Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Wynagrodzenie wypłacane w obcej walucie - czy to możliwe?

Pracuję w firmie, która ma jedynie zagranicznych kontrahentów. W związku z tym prowadzi prawie wyłącznie transakcje w obcej walucie - euro. Ostatnio pracodawca oświadczył mi, że wynagrodzenia również będą wypłacane w euro. Czy prawo na to pozwala? Czy wynagrodzenie wypłacane w obcej walucie jest możliwe? Czy mogę mu odmówić?

Jerzy, Toruń

 

Warunki i zasady wypłacania wynagrodzenia za pracę bardzo szczegółowo opisują przepisy Kodeksu pracy. Jednak ta sama ustawa w art. 300 wskazuje, że nieuregulowane kwestie w Kodeksie pracy należy rozstrzygać, posiłkując się się Kodeksem cywilnym.

Wynagrodzenie wypłacane w obcej walucie

Kodeks pracy dopuszcza możliwość rozliczania się w obcej walucie. Jednak, aby rozliczenia odbywały się w sposób zgodny z przepisami, muszą zostać spełnione trzy podstawowe warunki:

1. Tylko za zgodą pracownika

Pracodawca nie może jednostronną decyzją zacząć wypłacać wynagrodzenia w obcej walucie. Takie rozwiązanie jest możliwe jedynie za zgodą pracownika, czyli za porozumieniem obu stron umowy. Pracownik ma pełne prawo odmówić pracodawcy otrzymywania wynagrodzenia w walucie innej niż ta, która obowiązuje w kraju, w którym wykonywana jest praca.

2. Po przeliczeniu po kursie NBP

W celu prawidłowego wyliczenia wynagrodzenia, które należy wypłacić pracownikowi w obcej walucie, należy bezwzględnie przeliczyć je po kursie NBP z dnia wymagalności roszczenia. W przypadku przelewu bierze się pod uwagę stawkę z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego obciążenie rachunku bankowego pracodawcy. Kwotę wynagrodzenia w obcej walucie brutto należy przeliczyć na złotówki, dokonać odpowiednich potrąceń (na podatek dochodowy i składki ZUS - według standardowych zasad naliczania list płac). Po ustaleniu kwoty netto w złotówkach ponownie należy dokonać przeliczenia na walutę obcą - wynik będzie stanowił kwotę netto, którą pracodawca powinien wypłacić pracownikowi w obcej walucie.

3. Wyrównanie do kwoty minimalnego wynagrodzenia

Jeśli po przeliczeniu kwoty w obcej walucie, po kursie NBP na złotówki okaże się, że kwota wynagrodzenia jest niższa niż aktualnie obowiązująca minimalna krajowa, pracodawca jest zobowiązany wyrównać wynagrodzenie do wysokości płacy minimalnej. Dopiero od tej kwoty należy dokonać wyliczeń do kwoty netto i dopiero tę sumę można ponownie przeliczyć na walutę obcą.