniosku dotyczącego ulgi dla klasy średniej można go dowolnie składać i wycofywać w trakcie roku, oświadczenie PIT-2 należy złożyć na początku roku i co do zasady nie ma możliwości dokonywania zmian w tym zakresie w trakcie roku. Każdy pracownik musi oszacować swój przychód roczny zanim skorzysta z ulg, aby w rozliczeniu rocznym nie okazało się, że jest duża niedopłata.