Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Czy urlop macierzyński pomniejsza wymiar urlopu wypoczynkowego?

Z powodu trudnego przebiegu ciąży i w konsekwencji długiego przebywania na zwolnieniu lekarskim, a potem rocznego urlopu macierzyńskiego, nie było mnie w pracy przez ostatnie półtora roku. Czy długotrwała choroba lub urlop macierzyński pomniejszają wymiar urlopu wypoczynkowego? Jeśli nie, to czy mój urlop mógł się przedawnić?

Monika, Zabrze

 

Prawo do urlopu wypoczynkowego na dany rok pracownik nabywa “z góry” pierwszego dnia roku kalendarzowego. Podobnie ma to miejsce w przypadku zatrudnienia w trakcie roku, kiedy to prawo do urlopu pracownik nabywa w pierwszym dniu zatrudnienia. Jedynym wyjątkiem jest rok podjęcia pierwszej pracy przez pracownika, czyli jego debiut zawodowy. W tym roku wymiar urlopu wypoczynkowego nalicza się proporcjonalnie do liczby przepracowanych miesięcy, lecz pracownik może z niego skorzystać dopiero po przepracowaniu pełnego miesiąca i to tylko w wymiarze, jaki nabył, przepracowując ten okres.

Nieobecności obniżające wymiar urlopu wypoczynkowego

Do nieobecności, które obniżają wymiar urlopu wypoczynkowego, należą:

  • urlop bezpłatny trwający dłużej niż miesiąc,
  • urlop wychowawczy trwający dłużej niż miesiąc,
  • odbywanie zasadniczej służby wojskowej lub jej form zastępczych,
  • tymczasowe aresztowanie,
  • odbywanie kary pozbawienia wolności,
  • nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy.

W powyższych przypadkach urlop pomniejsza się proporcjonalnie do czasu nieobecności.

W katalogu nieobecności pomniejszających wymiar urlopu wypoczynkowego nie zostało ujęte zwolnienie chorobowe czy urlop macierzyński. W związku z powyższym za czas przebywania na tego typu nieobecnościach należy się prawo do urlopu wypoczynkowego w pełnej wysokości, tak jakby pracownik świadczył pracę.

Przedawnienie zaległego urlopu wypoczynkowego

Prawo do zaległego urlopu wypoczynkowego pracownika przedawnia się z upływem 3 lat. Dla przykładu pracownik, który w 2022 roku nie wykorzystał całego urlopu wypoczynkowego, powinien zaległy urlop wykorzystać do 30 września 2023 roku. Urlop ten niewykorzystany w kolejnych okresach ulega przedawnieniu po trzech latach od dnia, w którym stał się wymagalny, czyli od 30 września 2023 roku. Oznacza to, że urlop przedawni się 30 września 2026 roku.