Poradnik Pracownika

Wynagrodzenie za czas przestoju w pracy - w jakiej wysokości?

W okresie wakacyjnym nasza firma będzie zamknięta, gdyż nie mamy wystarczająco dużo zamówień. Nie wypisujemy wniosków o urlop wypoczynkowy. Czy skoro przerwa w pracy ma miejsce z powodów niezależnych od pracowników, należy się nam wynagrodzenie za czas przestoju?

Maryla, Bochnia

 

Przepisy prawa pracy mówią, że wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Jednak w szczególnych przypadkach pracownik zachowuje do niego prawo również wtedy, kiedy nie wykonuje swoich obowiązków służbowych.

Wynagrodzenie za czas przestoju

Zgodnie z art. 81 Kodeksu pracy jeżeli z przyczyn leżących po stronie pracodawcy zatrudniony nie może wykonywać pracy, przysługuje mu wynagrodzenie za czas przestoju. Jego wysokość powinna wynikać z osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną. W przypadku, gdy takiego składnika nie wyodrębniono przy określaniu warunków umowy, przysługuje 60% pensji, którą liczy się jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego. Ustalając wysokość wynagrodzenia za przestój, nie bierzemy pod uwagę składników zmiennych wynagrodzenia, nawet jeśli zostały wypłacone w miesiącach poprzedzających przestój.

Ważne!

Wynagrodzenie za czas przestoju nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia pracę.

 

Należy pamiętać, że pracodawca może powierzyć pracownikowi na czas przestoju inną pracę, za której wykonanie przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania (jeśli nie zostało ustalone, to 60%, ale nie mniej niż minimalne wynagrodzenie).