Poradnik Pracownika

Czy okres prowadzenia działalności wpływa na staż urlopowy

Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą. Niedługo jednak zamykam działalność i wracam na zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Przed samozatrudnieniem wymiar mojego urlopu wypoczynkowego wynosił 20 dni. Czy okres prowadzenia działalności dolicza się do stażu urlopowego? Czy po kilku latach pracy w działalności mój wymiar urlopu zwiększył się do 26 dni?

Marian, Częstochowa

 

Ustalając staż urlopowy pracownika, bierze się pod uwagę nie tylko okres zatrudnienia na podstawie umowy pracę czy okres nauki. Do stażu urlopowego zaliczane są również okresy takie jak m.in.:

  • urlop wychowawczy,

  • okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych,

  • prowadzenie indywidualnego gospodarstwa rolnego,

  • odbywanie czynnej służby wojskowej,

  • pełnienie zawodowej służby wojskowej.

Wśród wymienionych okresów nie ma okresu prowadzenia działalności gospodarczej. Do stażu urlopowego nie wlicza się również okres zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawny lub okresu urlopu bezpłatnego. Prowadzenie działalności gospodarczej nie wpływa na staż urlopowy.

W związku z tym jeśli przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej przysługiwał Panu wymiar urlopu wypoczynkowego w wysokości 20 dni, to po powrocie do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wymiar urlopu wypoczynkowego będzie taki sam, jak przed okresem samozatrudnienia.