Poradnik Pracownika

Praca na etat i działalność gospodarcza a PIT-2

Obecnie jestem zatrudniony na etacie w jednej firmie. Z początkiem października rozpocząłem prowadzenie własnej jednoosobowej działalności gospodarczej.  Czy  w takim wypadku powinienem poinformować pracodawcę o tym fakcie? Co w takim wypadku z deklaracją PIT-2?

Patryk, Legionów

Praca na etat i działalność gospodarcza

Co do zasady pracownik nie ma obowiązku informowania pracodawcy o rozpoczęciu lub wykonywaniu działalności gospodarczej.

Chyba, że między pracownikiem i pracodawcą istnieje umowa o zakazie konkurencji lub pracodawca zobowiązał pracownika przy zawieraniu umowy o pracę do zadeklarowania braku innego zatrudnienia lub braku prowadzonej przez pracownika działalności gospodarczej, a pracownik taką deklarację złożył. Przykładowo urzędnicy administracji państwowej i samorządowej muszą uzyskać uprzednią zgodę od pracodawcy.

Wycofanie PIT-2

Pracodawca jako płatnik obliczając zaliczkę na podatek dochodowy od wypłacanego pracownikowi wynagrodzenia ze stosunku pracy, obniża tę zaliczkę o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej. Ulgę tę uwzględnia jedynie pracownikowi, który złożył mu oświadczenie na formularzu PIT-2. Zakład pracy stosuje ją tak długo, dopóki pracownik nie poinformuje go o zmianie stanu faktycznego wynikającego ze złożonego PIT-2, w tym m.in. o osiąganiu dochodów z działalności gospodarczej.

Pracownik, który złożył PIT-2 musi go wycofać wraz z założeniem firmy. Jest to formularz mówiący m.in. o tym, że podatnik nie osiąga innych dochodów (oprócz etatu), od których trzeba odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy. Oznacza to, że działalność gospodarcza ma pod tym względem niejako pierwszeństwo i ten fakt wynika z przepisów. Jednak wycofując PIT-2 nie trzeba powiadamiać o tym, jaki jest powód tej decyzji. Wraz z założeniem firmy trzeba powiadomić pracodawcę, że rozlicza się kwotę wolną we własnym zakresie.

Obowiązek zawiadomienia pracodawcy o osiąganiu dochodów z działalności gospodarczej nie dotyczy jednak wszystkich pracowników decydujących się na otwarcie własnej firmy. Dotyczy on tylko tych, którzy jako formę opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej wybrali opłacanie podatku na zasadach ogólnych według skali podatkowej.