Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Kiedy pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za urlop?

Na moje wynagrodzenie składają się 3 składniki: wynagrodzenie zasadnicze, premia uznaniowa oraz dodatek za dyżur. W miesiącach urlopowych pracodawca nie zmniejsza dodatku za dyżur, a wysokość premii zależy od wykonania założeń zaplanowanych na dany miesiąc. Zawsze do pensji miałam doliczane dodatkowe wynagrodzenie za urlop, jednak od tego miesiąca pracodawca zaprzestał jego naliczania. Czy postępuje on zgodnie z przepisami?

Katarzyna, Radom

Dodatkowe wynagrodzenie za urlop

Według przepisów prawa pracy za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Poprzez dodatkowe wynagrodzenie za urlop pracownik zapewne rozumie wynagrodzenie wyliczone ze składników zmiennych.  Oczywiście zatrudnionemu może przysługiwać taki dodatek obliczony na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy.

Pracodawca wypłaca dodatkowe wynagrodzenie za urlop w sytuacji, gdy którykolwiek ze zmiennych składników wynagrodzenia  jest pomniejszany za czas wypoczynku. Powoduje to bowiem możliwość jego utraty lub chociażby pomniejszenia. Jeżeli żaden ze składników wypłaty nie jest pomniejszany za czas przebywania pracownika na urlopie, wówczas dodatek nie przysługuje. Jest tak, ponieważ pracownik w miesiącu przebywania na urlopie może otrzymać każdy ze składników w pełnej wysokości bez względu na liczbę dni przepracowanych w miesiącu. 

Jak wyliczane jest dodatkowe wynagrodzenie za urlop?

Jeżeli wynagrodzenie składa się ze składników zmiennych, należy wyliczyć podstawę jego wymiaru. Zmienne składniki wynagrodzenia: 

  • przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, uwzględnia się w podstawie urlopowej w przeciętnej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. 
  • gdy występują znaczne wahania wysokości zmiennych składników wynagrodzenia, wówczas powinny zostać uwzględnione w średniej kwocie wypłaconej w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop.

W przypadku dodatkowego wynagrodzenia za urlop istotna jest data wypłaty wynagrodzenia. Gdy wypłacane jest do końca miesiąca, wówczas do obliczeń należy przyjąć wynagrodzenie z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc wykorzystywania urlopu. Natomiast gdy wypłata następuje w terminie do dziesiątego dnia miesiąca następnego, wówczas podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego ze zmiennych elementów płacy też powinno stanowić wypłacone wynagrodzenie z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Jednak nie będą to wynagrodzenia za te same miesiące, jak w przypadku, gdyby pensja wypłacana była na koniec danego miesiąca.

Podsumowując za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, takie jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Jeżeli pracownik otrzymuje składniki zmienne wynagrodzenia wówczas wypłacone zostanie także wynagrodzenie urlopowe.

Strzałka