Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Wymiar urlopu wypoczynkowego 2015

Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do płatnego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. W roku 2015 wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi:

  • 26 dni roboczych dla pracowników zatrudnionych co najmniej 10 lat,

  • 20 dni roboczych dla pracowników zatrudnionych krócej, niż 10 lat.

Urlop wypoczynkowy udzielany jest w dni pracujące, które są zgodne z rozkładem czasu pracy.

Pracownikom zatrudnionym na część etatu (w niepełnym wymiarze czasu pracy) przysługuje urlop wypoczynkowy ustalany w sposób proporcjonalny do jego wymiaru czasu pracy:

  • podstawą wymiaru urlopu jest odpowiednio 20 lub 26 dni,

  • niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Ważne!

Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującego mu po przepracowaniu roku.