Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Praca i zarobki intendenta w przedszkolu

Intendent w przedszkolu jest pracownikiem działu gospodarczego, który odpowiada za żywienie dzieci. Jakie wykształcenie powinien mieć intendent oraz jakie są zarobki intendenta w przedszkolu? W artykule wyjaśniamy kim jest intendent i jaki ma zakres odpowiedzialności. 

Kim jest intendent?

Intendent jest osobą, która pracuje w szkołach, przedszkolach i żłobkach i która odpowiada za szeroko pojęte żywienie dzieci. Do obowiązków intendenta należą także zakupy, przygotowanie jadłospisów dla dzieci oraz sporządzanie dokumentacji sanitarnej. W zależności od placówki liczba i zakres obowiązków mogą znacznie się różnić. W niektórych przedszkolach osoba ta ma więcej obowiązków związanych stricte z żywieniem, w niektórych zaś ma więcej obowiązków rozliczeniowych i zaopatrzeniowych, przez co jest bardziej utożsamiana z pracownikiem gospodarczym aniżeli z dietetykiem.

Intendent w przedszkolu – kto może zostać?

Aby zostać intendentem w przedszkolu, nie jest konieczne wykształcenie wyższe, preferowane jest wykształcenie średnie. Dobrze widziane jest również wykształcenie o profilu gastronomicznym lub ekonomicznym. Jako że intendent w przedszkolu ma dość szeroki zakres zadań, to pracodawcy szukają osób z doświadczeniem w kuchni oraz w biurze; najoptymalniej jest, kiedy przyszły pracownik posiada doświadczenie w jednej i drugiej materii. Idealny pracownik powinien też znać podstawy zarządzania pieniędzmi oraz posiadać wysoko rozwinięte zdolności miękkie, takie jak komunikatywność, empatia, odpowiedzialność, a także cechować się dobrą organizacją pracy własnej i punktualnością.

Jakie są wymagania na stanowisku?

Przeglądając oferty pracy na portalach internetowych, można wyodrębnić kilka stałych wymagań i zadań, jakie stawiają pracodawcy dla przyszłych pracowników na stanowisku intendenta. Są to np.:

 • układanie jadłospisu;
 • zainteresowania w kierunku dietetycznym i kulinarnym;
 • umiejętność skutecznego zarządzania zaopatrzeniem;
 • znajomości regulaminów obowiązujących w przedszkolu;
 • kontrolowanie warunków sanitarnych;
 • szybkość w podejmowaniu decyzji i działań logistycznych;
 • zaopatrywanie stołówki szkolnej w artykuły spożywcze, prowadzenie dokumentacji;
 • planowanie wydatków i zakupów, naliczanie opłat.

Jak widać, osoba piastująca to stanowisko powinna posiadać cały wachlarz umiejętności: od wiedzy dietetycznej poprzez wiedzę z zakresu rozliczeń aż po wysoko rozwinięte zdolności komunikacji. Intendent podlega bezpośrednio pod dyrektora placówki – współpracuje jednak ze wszystkimi działami, czyli z nauczycielami, pracownikami gospodarczymi i księgowością. Dodatkowo intendenta obowiązuje tajemnica skarbowa, powinien on także chronić poufne dane, szczególnie jeśli w zakresie jego zadań znajdują się te dotyczące pism i prowadzenia spraw biurowych czy kancelaryjnych.

Zarobki intendenta w przedszkolu

Choć praca intendenta wydaje się odpowiedzialna i zatrudniony na tym stanowisku człowiek powinien posiadać wiele umiejętności, to płaca w tym zawodzie nie jest wysoka. Zgodnie z danymi z portalu wynagrodzenia.pl średni zarobek intendenta wynosi około 3 790 zł brutto. Około 25% osób zarabia nieco więcej, bo średnio 4 240 zł brutto i więcej. Zgodnie ze statystykami około 25% zarabia mniej niż 3 410  zł brutto. Należy przypomnieć, że wynagrodzenie minimalne wynosi 3 490 zł brutto w okresie od stycznia do czerwca 2023 roku, a od lipca do grudnia jest to 3 600zł brutto.

Sprawdź zarobki i wylicz pensje netto w kalkulatorze płacowym kalkulatorze płacowym

Intendent a kompetencje miękkie

Jak już wcześniej wspomniano, praca intendenta wymaga wielu umiejętności merytorycznych, bowiem zakres jego obowiązków jest niezwykle szeroki. Na tym jednak nie koniec: praca intendenta to przede wszystkim praca z ludźmi, kompetencje miękkie są tu kluczowe. Pracodawcy stawiają więc na:

 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne;
 • determinację w dążeniu do celu;
 • proaktywne podejście i otwartość na nowe rozwiązania;
 • samodzielność i dobrą organizację pracy własnej;
 • przyjazne usposobienie oraz łatwość nawiązywania kontaktów;
 • wysoką kulturę osobistą;
 • przedsiębiorczość, zorientowanie na sukces;
 • dyspozycyjność.

Intendent – zawód i czynniki szkodliwe

Intendent to nazwa zawodu, natomiast osoba wykonująca tę pracę bywa zwyczajowo określana jako:

 • aprowizator;
 • kierownik stołówki;
 • kwatermistrz;
 • ochmistrz;
 • zaopatrzeniowiec;
 • żywieniowiec.

Warto nadmienić, że intendent jest narażony w swojej pracy na wiele czynników szkodliwych, np. przeciążenie wzroku, przeziębienia (przebywanie w chłodni i magazynach żywności w nieodpowiednim ubraniu i związane z tym zmiany temperatur), zagrożenia mechaniczne (obciążenia układu kostno-szkieletowego związane z podnoszeniem i układaniem artykułów w magazynach oraz zagrożenia związane z możliwością upadku produktów przechowywanych w magazynach z regałów/półek) oraz na hałas.

 W zawodzie „intendent” nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych w edukacji formalnej. Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oferują możliwość potwierdzenia kwalifikacji pełnych w pokrewnym zawodzie szkolnym (technik żywienia i usług gastronomicznych) oraz kwalifikacji cząstkowej TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.
 

Osoba zatrudniona jako intendent może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w profesjach pokrewnych. Nazwy zawodów pokrewnych zgodnie z Klasyfikacją zawodów to:
 • specjalista do spraw dietetyki 229301;
 • zaopatrzeniowiec 332302;
 • technik żywienia i usług gastronomicznych 343404;
 • inspektor hotelowy 515101.

Podsumowanie - praca i zarobki intendenta w przedszkolu

Intendent zajmuje jedną z ważniejszych i odpowiedzialnych stanowisk w placówce przedszkolnej. Jego zakres obowiązków jest dość rozległy, jednak przede wszystkim to prowadzenie gospodarki finansowej, materialnej i magazynowej stołówki oraz kuchni szkolnej. Intendent powinien posiadać wysoko rozwinięte zdolności komunikacji oraz umiejętność pracy z dziećmi. Zarobki intentendenta są stosunkowo niskie, jednak praca ze względu na swoją specyfikę z pewnością wydaje się ciekawa i pełna wyzwań.