Poradnik Pracownika

Kiedy pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za urlop?

Na moje wynagrodzenie składają się 3 składniki: wynagrodzenie zasadnicze, premia uznaniowa oraz dodatek za dyżur. W miesiącach urlopowych pracodawca nie zmniejsza dodatku za dyżur, a wysokość premii zależy od wykonania założeń zaplanowanych na dany miesiąc. Zawsze do pensji miałam doliczane dodatkowe wynagrodzenie za urlop, jednak od tego miesiąca pracodawca zaprzestał jego naliczania. Czy postępuje on zgodnie z przepisami?

Katarzyna, Radom

Według przepisów prawa pracy za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Poprzez dodatkowe wynagrodzenie za urlop pracownik zapewne rozumie wynagrodzenie wyliczone ze składników zmiennych.  Oczywiście zatrudnionemu może przysługiwać taki dodatek obliczony na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy.

Pracodawca wypłaca dodatkowe wynagrodzenie za urlop w sytuacji, gdy którykolwiek ze zmiennych składników wynagrodzenia  jest pomniejszany za czas wypoczynku. Powoduje to bowiem możliwość jego utraty lub chociażby pomniejszenia. Jeżeli żaden ze składników wypłaty nie jest pomniejszany za czas przebywania pracownika na urlopie, wówczas dodatek nie przysługuje. Jest tak, ponieważ pracownik w miesiącu przebywania na urlopie może otrzymać każdy ze składników w pełnej wysokości bez względu na liczbę dni przepracowanych w miesiącu.