Poradnik Pracownika

Czy pracownik powinien otrzymać pasek wynagrodzeń?

W poprzedniej firmie co miesiąc otrzymywałam pasek wynagrodzeń. Od kilku miesięcy pracuję w nowym miejscu, w którym już go nie otrzymuję. Czy pracodawca powinien co miesiąc dawać taki dokument? 

Gabriela, Olesna

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy pracodawca nie ma obowiązku wydawania pracownikom miesięcznych pasków wynagrodzeń. Jednak w przepisach zakładowych np. w regulaminie pracy czy regulaminie wynagradzania może on przewidzieć taką możliwość. Pasek wynagrodzeń może być w różny sposób przekazywany pracownikom, w tym możliwa jest z forma elektroniczna.

Warto jednak pamiętać że zgodnie z art. 85 § 5 Kodeksu pracy na żądanie pracownika pracodawca ma obowiązek udostępnienia wglądu do dokumentów, na podstawie których zostało obliczone jego wynagrodzenie. Wśród nich powinny znaleźć się:

  • regulaminy, m.in. pracy, wynagradzania, premiowania lub układ zbiorowy pracy;
  • imienna lista wypłacanego wynagrodzenia i innych świadczeń (z wyodrębnieniem elementów wynagrodzenia oraz potrąceń);
  • karta ewidencji czasu pracy wraz z wnioskami o udzielenie czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych;
  • listę obecności.

Podsumowując, pracodawca nie ma obowiązku wydania pasków wynagrodzeń, gdy w przepisach wewnątrzzakładowych nie wprowadził takiej możliwości. Jednak na żądanie pracownika ma on obowiązek udostępnienia pracownikowi dokumentów, na których podstawie obliczono jego wynagrodzenie.